Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 09 Aug 2020 08:11:06 +0000
changeset 9928 822be69dc02eb96f9c2a64303ad2aa1c899ab544
parent 9927 a0b31bbfd0c902ad56d0e2c077bab6733ac3eb4f
child 9929 516c2584e8a651a2d1169aaa3df11f6044feb6c6
push id4365
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 09 Aug 2020 08:11:09 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
devtools/client/application.ftl
devtools/client/inspector.properties
devtools/client/tooltips.ftl
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -315,16 +315,20 @@ sharing-warning-disable-for-session =
 enable-devtools-popup-description = Aby móc użyć skrótu F12, najpierw otwórz narzędzia dla programistów w menu „Dla twórców witryn”.
 
 ## URL Bar
 
 urlbar-default-placeholder =
   .defaultPlaceholder = Wprowadź adres lub szukaj
 urlbar-placeholder =
   .placeholder = Wprowadź adres lub szukaj
+# Variables
+# $name (String): the name of the user's default search engine
+urlbar-placeholder-with-name =
+  .placeholder = Wprowadź adres lub szukaj w { $name }
 urlbar-remote-control-notification-anchor =
   .tooltiptext = Przeglądarka jest zdalnie zarządzana
 urlbar-permissions-granted =
   .tooltiptext = Witryna korzysta z dodatkowych uprawnień.
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Przełącz na kartę:
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
--- a/browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
+++ b/browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
@@ -14,16 +14,17 @@ safeb-palm-advisory-desc = Na podstawie 
 safeb-palm-accept-label = Przejdź do poprzedniej strony
 safeb-palm-see-details-label = Szczegóły
 safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override = Strona „<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>” została zgłoszona jako <a data-l10n-name='error_desc_link'>próba oszustwa</a>. Możesz <a data-l10n-name='report_detection'>zgłosić problem z wykrywaniem</a> lub <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>zignorować ryzyko</a> i przejść do tej niebezpiecznej strony.
 safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override = Strona „<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>” została zgłoszona jako strona <a data-l10n-name='error_desc_link'>próba oszustwa</a>. Możesz <a data-l10n-name='report_detection'>zgłosić problem z wykrywaniem</a>.
 safeb-blocked-phishing-page-learn-more = Więcej informacji o stronach będącymi próbami oszustwa i złośliwym oprogramowaniu można znaleźć w witrynie <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>. Więcej informacji o ochronie przed złośliwym oprogramowaniem i próbami oszustwa przeglądarki { -brand-short-name } można znaleźć w witrynie <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
 safeb-blocked-malware-page-error-desc-override = Strona „<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>” została zgłoszona jako strona <a data-l10n-name='error_desc_link'>zawierająca niebezpieczne oprogramowanie</a>. Możesz <a data-l10n-name='report_detection'>zgłosić problem z wykrywaniem</a> lub <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>zignorować ryzyko</a> i przejść do tej niebezpiecznej strony.
 safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override = Strona „<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>” została zgłoszona jako strona <a data-l10n-name='error_desc_link'>zawierająca niebezpieczne oprogramowanie</a>. Możesz <a data-l10n-name='report_detection'>zgłosić problem z wykrywaniem</a>.
 safeb-blocked-malware-page-learn-more = Więcej informacji o szkodliwych treściach, takich jak wirusy i inne złośliwe oprogramowanie, oraz metodach ochrony komputera można znaleźć w witrynie <a data-l10n-name='learn_more_link'>StopBadware.org</a>. Więcej informacji o ochronie przed złośliwym oprogramowaniem i próbami oszustwa przeglądarki { -brand-short-name } można znaleźć w witrynie <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
+safeb-blocked-malware-page-learn-more-sumo = Więcej informacji o ochronie przed złośliwym oprogramowaniem i próbami oszustwa przeglądarki { -brand-short-name } można znaleźć w witrynie <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
 safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override = Strona „<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>” została zgłoszona jako strona <a data-l10n-name='error_desc_link'>zawierająca szkodliwe oprogramowanie</a>. Możesz <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>zignorować ryzyko</a> i przejść do tej niebezpiecznej strony.
 safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override = Strona „<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>” została zgłoszona jako strona <a data-l10n-name='error_desc_link'>zawierająca szkodliwe oprogramowanie</a>.
