Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Thu, 11 Jun 2020 14:11:00 +0000
changeset 9860 57fa7758b56055ceae3ece4fa6d0b7a71bc2f384
parent 9859 0bddc13815eec66eddab484566c67a08175b0594
child 9861 e02e8a89ff3c7b9bb8036e1a35f441b752f2e38f
push id4299
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 11 Jun 2020 14:11:03 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -8,46 +8,37 @@
 cfr-doorhanger-extension-heading = Polecane rozszerzenie
 cfr-doorhanger-feature-heading = Polecana funkcja
 cfr-doorhanger-pintab-heading = Wypróbuj przypinanie kart
 
 ##
 
 cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
   .tooltiptext = Dlaczego jest to wyświetlane?
-
 cfr-doorhanger-extension-cancel-button = Nie teraz
   .accesskey = N
-
 cfr-doorhanger-extension-ok-button = Dodaj
   .accesskey = D
 cfr-doorhanger-pintab-ok-button = Przypnij tę kartę
   .accesskey = P
-
 cfr-doorhanger-extension-manage-settings-button = Ustawienia polecania
   .accesskey = U
-
 cfr-doorhanger-extension-never-show-recommendation = Nie pokazuj więcej polecenia tego rozszerzenia
   .accesskey = e
-
 cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Więcej informacji
-
 # This string is used on a new line below the add-on name
 # Variables:
 #  $name (String) - Add-on author name
 cfr-doorhanger-extension-author = Autor: { $name }
-
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-extension-notification = Polecenie
-
 cfr-doorhanger-extension-notification2 = Polecenie
   .tooltiptext = Polecenie rozszerzenia
   .a11y-announcement = Dostępne polecenie rozszerzenia
-
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-feature-notification = Polecenie
   .tooltiptext = Polecenie funkcji
   .a11y-announcement = Dostępne polecenie funkcji
 
 ## Add-on statistics
 ## These strings are used to display the total number of
@@ -67,29 +58,26 @@ cfr-doorhanger-extension-rating =
 #  $total (Number) - The total number of users using the add-on
 cfr-doorhanger-extension-total-users =
   { $total ->
     [one] { $total } użytkownik
     [few] { $total } użytkowników
     [many] { $total } użytkowników
    *[other] { $total } użytkowników
   }
-
 cfr-doorhanger-pintab-description = Łatwy dostęp do najczęściej używanych stron dzięki kartom otwartym na stałe (nawet po ponownym uruchomieniu).
 
 ## These messages are steps on how to use the feature and are shown together.
 
 cfr-doorhanger-pintab-step1 = <b>Kliknij prawym przyciskiem</b> kartę, którą chcesz przypiąć.
 cfr-doorhanger-pintab-step2 = Wybierz <b>Przypnij kartę</b> z menu.
 cfr-doorhanger-pintab-step3 = Strony z aktualizacjami mają niebieską kropkę na przypiętej karcie.
-
 cfr-doorhanger-pintab-animation-pause = Wstrzymaj
 cfr-doorhanger-pintab-animation-resume = Wznów
 
-
 ## Firefox Accounts Message
 
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-header = Synchronizuj zakładki na każdym urządzeniu.
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body = Wspaniałe odkrycie! Fajnie byłoby mieć tę zakładkę także na telefonie, prawda? Zacznij korzystać z { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }.
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-link-text = Synchronizuj zakładki…
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-close-btn-tooltip =
   .aria-label = Przycisk zamknięcia
   .title = Zamknij
@@ -100,52 +88,44 @@ cfr-protections-panel-header = Przeglądaj bez wścibskich oczu
 cfr-protections-panel-body = Zachowaj prywatność swoich danych. { -brand-short-name } chroni Cię przed wieloma najczęściej występującymi elementami śledzącymi, które monitorują, co robisz w Internecie.
 cfr-protections-panel-link-text = Więcej informacji
 
