Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 19 Sep 2020 09:36:14 +0000
changeset 9963 7db8c7fcab7cc8447c082a3447681513c1867c18
parent 9962 02cea77395e030cfc023b0bacb29efd6c594ae82
child 9964 732d2bd41c5d701137be160ed07e78d2835d2fc1
push id4397
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 19 Sep 2020 09:36:17 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
security/manager/security/certificates/certManager.ftl
--- a/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
+++ b/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
@@ -1,191 +1,136 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 certmgr-title =
   .title = Menedżer certyfikatów
-
 certmgr-tab-mine =
   .label = Użytkownik
-
 certmgr-tab-remembered =
   .label = Decyzje uwierzytelniania
-
 certmgr-tab-people =
   .label = Osoby
-
 certmgr-tab-servers =
   .label = Serwery
-
 certmgr-tab-ca =
   .label = Organy certyfikacji
-
 certmgr-mine = Masz identyfikujące certyfikaty z następujących organizacji:
 certmgr-remembered = Następujące certyfikaty są używane do identyfikowania użytkownika przez witryny:
 certmgr-people = Masz certyfikaty, które identyfikują następujące osoby:
 certmgr-servers = Masz certyfikaty, które identyfikują następujące serwery:
+certmgr-server = Następujące wpisy identyfikują wyjątki błędów certyfikatów serwera:
 certmgr-ca = Masz certyfikaty, które identyfikują następujące organy certyfikacji:
-
 certmgr-detail-general-tab-title =
   .label = Ogólne
   .accesskey = O
-
 certmgr-detail-pretty-print-tab-title =
   .label = Szczegóły
   .accesskey = S
-
 certmgr-pending-label =
   .value = Trwa weryfikacja certyfikatu…
-
 certmgr-subject-label = Wystawiony dla
-
 certmgr-issuer-label = Wystawiony przez
-
 certmgr-period-of-validity = Okres ważności
-
 certmgr-fingerprints = Odciski
-
 certmgr-cert-detail =
   .title = Szczegóły certyfikatu
   .buttonlabelaccept = Zamknij
   .buttonaccesskeyaccept = Z
-
 certmgr-cert-detail-commonname = Nazwa pospolita (CN)
-
 certmgr-cert-detail-org = Organizacja (O)
-
 certmgr-cert-detail-orgunit = Jednostka organizacyjna (OU)
-
 certmgr-cert-detail-serial-number = Numer seryjny
-
 certmgr-cert-detail-sha-256-fingerprint = Odcisk SHA-256
-
 certmgr-cert-detail-sha-1-fingerprint = Odcisk SHA1
-
 certmgr-edit-ca-cert =
   .title = Edycja ustawień zaufania certyfikatu CA
   .style = width: 40em;
-
 certmgr-edit-cert-edit-trust = Ustawienia zaufania:
-
 certmgr-edit-cert-trust-ssl =
   .label = certyfikat identyfikuje witryny
-
 certmgr-edit-cert-trust-email =
   .label = certyfikat identyfikuje użytkowników poczty
-
 certmgr-delete-cert =
   .title = Usuń certyfikat
   .style = width: 48em; height: 24em;
-
