Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird
authorMrerexx <mrerexx@gmail.com>
Sat, 18 Jun 2022 12:31:55 +0000
changeset 10523 8e38998698b1a6e11831e5f341597cbec63d24d1
parent 10522 f62e0ebcf3974a0e2441c49d9202a3f183103e94
child 10524 7dacb1d73291c5a2ef712ce46ebe50cb13528d37
push id4890
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 18 Jun 2022 12:31:58 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com> Co-authored-by: Mrerexx <mrerexx@gmail.com>
mail/messenger/openpgp/keyAssistant.ftl
--- a/mail/messenger/openpgp/keyAssistant.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/keyAssistant.ftl
@@ -67,23 +67,45 @@ openpgp-key-assistant-key-unaccepted-expired-one = Klucz wygasł { $date }.
 openpgp-key-assistant-key-unaccepted-expired-many = Więcej niż jeden klucz wygasł.
 openpgp-key-assistant-key-fingerprint = Odcisk klucza
 openpgp-key-assistant-key-source =
   { $count ->
     [one] Źródło
    *[other] Źródła
   }
 openpgp-key-assistant-key-collected-attachment = załącznik e-mail
+openpgp-key-assistant-key-collected-autocrypt = Nagłówek Autocrypt
 openpgp-key-assistant-key-collected-keyserver = serwer kluczy
+openpgp-key-assistant-key-collected-wkd = Katalog kluczy
+openpgp-key-assistant-keys-has-collected =
+  { $count ->
+    [one] Odnaleziono klucz, ale nie został on jeszcze zaakceptowany.
+    *[other] Odnaleziono więcej niż jeden klucz, ale żaden z nich nie został jeszcze zaakceptowany.
+  }
+openpgp-key-assistant-key-rejected = Ten klucz został wcześniej odrzucony.
+openpgp-key-assistant-key-accepted-other = Ten klucz został wcześniej zaakceptowany dla innego adresu e-mail.
+# Variables:
+# $recipient (String) - The email address of the recipient needing resolution.
+openpgp-key-assistant-resolve-discover-info = Wykryj dodatkowe lub zaktualizowane klucze odbiorcy { $recipient } w Internecie lub zaimportuj je z pliku.
 
 ## Discovery section
 
+openpgp-key-assistant-discover-title = Trwa wykrywanie w Internecie.
+# Variables:
+# $recipient (String) - The email address which we're discovering keys.
+openpgp-key-assistant-discover-keys = Wykrywanie kluczy odbiorcy { $recipient }…
+# Variables:
+# $recipient (String) - The email address which we're discovering keys.
+openpgp-key-assistant-expired-key-update =
+  Odnaleziono aktualizację jednego z wcześniej zaakceptowanych kluczy odbiorcy { $recipient }.
+  Można go teraz używać, ponieważ nie wygasł.
 
 ## Dialog buttons
 
+openpgp-key-assistant-discover-online-button = Wykryj klucze publiczne w Internecie…
 openpgp-key-assistant-import-keys-button = Importuj klucze publiczne z pliku…
 openpgp-key-assistant-issue-resolve-button = Rozwiąż…
 openpgp-key-assistant-view-key-button = Wyświetl klucz…
 openpgp-key-assistant-recipients-show-button = Wyświetl
 openpgp-key-assistant-recipients-hide-button = Ukryj
 openpgp-key-assistant-cancel-button = Anuluj
 openpgp-key-assistant-back-button = Wstecz
 openpgp-key-assistant-accept-button = Zaakceptuj