 ## What's New toolbar button and panel
 
 # This string is used by screen readers to offer a text based alternative for
 # the notification icon
 cfr-badge-reader-label-newfeature = Nowa funkcja:
-
 cfr-whatsnew-button =
   .label = Co nowego
   .tooltiptext = Co nowego
-
 cfr-whatsnew-panel-header = Co nowego
-
 cfr-whatsnew-release-notes-link-text = Przeczytaj informacje o wydaniu
-
 cfr-whatsnew-fx70-title = { -brand-short-name } walczy teraz o Twoją prywatność
 cfr-whatsnew-fx70-body =
   Najnowsza aktualizacja wzmacnia ochronę przed śledzeniem i sprawia,
   że generowanie bezpiecznych haseł dla każdej witryny jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
-
 cfr-whatsnew-tracking-protect-title = Zabezpiecz się przed elementami śledzącymi
 cfr-whatsnew-tracking-protect-body =
   { -brand-short-name } blokuje wiele najczęściej występujących elementów śledzących serwisów społecznościowych
   oraz śledzących między witrynami, które monitorują, co robisz w Internecie.
 cfr-whatsnew-tracking-protect-link-text = Wyświetl raport
-
 # This string is displayed before a large numeral that indicates the total
 # number of tracking elements blocked. Don’t add $blockedCount to your
 # localization, because it would result in the number showing twice.
 cfr-whatsnew-tracking-blocked-title =
   { $blockedCount ->
     [one] Zablokowany element śledzący
     [few] Zablokowane elementy śledzące
    *[many] Zablokowane elementy śledzące
   }
 cfr-whatsnew-tracking-blocked-subtitle = Od { DATETIME($earliestDate, month: "short", year: "numeric") }
 cfr-whatsnew-tracking-blocked-link-text = Wyświetl raport
-
 cfr-whatsnew-lockwise-backup-title = Utwórz kopię zapasową haseł
 cfr-whatsnew-lockwise-backup-body = Teraz generuj bezpiecznie hasła, do których masz dostęp wszędzie, gdzie się zalogujesz.
 cfr-whatsnew-lockwise-backup-link-text = Włącz kopię zapasową
-
 cfr-whatsnew-lockwise-take-title = Miej hasła zawsze przy sobie
 cfr-whatsnew-lockwise-take-body =
   Aplikacja { -lockwise-brand-short-name } na telefon daje bezpieczny dostęp
   do haseł zachowanych w kopii zapasowej z dowolnego miejsca.
 cfr-whatsnew-lockwise-take-link-text = Pobierz aplikację
 
 ## Search Bar
 
@@ -172,17 +152,16 @@ cfr-whatsnew-permission-prompt-cta = Więcej informacji
 # localization, because it would result in the number showing twice.
 cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-header =
   { $fingerprinterCount ->
     [one] Zablokowany element śledzący przez zbieranie informacji o konfiguracji
     [few] Zablokowane elementy śledzące przez zbieranie informacji o konfiguracji
    *[many] Zablokowane elementy śledzące przez zbieranie informacji o konfiguracji
   }
 cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-body = { -brand-shorter-name } blokuje wiele elementów, które potajemnie zbierają informacje o Twoim urządzeniu i działaniach w celu utworzenia Twojego profilu reklamowego.
-
 # Message variation when fingerprinters count is less than 10
 cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-header-alt = Elementy śledzące przez zbieranie informacji o konfiguracji
 cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-body-alt = { -brand-shorter-name } może blokować elementy, które potajemnie zbierają informacje o Twoim urządzeniu i działaniach w celu utworzenia Twojego profilu reklamowego.
 
 ## Bookmark Sync
 
 cfr-doorhanger-sync-bookmarks-header = Przenieś tę zakładkę na telefon
 cfr-doorhanger-sync-bookmarks-body = Zabierz swoje zakładki, hasła, historię i nie tylko wszędzie, gdzie korzystasz z przeglądarki { -brand-product-name }.
@@ -255,8 +234,20 @@ cfr-whatsnew-passwords-header = Otrzymuj powiadomienia o potencjalnie niebezpiecznych hasłach
 cfr-whatsnew-passwords-body = Hakerzy wiedzą, że niejedna osoba używa tego samego hasła na wielu stronach. Jeśli tak robisz i jedna z tych stron była ofiarą wycieku danych, to zobaczysz powiadomienie w { -lockwise-brand-short-name }, aby zmienić na nich swoje hasła.
 cfr-whatsnew-passwords-icon-alt = Ikona potencjalnie niebezpiecznego hasła
 
 ## Picture-in-Picture fullscreen message
 
 cfr-whatsnew-pip-fullscreen-header = Przełącz obraz w obrazie na pełny ekran
 cfr-whatsnew-pip-fullscreen-body = Po wyciągnięciu wideo do ruchomego okienka można teraz kliknąć je podwójnie, aby włączyć tryb pełnoekranowy.
 cfr-whatsnew-pip-fullscreen-icon-alt = Ikona obrazu w obrazie
+
+## Protections Dashboard message
+
+cfr-whatsnew-protections-header = Ochrona w pigułce
+cfr-whatsnew-protections-body = Panel ochrony zawiera podsumowanie informacji o wyciekach danych i zarządzaniu hasłami. Można teraz śledzić, ile wycieków danych rozwiązano, a także zobaczyć, czy któreś z zachowanych haseł mogło paść ofiarą wycieku.
+cfr-whatsnew-protections-cta-link = Otwórz panel ochrony
+cfr-whatsnew-protections-icon-alt = Ikona tarczy
+
+## Better PDF message
+
+cfr-whatsnew-better-pdf-header = Lepsza obsługa plików PDF
+cfr-whatsnew-better-pdf-body = Dokumenty PDF są teraz otwierane bezpośrednio w przeglądarce { -brand-short-name }, ułatwiając z nimi pracę.