Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 17 Nov 2019 15:13:54 +0000
changeset 9598 8b89d8e2e56c1cdff96a562b16514d19b6c507ce
parent 9597 1222b7bb3ccc3d651af058063c89e89bf6f058a4
child 9599 ad9cf7cfe9e17177baab1df38392d12b6c8dfae6
push id4115
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 17 Nov 2019 15:13:58 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Localization authors: - Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
devtools/client/debugger.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -78,16 +78,17 @@ login-intro-instruction-fxa-settings = Upewnij się, że opcja „Dane logowania” jest zaznaczona w ustawieniach { -sync-brand-short-name(case: "gen", capitalization: "lower") }
 about-logins-intro-instruction-help = <a data-l10n-name="help-link">Pomoc usługi { -lockwise-brand-short-name }</a> zawiera więcej informacji
 about-logins-intro-import = Jeśli dane logowania są zachowane w innej przeglądarce, możesz <a data-l10n-name="import-link">zaimportować je do usługi { -lockwise-brand-short-name }</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Nowe dane logowania
 login-item-edit-button = Edytuj
 login-item-delete-button = Usuń
+about-logins-login-item-remove-button = Usuń
 login-item-origin-label = Adres witryny
 login-item-origin =
   .placeholder = https://www.example.com
 login-item-username-label = Nazwa użytkownika
 about-logins-login-item-username =
   .placeholder = (bez nazwy użytkownika)
 login-item-copy-username-button-text = Kopiuj
 login-item-copied-username-button-text = Skopiowano
@@ -121,28 +122,30 @@ enable-password-sync-notification-messag
   }
 enable-password-sync-preferences-button =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Otwórz opcje { -sync-brand-short-name(case: "gen", capitalization: "lower") }
      *[other] Otwórz preferencje { -sync-brand-short-name(case: "gen", capitalization: "lower") }
     }
   .accesskey = O
+confirm-delete-dialog-title = Usunąć te dane logowania?
 about-logins-enable-password-sync-dont-ask-again-button =
   .label = Nie pytaj ponownie
   .accesskey = N
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Anuluj
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Anuluj
-confirm-delete-dialog-title = Usunąć te dane logowania?
+about-logins-confirm-remove-dialog-title = Usunąć te dane logowania?
 confirm-delete-dialog-message = Tej czynności nie można cofnąć.
 confirm-delete-dialog-confirm-button = Usuń
+about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Usuń
 confirm-discard-changes-dialog-title = Odrzucić niezachowane zmiany?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Wszystkie niezachowane zmiany zostaną utracone.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Odrzuć
 
 ## Breach Alert notification
 
 breach-alert-text = Od czasu ostatniej zmiany danych logowania hasła z tej witryny wyciekły lub zostały wykradzione. Zmień hasło, aby ochronić swoje konto.
 breach-alert-link = Więcej informacji o tym wycieku.
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -314,17 +314,17 @@ applications-preview-inapp-label =
   .value = { applications-preview-inapp.label }
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
 
-##
+
 
 drm-content-header = Treści DRM (Digital Rights Management)
 play-drm-content =
   .label = Odtwarzanie treści chronionych przez DRM.
   .accesskey = O
 play-drm-content-learn-more = Więcej informacji
 update-application-title = Aktualizacje przeglądarki { -brand-short-name }
 update-application-description = Utrzymuj przeglądarkę { -brand-short-name } aktualną dla najlepszej wydajności, stabilności i bezpieczeństwa.
@@ -583,16 +583,19 @@ containers-remove-button =
 sync-signedout-caption = Zabierz swoją sieć ze sobą
 sync-signedout-description = Synchronizuj zakładki, historię, karty, hasła, dodatki i ustawienia między wszystkimi swoimi urządzeniami.
 sync-signedout-account-title = { -fxaccount-brand-name }
 sync-signedout-account-create = Nie masz konta? Utwórz je…
   .accesskey = U
 sync-signedout-account-signin =
   .label = Zaloguj się…
   .accesskey = Z
+sync-signedout-account-signin2 =
+  .label = Zaloguj się do { -sync-brand-short-name(case: "gen", capitalization: "lower") }…
+  .accesskey = Z
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
@@ -741,17 +744,17 @@ forms-ask-to-save-logins =
   .accesskey = P
 forms-exceptions =
   .label = Wyjątki…
   .accesskey = i
 forms-generate-passwords =
   .label = Proponowanie i generowanie silnych haseł
   .accesskey = s
 forms-breach-alerts =
-  .label = Powiadomienia o hasłach do stron, z których wyciekły dane
+  .label = Powiadomienia o hasłach do stron, z których wyciekły dane.
   .accesskey = o
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Więcej informacji
 # Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Automatyczne wypełnianie formularzy logowania
   .accesskey = A
 forms-saved-logins =
   .label = Zachowane dane logowania…
@@ -899,17 +902,17 @@ enhanced-tracking-protection-setting-sta
   .accesskey = S
 enhanced-tracking-protection-setting-strict =
   .label = Ścisła
   .accesskey = c
 enhanced-tracking-protection-setting-custom =
   .label = Własna
   .accesskey = W
 