 safeb-blocked-unwanted-page-learn-more = Więcej informacji o szkodliwym i niechcianym oprogramowaniu można znaleźć na stronie <a data-l10n-name='learn_more_link'>Unwanted Software Policy</a>. Więcej informacji o ochronie przed złośliwym oprogramowaniem i próbami oszustwa przeglądarki { -brand-short-name } można znaleźć w witrynie <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
 safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override = Strona „<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>” została zgłoszona jako strona <a data-l10n-name='error_desc_link'>zawierająca potencjalnie szkodliwe oprogramowanie</a>. Możesz <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>zignorować ryzyko</a> i przejść do tej niebezpiecznej strony.
 safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override = Strona „<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>” została zgłoszona jako strona <a data-l10n-name='error_desc_link'>zawierająca potencjalnie szkodliwe oprogramowanie</a>.
 safeb-blocked-harmful-page-learn-more = Więcej informacji o ochronie przed złośliwym oprogramowaniem i próbami oszustwa przeglądarki { -brand-short-name } można znaleźć w witrynie <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
 safeb-palm-notdeceptive =
   .label = To nie jest oszustwo…
--- a/devtools/client/application.ftl
+++ b/devtools/client/application.ftl
@@ -30,16 +30,19 @@ serviceworker-worker-start = Uruchom
 # Text for the debug link displayed for an already started Service Worker, when we
 # are in multi e10s mode, which effectively disables this link.
 serviceworker-worker-debug-forbidden = Debuguj
   .title = Wątki usługowe można debugować tylko, jeśli „multi e10s” jest wyłączone
 # Text for the start link displayed for a registered but not running Service Worker.
 # Clicking on the link will attempt to start the service worker.
 serviceworker-worker-start2 = Uruchom
   .title = Wątki usługowe można uruchamiać tylko, jeśli „multi e10s” jest wyłączone
+# Alt text for the image icon displayed inside a debug link for a service worker.
+serviceworker-worker-inspect-icon =
+  .alt = Zbadaj
 # Text for the start link displayed for a registered but not running Service Worker.
 # Clicking on the link will attempt to start the service worker.
 serviceworker-worker-start3 = Uruchom
 # Text displayed for the updated time of the service worker. The <time> element will
 # display the last update time of the service worker script.
 serviceworker-worker-updated = Uaktualniono <time>{ DATETIME($date, month: "numeric", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
 # Text displayed next to the URL for the source of the service worker (e-g. "Source my/path/to/worker-js")
 serviceworker-worker-source = Położenie:
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -537,22 +537,30 @@ inspector.printSimulation.tooltip = Przełącz symulację wydruku dla strony
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.colorSchemeSimulation.tooltip):
 # This is the tooltip of the color scheme simulation button in the Rule View
 # toolbar that toggles color scheme simulation.
 inspector.colorSchemeSimulation.tooltip=Przełącz symulację schematu kolorów dla strony
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.label): This is the text displayed inside a
 # badge, in the inspector, next to nodes that are scrollable in the page.
-markupView.scrollableBadge.label=przewiń
+markupView.scrollableBadge.label=przewijane
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.tooltip): This is the tooltip that is displayed
 # when hovering over badges next to scrollable elements in the inspector.
 markupView.scrollableBadge.tooltip=Ten element ma przepełnienie, które można przewijać.
 
+# LOCALIZATION NOTE (markupView.overflowBadge.label): This is the text displayed inside a
+# badge, in the inspector, next to nodes that are causing overflow in other elements.
+markupView.overflowBadge.label=przepełnienie
+
+# LOCALIZATION NOTE (markupView.overflowBadge.tooltip): This is the tooltip that is displayed
+# when hovering over badges next to overflow causing elements in the inspector.
+markupView.overflowBadge.tooltip=Ten element powoduje przepełnienie elementu.
