Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 09:24:27 +0000
changeset 9843 60f28550b45cd6d3251e46b8fb2303674f2f25f1
parent 9842 a996ba690ec97e940429b4673a8783785660e3d8
child 9844 26450f5c1d8dbdcf570d9260a11b35d897fb5858
push id4282
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 07 Jun 2020 09:24:30 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/tabContextMenu.ftl
browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -272,16 +272,22 @@ popup-screen-sharing-not-now =
 popup-screen-sharing-never =
   .label = Nigdy nie pozwalaj
   .accesskey = d
 popup-silence-notifications-checkbox = Wyłącz powiadomienia przeglądarki { -brand-short-name } podczas udostępniania
 popup-silence-notifications-checkbox-warning = { -brand-short-name } nie będzie wyświetlał powiadomień w trakcie udostępniania.
 
 ## WebRTC window or screen share tab switch warning
 
+sharing-warning-window = { -brand-short-name } jest udostępniany. Inni będą widzieć, że przechodzisz do nowej karty.
+sharing-warning-screen = Cały ekran jest udostępniany. Inni będą widzieć, że przechodzisz do nowej karty.
+sharing-warning-proceed-to-tab =
+  .label = Przejdź do karty
+sharing-warning-disable-for-session =
+  .label = Wyłącz ochronę udostępniania na czas tej sesji
 
 ## DevTools F12 popup
 
 enable-devtools-popup-description = Aby móc użyć skrótu F12, najpierw otwórz narzędzia dla programistów w menu „Dla twórców witryn”.
 
 ## URL Bar
 
 urlbar-default-placeholder =
--- a/browser/browser/tabContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -51,16 +51,28 @@ move-to-end =
   .label = Przenieś na koniec
   .accesskey = k
 move-to-new-window =
   .label = Przenieś do nowego okna
   .accesskey = o
 undo-close-tab =
   .label = Przywróć zamkniętą kartę
   .accesskey = a
+tab-context-close-multiple-tabs =
+  .label = Zamknij wiele kart
+  .accesskey = w
+tab-context-undo-close-tabs =
+  .label =
+    { $tabCount ->
+      [1] Przywróć zamkniętą kartę
+      [one] Przywróć zamkniętą kartę
+      [few] Przywróć zamknięte karty
+      *[many] Przywróć zamknięte karty
+    }
+  .accesskey = a
 close-tab =
   .label = Zamknij kartę
   .accesskey = Z
 close-tabs =
   .label = Zamknij karty
   .accesskey = Z
 move-tabs =
   .label = Przenieś karty
--- a/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
@@ -15,31 +15,37 @@ toolbar-context-menu-bookmark-selected-t
   .label = Dodaj zakładki do zaznaczonych kart…
   .accesskey = D
 toolbar-context-menu-select-all-tabs =
   .label = Zaznacz wszystkie karty
   .accesskey = Z
 toolbar-context-menu-undo-close-tab =
   .label = Przywróć zamkniętą kartę
   .accesskey = P
-
+toolbar-context-menu-undo-close-tabs =
+  .label =
+    { $tabCount ->
+      [1] Przywróć zamkniętą kartę
+      [one] Przywróć zamkniętą kartę
+      [few] Przywróć zamknięte karty
+      *[many] Przywróć zamknięte karty
+    }
+  .accesskey = P
 toolbar-context-menu-manage-extension =
   .label = Zarządzaj rozszerzeniem
   .accesskey = Z
 toolbar-context-menu-remove-extension =
   .label = Usuń rozszerzenie
   .accesskey = U
-
 # This label is used in the extensions toolbar buttons context menus,
 # a user can use this command to submit to Mozilla an abuse report
 # related to that extension. "Report" is a verb.
 toolbar-context-menu-report-extension =
   .label = Zgłoś rozszerzenie
   .accesskey = o
-
 # Can appear on the same context menu as menubarCmd ("Menu Bar") and
 # personalbarCmd ("Bookmarks Toolbar"), so they should have different
 # access keys.
 toolbar-context-menu-pin-to-overflow-menu =
   .label = Przypnij do menu ukrywania
   .accesskey = P
 toolbar-context-menu-auto-hide-downloads-button =
   .label = Automatyczne ukrywanie na pasku narzędzi
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -1,12 +1,8 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
 # -*- Mode: Java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 title=Otwieranie %S
 saveDialogTitle=Wprowadź nazwę pliku…
 defaultApp=%S (domyślny)
@@ -14,9 +10,11 @@ chooseAppFilePickerTitle=Wybierz aplikację pomocniczą
 badApp=Wybrana aplikacja („%S”) nie może zostać odnaleziona. Należy sprawdzić poprawność wprowadzonej nazwy pliku lub wybrać inną aplikację.
 badApp.title=Nie znaleziono aplikacji
 badPermissions=Nie udało się zapisać pliku, ponieważ użytkownik nie ma wystarczających uprawnień. Należy wybrać inny katalog.
 badPermissions.title=Brak uprawnień do zapisu
 selectDownloadDir=Wybierz folder dla pobranych plików
 unknownAccept.label=Zapisz plik
 unknownCancel.label=Anuluj
 fileType=plik %S
+# LOCALIZATION NOTE (orderedFileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit 
 orderedFileSizeWithType=%1$S (%2$S %3$S)
+pdfHandlerDescription=Dokument PDF