 certmgr-cert-host =
   .label = Host
-
 certmgr-cert-name =
   .label = Nazwa certyfikatu
-
 certmgr-cert-server =
   .label = Serwer
-
 certmgr-override-lifetime =
   .label = Czas życia
-
 certmgr-token-name =
   .label = Urządzenie zabezpieczające
-
 certmgr-begins-on = Ważny od dnia
-
 certmgr-begins-label =
   .label = Ważny od dnia:
-
 certmgr-expires-on = Wygasa dnia
-
 certmgr-expires-label =
   .label = Wygasa dnia
-
 certmgr-email =
   .label = Adres e-mail
-
 certmgr-serial =
   .label = Numer seryjny
-
 certmgr-view =
   .label = Wyświetl…
   .accesskey = W
-
 certmgr-edit =
   .label = Edytuj ustawienia zaufania…
   .accesskey = d
-
 certmgr-export =
   .label = Eksportuj…
   .accesskey = E
-
 certmgr-delete =
   .label = Usuń…
   .accesskey = U
-
 certmgr-delete-builtin =
   .label = Usuń lub przestań ufać…
   .accesskey = U
-
 certmgr-backup =
   .label = Kopia zapasowa…
   .accesskey = K
-
 certmgr-backup-all =
   .label = Kopia zapasowa wszystkich…
   .accesskey = o
-
 certmgr-restore =
   .label = Importuj…
   .accesskey = m
-
 certmgr-details =
   .value = Pola certyfikatu
   .accesskey = P
-
 certmgr-fields =
   .value = Wartość pola
   .accesskey = a
-
 certmgr-hierarchy =
   .value = Hierarchia certyfikatu
   .accesskey = H
-
 certmgr-add-exception =
   .label = Dodaj wyjątek…
   .accesskey = o
-
 exception-mgr =
   .title = Dodanie wyjątku bezpieczeństwa
-
 exception-mgr-extra-button =
   .label = Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa
   .accesskey = P
-
 exception-mgr-supplemental-warning = Godne zaufania witryny, banki i inne witryny publiczne nie powinny tego żądać.
-
 exception-mgr-cert-location-url =
   .value = Adres:
-
 exception-mgr-cert-location-download =
   .label = Pobierz certyfikat
   .accesskey = b
-
 exception-mgr-cert-status-view-cert =
   .label = Wyświetl…
   .accesskey = W
-
 exception-mgr-permanent =
   .label = Zachowaj ten wyjątek na stałe
   .accesskey = Z
-
 pk11-bad-password = Wprowadzone hasło tokenu jest nieprawidłowe.
 pkcs12-decode-err = Dekodowanie pliku się nie powiodło. Plik nie jest w formacie PKCS #12, jest uszkodzony lub wprowadzone hasło jest nieprawidłowe.
 pkcs12-unknown-err-restore = Nie udało się odtworzyć kopii bezpieczeństwa PKCS #12 z nieznanych powodów.
 pkcs12-unknown-err-backup = Nie udało się utworzyć kopii bezpieczeństwa PKCS #12 z nieznanych powodów.
 pkcs12-unknown-err = Operacja PKCS #12 się nie powiodła z nieznanych powodów.
 pkcs12-info-no-smartcard-backup = Zachowanie kopii certyfikatu zapisanego w urządzeniu zabezpieczającym, jak np. inteligentna karta, jest niemożliwe.
 pkcs12-dup-data = To urządzenie zabezpieczające ma już certyfikat oraz klucz prywatny.
 