+
 # LOCALIZATION NOTE (rulePreviewTooltip.noAssociatedRule): This is the text displayed inside
 # the RulePreviewTooltip when a rule cannot be found for a CSS property declaration.
 rulePreviewTooltip.noAssociatedRule=Brak powiązanej reguły
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorPickerTooltip.contrastAgainstBgTitle): A title text for the
 # contrast ratio value description that labels the background the color contrast ratio is calculated
 # against, used together with the actual background color. %S in the content will be replaced by a
 # span (containing bg color swatch) and textNode (containing bg color hex string) at run time
--- a/devtools/client/tooltips.ftl
+++ b/devtools/client/tooltips.ftl
@@ -17,68 +17,57 @@ learn-more = <span data-l10n-name="link">Więcej informacji</span>
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is not applied.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS property name e.g. "color".
 ##  $display (string) - A CSS display value e.g. "inline-block".
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on kontenerem Flex ani Grid.
-
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on kontenerem Flex, kontenerem Grid ani kontenerem wielokolumnowym.
-
 inactive-css-not-grid-or-flex-item = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on elementem Grid ani Flex.
-
 inactive-css-not-grid-item = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on elementem Grid.
-
 inactive-css-not-grid-container = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on kontenerem Grid.
-
 inactive-css-not-flex-item = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on elementem Flex.
-
 inactive-css-not-flex-container = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on kontenerem Flex.
-
 inactive-css-not-inline-or-tablecell = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on elementem liniowym lub komórki tabeli.
-
 inactive-css-property-because-of-display = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ wyświetla <strong>{ $display }</strong>.
-
 inactive-css-not-display-block-on-floated = Wartość <strong>display</strong> została zmieniona przez silnik na <strong>block</strong>, ponieważ element to <strong>floated<strong>.
-
 inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited = Zastąpienie <strong>{ $property }</strong> jest niemożliwe z powodu ograniczenia <strong>:visited</strong>.
-
 inactive-css-position-property-on-unpositioned-box = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on elementem pozycjonowanym.
-
 inactive-text-overflow-when-no-overflow = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ <strong>overflow:hidden</strong> nie jest ustawione.
 
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain how
 ## the problem can be solved.
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong> lub <strong>display:flex</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-grid-item-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong> lub <strong>display:inline-grid</strong> do elementu nadrzędnego. { learn-more }
-
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong> lub <strong>columns:2</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix-2 = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-grid-item-fix-2 = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong> lub <strong>display:inline-grid</strong> do elementu nadrzędnego. { learn-more }
-
 inactive-css-not-grid-container-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong> lub <strong>display:inline-grid</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-flex-item-fix = Spróbuj dodać <strong>display:flex</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong> do elementu nadrzędnego. { learn-more }
+inactive-css-not-flex-item-fix-2 = Spróbuj dodać <strong>display:flex</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong> do elementu nadrzędnego. { learn-more }
+inactive-css-not-flex-container-fix = Spróbuj dodać <strong>display:flex</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
+inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix = Spróbuj dodać <strong>display:inline</strong> lub <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
+inactive-css-non-replaced-inline-or-table-row-or-row-group-fix = Spróbuj dodać <strong>display:inline-block</strong> lub <strong>display:block</strong>. { learn-more }
+inactive-css-non-replaced-inline-or-table-column-or-column-group-fix = Spróbuj dodać <strong>display:inline-block</strong>. { learn-more }
+inactive-css-not-display-block-on-floated-fix = Spróbuj usunąć <strong>float</strong> lub dodać <strong>display:block</strong>. { learn-more }
+inactive-css-position-property-on-unpositioned-box-fix = Spróbuj ustawić jego własność <strong>position</strong> na coś innego niż <strong>static</strong>. { learn-more }
+inactive-text-overflow-when-no-overflow-fix = Spróbuj dodać <strong>overflow:hidden</strong>. { learn-more }
 
-inactive-css-not-flex-item-fix-2 = Spróbuj dodać <strong>display:flex</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong> do elementu nadrzędnego. { learn-more }
-
-inactive-css-not-flex-container-fix = Spróbuj dodać <strong>display:flex</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
-
-inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix = Spróbuj dodać <strong>display:inline</strong> lub <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
-
-inactive-css-non-replaced-inline-or-table-row-or-row-group-fix = Spróbuj dodać <strong>display:inline-block</strong> lub <strong>display:block</strong>. { learn-more }
+## In the Rule View when a CSS property may have compatibility issues with other browsers
+## we display an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
+## the property is incompatible and the platforms it is incompatible on.
