Pontoon: Update Polish (pl) localization of Lightning
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 10:45:10 +0000
changeset 9852 8252ff11dec1f285f770ae8bc234846576104097
parent 9851 0fdaf1c22f50bdd7c357f1ad853cca306d2c3fa2
child 9853 cc6f71215f17039c2584d301f45cdde252f9639e
push id4291
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 07 Jun 2020 10:45:12 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Lightning Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
calendar/calendar/calendar-ics-file-dialog.ftl
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
--- a/calendar/calendar/calendar-ics-file-dialog.ftl
+++ b/calendar/calendar/calendar-ics-file-dialog.ftl
@@ -1,13 +1,22 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 calendar-ics-file-window =
   .title = Importuj wydarzenia kalendarza
 calendar-ics-file-dialog =
   .buttonlabelaccept = Importuj
+calendar-ics-file-window-2 =
+  .title = Importuj wydarzenia kalendarza i zadania
+calendar-ics-file-dialog-import-event-button-label = Importuj wydarzenie
+calendar-ics-file-dialog-import-task-button-label = Importuj zadanie
+calendar-ics-file-dialog-2 =
+  .buttonlabelaccept = Importuj wszystko
 calendar-ics-file-accept-button-ok-label = OK
 # $fileName (string) - The name of the file.
 calendar-ics-file-dialog-message = Czy chcesz zaimportować plik „{ $fileName }”?
+calendar-ics-file-dialog-message-2 = Importuj z pliku:
+calendar-ics-file-dialog-calendar-menu-label = Importuj do kalendarza:
 calendar-ics-file-import-success = Pomyślnie zaimportowano.
 calendar-ics-file-import-error = Wystąpił błąd i import się nie powiódł.
+calendar-ics-file-dialog-no-calendars = Nie ma żadnych kalendarzy, które mogą importować wydarzenia lub zadania.
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -104,16 +104,20 @@ pasteDontNotifyLabel=Wklej bez wysyłania
 # LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
 #  %1$S will be replaced with number of failed items
 #  %2$S will be replaced with last error code / error string
 importItemsFailed=Import %1$S elementów się nie powiódł. Ostatni błąd: %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (noItemsInCalendarFile):
 #  %1$S will be replaced with file path
 noItemsInCalendarFile=Import z pliku %1$S się nie powiódł. Brak elementów możliwych do zaimportowania.
 
+# LOCALIZATION NOTE (noItemsInCalendarFile2):
+#  %1$S will be replaced with file path
+noItemsInCalendarFile2=Nie można zaimportować z pliku %1$S. Brak elementów możliwych do zaimportowania.
+
 #spaces needed at the end of the following lines
 eventDescription=Opis:
 
 unableToRead=Nie można odczytać pliku:
 unableToWrite=Nie można zapisać do pliku:
 defaultFileName=Wydarzenia_Kalendarza
 HTMLTitle=Kalendarz Mozilli
 
@@ -172,16 +176,25 @@ tooNewSchemaErrorBoxTextLightning=Dane w profilu zostały uaktualnione do nowszej wersji dodatku %1$S. Istnieje prawdopodobieństwo, że kontynuowanie pracy z programem może spowodować uszkodzenie lub utratę informacji. Dodatek %1$S zostanie wyłączony, a program %2$S uruchomiony ponownie.
 # LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonRestart):
 #  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
 tooNewSchemaButtonRestart=Uruchom ponownie program %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonQuit):
 #  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
 tooNewSchemaButtonQuit=Zakończ program %1$S
 
+# Error strings
+## @name UID_NOT_FOUND
+## @loc none
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorText):
+#  %1$S will be replaced with the name of the host application, e.g. 'Thunderbird'
+#  %2$S will be replaced with the name of the new copy of the file, e.g. 'local-2020-05-11T21-30-17.sqlite'
+tooNewSchemaErrorText=Dane kalendarza są niezgodne z tą wersją programu %1$S. Dane w profilu zostały uaktualnione przez nowszą wersję programu %1$S. Utworzono kopię zapasową pliku z danymi o nazwie „%2$S”. Działanie będzie kontynuowane z nowo utworzonym plikiem z danymi.
+
 # List of events or todos (unifinder)
 eventUntitled=Bez nazwy
 
 # Tooltips of events or todos
 tooltipTitle=Nazwa:
 tooltipLocation=Miejsce:
 # event date, usually an interval, such as
 # Date: 7:00--8:00 Thu 9 Oct 2011