@@ -208,84 +153,80 @@ import-email-cert-prompt = Wybierz plik zawierający certyfikat e-mail innej osoby do zaimportowania
 edit-trust-ca = Certyfikat „{ $certName }” reprezentuje organ certyfikacji.
 
 ## For Deleting Certificates
 
 delete-user-cert-title =
   .title = Usuń własne certyfikaty
 delete-user-cert-confirm = Czy na pewno usunąć wybrane certyfikaty?
 delete-user-cert-impact = Usunięcie jednego z certyfikatów użytkownika spowoduje, że ponowne wykorzystanie go do potwierdzenia tożsamości użytkownika będzie niemożliwe.
-
-
 delete-ssl-cert-title =
-  .title = Usuń wyjątek dotyczący certyfikatu serwera
+  .title = Usuń wyjątki dotyczące certyfikatów serwerów
 delete-ssl-cert-confirm = Czy na pewno usunąć te wyjątki dotyczące certyfikatów serwerów?
 delete-ssl-cert-impact = Jeżeli wyjątek dotyczący certyfikatu serwera zostanie usunięty, przywrócone zostaną zwykłe procedury bezpieczeństwa dla tego serwera, w tym wymóg stosowania przez niego poprawnego certyfikatu.
-
+delete-ssl-override-title =
+  .title = Usuń wyjątek dotyczący certyfikatu serwera
+delete-ssl-override-confirm = Czy na pewno usunąć ten wyjątek dotyczący certyfikatu serwera?
+delete-ssl-override-impact = Jeżeli wyjątek dotyczący certyfikatu serwera zostanie usunięty, przywrócone zostaną zwykłe procedury bezpieczeństwa dla tego serwera, w tym wymóg stosowania przez niego poprawnego certyfikatu.
 delete-ca-cert-title =
   .title = Usuń lub przestań ufać certyfikatom CA
 delete-ca-cert-confirm = Zażądano usunięcia certyfikatów CA. Certyfikaty wbudowane przestaną być zaufane, co ma taki sam skutek. Czy na pewno usunąć lub przestać ufać wybranym certyfikatom CA?
 delete-ca-cert-impact = Jeżeli certyfikat organu certyfikacji (CA) zostanie usunięty lub przestanie być zaufany, certyfikaty wydane przez ten CA nie będą uznawane przez program za zaufane.
-
-
 delete-email-cert-title =
   .title = Usuń certyfikaty e-mail
 delete-email-cert-confirm = Czy na pewno usunąć certyfikaty e-mail wybranych osób?
 delete-email-cert-impact = Jeśli certyfikat e-mail danej osoby zostanie usunięty, nie będzie można do niej wysłać zaszyfrowanych wiadomości.
-
 # Used for semi-uniquely representing a cert.
 #
 # Variables:
 #  $serialNumber : the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
 cert-with-serial =
   .value = Certyfikat o numerze seryjnym { $serialNumber }
 
 ## Cert Viewer
 
 # Title used for the Certificate Viewer.
 #
 # Variables:
 #  $certificate : a string representative of the certificate being viewed.
 cert-viewer-title =
   .title = Podgląd certyfikatu: „{ $certName }”
-
 not-present =
   .value = <Nie jest częścią certyfikatu>
-
 # Cert verification
 cert-verified = Niniejszy certyfikat został zweryfikowany do wykorzystania przez:
-
 # Add usage
 verify-ssl-client =
   .value = Certyfikat SSL klienta
-
 verify-ssl-server =
   .value = Certyfikat SSL serwera
-
 verify-ssl-ca =
   .value = Organ certyfikacji SSL
-
 verify-email-signer =
   .value = Certyfikat osoby podpisującej wiadomość
-
 verify-email-recip =
   .value = Certyfikat adresata wiadomości
-
 # Cert verification
 cert-not-verified-cert-revoked = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ został on unieważniony.
 cert-not-verified-cert-expired = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ stracił on ważność.
 cert-not-verified-cert-not-trusted = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ nie ma go na liście zaufanych.
 cert-not-verified-issuer-not-trusted = Nie można sprawdzić tego certyfikatu: wystawcy nie ma na liście zaufanych.
 cert-not-verified-issuer-unknown = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ jego wystawca jest nieznany.
 cert-not-verified-ca-invalid = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ jego CA jest nieprawidłowy.
 cert-not-verified_algorithm-disabled = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ został podpisany algorytmem, który został zablokowany, ponieważ nie jest bezpieczny.
 cert-not-verified-unknown = Nie można sprawdzić tego certyfikatu z nieznanych przyczyn.
-
 # Used to indicate that the user chose not to send a client authentication certificate to a server that requested one in a TLS handshake.
 send-no-client-certificate = Nie wysyłaj certyfikatu klienta
+# Used when no cert is stored for an override
+no-cert-stored-for-override = (nieprzechowywany)
+
+## Used to show whether an override is temporary or permanent
+
+permanent-override = Na stałe
+temporary-override = Tymczasowy
 
 ## Add Security Exception dialog
 
 add-exception-branded-warning = Próba zmiany sposobu, w jaki { -brand-short-name } identyfikuje tę witrynę.
 add-exception-invalid-header = Ta witryna próbuje zidentyfikować się przy użyciu nieprawidłowych informacji.
 add-exception-domain-mismatch-short = Niewłaściwa witryna
 add-exception-domain-mismatch-long = Certyfikat należy do innej witryny, co może wskazywać na podszywanie się pod stronę.
 add-exception-expired-short = Informacje nieaktualne