+## Variables:
+##  $property (string) - A CSS declaration name e.g. "-moz-user-select" that can be a platform specific alias.
+##  $rootProperty (string) - A raw CSS property name e.g. "user-select" that is not a platform specific alias.
 
-inactive-css-non-replaced-inline-or-table-column-or-column-group-fix = Spróbuj dodać <strong>display:inline-block</strong>. { learn-more }
-
-inactive-css-not-display-block-on-floated-fix = Spróbuj usunąć <strong>float</strong> lub dodać <strong>display:block</strong>. { learn-more }
-
-inactive-css-position-property-on-unpositioned-box-fix = Spróbuj ustawić jego własność <strong>position</strong> na coś innego niż <strong>static</strong>. { learn-more }
-
-inactive-text-overflow-when-no-overflow-fix = Spróbuj dodać <strong>overflow:hidden</strong>. { learn-more }
+css-compatibility-default-message = Własność <strong>{ $property }</strong> nie jest obsługiwana przez następujące przeglądarki:
+css-compatibility-deprecated-experimental-message = <strong>{ $property }</strong> to eksperymentalna własność, która została zastąpiona standardami W3C. Nie jest obsługiwana przez następujące przeglądarki:
+css-compatibility-deprecated-experimental-supported-message = <strong>{ $property }</strong> to eksperymentalna własność, która została zastąpiona standardami W3C.
+css-compatibility-deprecated-message = Własność <strong>{ $property }</strong> została zastąpiona standardami W3C. Nie jest obsługiwana przez następujące przeglądarki:
+css-compatibility-deprecated-supported-message = Własność <strong>{ $property }</strong> została zastąpiona standardami W3C.
+css-compatibility-experimental-message = <strong>{ $property }</strong> to eksperymentalna własność. Nie jest obsługiwana przez następujące przeglądarki:
+css-compatibility-experimental-supported-message = <strong>{ $property }</strong> to eksperymentalna własność.
+css-compatibility-learn-more-message = <span data-l10n-name="link">Więcej informacji</span> o <strong>{ $rootProperty }</strong>
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -83,16 +83,19 @@ experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default2-description = Domyślnie traktuje ciasteczka jako „SameSite=Lax”, jeśli nie określono żadnego atrybutu „SameSite”. Deweloperzy muszą wyrazić zgodę na obecne status quo nieograniczonego użytkowania, bezpośrednio ustawiając „SameSite=None”.
 experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure2 =
   .label = Ciasteczka: „SameSite=None” wymaga atrybutu bezpieczeństwa
 experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure2-description = Ciasteczka z atrybutem „SameSite=None” wymagają atrybutu bezpieczeństwa. Ta funkcja wymaga włączenia „Ciasteczka: »SameSite=Lax« jest domyślne”.
 # about:home should be kept in English, as it refers to the the URI for
 # the internal default home page.
 experimental-features-abouthome-startup-cache =
   .label = Pamięć podręczna uruchamiania about:home
 experimental-features-abouthome-startup-cache-description = Pamięć podręczna dla początkowego dokumentu about:home, który jest domyślnie wczytywany podczas uruchamiania. Celem tej pamięci podręcznej jest przyspieszenie uruchamiania.
+experimental-features-print-preview-tab-modal =
+  .label = Przeprojektowany podgląd wydruku
+experimental-features-print-preview-tab-modal-description = Włącza przeprojektowany podgląd wydruku i udostępnia go w systemie macOS. Może nie działać i nie zawiera wszystkich ustawień związanych z drukowaniem. Kliknij „Drukuj za pomocą okna systemowego…” w panelu drukowania, aby móc korzystać ze wszystkich ustawień.
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-cookie-samesite-schemeful =
   .label = Ciasteczka: SameSite typu „Schemeful”
 experimental-features-cookie-samesite-schemeful-description = Traktuje ciasteczka z tej samej domeny, ale o różnych protokołach (np. http://example.com i https://example.com) jako ciasteczka między witrynami, zamiast z tej samej witryny. Zwiększa bezpieczeństwo, ale potencjalnie zakłóca działanie witryn.
 # "Service Worker" is an API name and is usually not translated.
 experimental-features-devtools-serviceworker-debugger-support =
   .label = Narzędzia dla programistów: debugowanie wątków usługowych