-##
+
 
 content-blocking-etp-standard-desc = Równowaga między bezpieczeństwem a szybkością wczytywania stron. Strony będą działać bez problemów.
 content-blocking-etp-strict-desc = Silniejsza ochrona, ale może powodować niepoprawne działanie niektórych stron.
 content-blocking-etp-custom-desc = Wybierz, które elementy śledzące i skrypty blokować:
 content-blocking-private-windows = treści z elementami śledzącymi w oknach prywatnych
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = ciasteczka śledzące między witrynami
 content-blocking-social-media-trackers = elementy śledzące serwisów społecznościowych
 content-blocking-all-cookies = wszystkie ciasteczka
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -1,5 +1,7 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 protections-panel-sendreportview-error = Wystąpił błąd podczas wysyłania zgłoszenia. Proszę spróbować ponownie później.
+# A link shown when ETP is disabled for a site. Opens the breakage report subview when clicked.
+protections-panel-sitefixedsendreport-label = Naprawiło to stronę? Wyślij zgłoszenie
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -1117,16 +1117,21 @@ whyPaused.other=Debuger wstrzymany
 # keyboard shortcuts that use the control key
 ctrl=Ctrl
 
 # LOCALIZATION NOTE (anonymousFunction): this string is used to display
 # JavaScript functions that have no given name - they are said to be
 # anonymous.
 anonymousFunction=<anonimowa>
 
+# LOCALIZATION NOTE (stacktrace.asyncStack): this string is used to
+# indicate that a given stack frame has an async parent.
+# %S is the "Async Cause" of the frame.
+stacktrace.asyncStack=(asynchroniczny: %S)
+
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.toggleBreakpoint): text describing
 # keyboard shortcut action for toggling breakpoint
 shortcuts.toggleBreakpoint=Przełącz punkt wstrzymania
 shortcuts.toggleBreakpoint.accesskey=P
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.toggleCondPanel.breakpoint): text describing
 # keyboard shortcut action for toggling conditional panel for breakpoints
 shortcuts.toggleCondPanel.breakpoint=Edytuj warunkowy punkt wstrzymania
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -371,16 +371,20 @@ OrientationEventWarning=Używanie czujnika orientacji jest przestarzałe.
 ProximityEventWarning=Używanie czujnika zbliżenia jest przestarzałe.
 AmbientLightEventWarning=Używanie czujnika oświetlenia otoczenia jest przestarzałe.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
 IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=Atrybut „storage” w parametrach przekazanych do funkcji „indexedDB.open” jest przestarzały i zostanie wkrótce usunięty. Zamiast tego należy używać „navigator.storage.persist()”, aby trwale przechowywać dane.
 DOMQuadBoundsAttrWarning=Atrybut „DOMQuad.bounds” jest przestarzały. Proszę używać „DOMQuad.getBounds()”.
 UnsupportedEntryTypesIgnored=Ignorowanie nieobsługiwanych własności „entryType”: %S.
 AllEntryTypesIgnored=Brak prawidłowych wartości „entryTypes”, przerywanie rejestracji.
 
+# LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
+GTK2Conflict2=Zdarzenie klawisza jest niedostępne dla GTK2: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
+WinConflict2=Zdarzenie klawisza jest niedostępne przy niektórych układach klawiatury: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
+
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface is a testing-only interface and this is its testing deprecation message.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() is a testing-only method and this is its testing deprecation message.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingAttributeWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute is a testing-only attribute and this is its testing deprecation message.
 # LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
 CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=Interfejs „CanvasRenderingContext2D” i metoda „createImageBitmap” są przestarzałe.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
@@ -11,16 +11,17 @@ sockets = Socket
 dns = DNS
 dnssuffix = Przyrostek DNS
 websockets = WebSocket
 refresh = Odśwież
 auto-refresh = Automatyczne odświeżanie co 3 sekundy
 hostname = Nazwa hosta
 port = Port
 http2 = HTTP/2
+about-networking-http-version = Wersja HTTP
 ssl = SSL
 active = Aktywnych
 idle = Bezczynnych
 host = Host
 tcp = TCP
 sent = Wysłano
 received = Odebrano
 family = Protokół
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -135,27 +135,43 @@ media-device-preferred = Preferowane
 media-device-format = Format
 media-device-channels = Kanały
 media-device-rate = Częstotliwość próbkowania
 media-device-latency = Opóźnienie
 media-capabilities-title = Możliwości medialne
 # List all the entries of the database.
 media-capabilities-enumerate = Wyświetl zawartość bazy danych
 
-##
+
 
 intl-title = Umiędzynaradawianie i lokalizacja
 intl-app-title = Ustawienia programu
 intl-locales-requested = Żądane ustawienia regionalne
 intl-locales-available = Dostępne ustawienia regionalne
 intl-locales-supported = Ustawienia regionalne programu
 intl-locales-default = Domyślne ustawienia regionalne
 intl-os-title = System operacyjny
 intl-os-prefs-system-locales = Ustawienia regionalne systemu
 intl-regional-prefs = Preferencje regionalne
+
+## Remote Debugging
+##
+## The Firefox remote protocol provides low-level debugging interfaces
+## used to inspect state and control execution of documents,
+## browser instrumentation, user interaction simulation,
+## and for subscribing to browser-internal events.
+##
+## See also https://firefox-source-docs.mozilla.org/remote/
+
+remote-debugging-title = Zdalne debugowanie (protokół Chromium)
+remote-debugging-accepting-connections = Przyjmuje połączenia
+remote-debugging-url = Adres URL
+
+
+
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Zgłoszenia awarii z ostatniego dnia
     [few] Zgłoszenia awarii z ostatnich { $days } dni
    *[many] Zgłoszenia awarii z ostatnich { $days } dni
   }