Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 09:06:08 +0000
changeset 9841 55347a1d296b1868bf9bff690a8df9eea4edad9d
parent 9840 206b4751fb8480a2ecff9be88774f4869b2a6bc8
child 9842 a996ba690ec97e940429b4673a8783785660e3d8
push id4280
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 07 Jun 2020 09:06:11 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/toolbox.properties
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -1,89 +1,69 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-intro = Witryna „{ $hostname }” używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa.
-
 cert-error-mitm-intro = Strony internetowe dowodzą swojej tożsamości przy użyciu certyfikatów, wystawianych przez organizacje certyfikujące.
-
 cert-error-mitm-mozilla = { -brand-short-name } to oprogramowanie tworzone przez organizację Mozilla, która zarządza całkowicie otwartym magazynem organów certyfikacji (CA). Magazyn ten pomaga dopilnować przestrzegania przez organy certyfikacji najlepszych praktyk dla bezpieczeństwa użytkowników.
-
 cert-error-mitm-connection = Zamiast certyfikatów systemowych { -brand-short-name } używa magazynu CA organizacji Mozilla, aby weryfikować bezpieczeństwo połączeń. Połączenie nie jest uznawane za bezpieczne, jeśli oprogramowanie antywirusowe lub sieciowe przechwytuje połączenie z certyfikatem bezpieczeństwa wystawionym przez organizację certyfikującą nieobecną w magazynie CA organizacji Mozilla.
-
 cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Ktoś może próbować podszywać się pod tę witrynę. Odradzamy kontynuowanie.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-trust-unknown-issuer = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ jego wystawca jest nieznany, jest samopodpisany lub serwer nie przesyła właściwych certyfikatów pośrednich.
-
 cert-error-trust-cert-invalid = Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ został wystawiony przy użyciu nieprawidłowego certyfikatu CA.
-
 cert-error-trust-untrusted-issuer = Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ certyfikat wystawcy nie jest zaufany.
-
 cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ został podpisany algorytmem, który został zablokowany, ponieważ nie jest bezpieczny.
-
 cert-error-trust-expired-issuer = Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ certyfikat wystawcy utracił ważność.
-
 cert-error-trust-self-signed = Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest samopodpisany.
-
 cert-error-trust-symantec = Certyfikaty wystawiane przez GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i Verisign nie są już uznawane za bezpieczne, ponieważ wystawiające je organizacje nie przestrzegały zasad bezpieczeństwa.
-
 cert-error-untrusted-default = Certyfikat nie pochodzi z zaufanego źródła.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-domain-mismatch = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla domeny <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla domeny { $alt-name }.
-
 # Variables:
 # $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-multiple = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Certyfikat został wystawiony tylko dla następujących domen: { $subject-alt-names }
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
 cert-error-expired-now = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty, które są ważne w określonym czasie. Certyfikat witryny „{ $hostname }” utracił ważność { $not-after-local-time }.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
 cert-error-not-yet-valid-now = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty, które są ważne w określonym czasie. Certyfikat witryny „{ $hostname }” nie będzie ważny do { $not-before-local-time }.
-
 # Variables:
 # $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix-link = Kod błędu: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-symantec-distrust-description = Strony internetowe dowodzą swojej tożsamości przy użyciu certyfikatów, wystawianych przez organizacje certyfikujące. Większość przeglądarek nie ufa już certyfikatom wystawianym przez GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i Verisign. Tożsamość tej strony nie może zostać potwierdzona, ponieważ domena „{ $hostname }” używa certyfikatu od jednego z tych wystawców.
-
 cert-error-symantec-distrust-admin = Można powiadomić administratora strony o tym problemie.
-
 # Variables:
 # $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
 cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }
-
 # Variables:
 # $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
 cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }
-
 cert-error-details-cert-chain-label = Łańcuch certyfikatu:
+open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Otwórz witrynę w nowym oknie
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
+csp-xfo-blocked-long-desc = Aby chronić bezpieczeństwo użytkownika, { $hostname } nie pozwoli przeglądarce { -brand-short-name } wyświetlić strony, jeśli inna witryna ją osadziła. Aby ją zobaczyć, musisz otworzyć ją w nowym oknie.
 
 ## Messages used for certificate error titles
 
 connectionFailure-title = Nie udało się nawiązać połączenia
 deniedPortAccess-title = Zastrzeżony adres
 # "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
 # You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
 dnsNotFound-title = Niestety, nie udało się odnaleźć tej strony
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,178 +6,104 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Ustawienie zasad, do których rozszerzenia WebExtension mają dostęp przez „chrome.storage.managed”.
-
 policy-AppAutoUpdate = Włączenie lub wyłączenie automatycznego aktualizowania aplikacji.
-
 policy-AppUpdateURL = Ustawienie niestandardowego adresu URL aktualizacji programu.
-
 policy-Authentication = Konfiguracja zintegrowanego uwierzytelniania dla witryn, które je obsługują.
-
 policy-BlockAboutAddons = Blokowanie dostępu do menedżera dodatków (about:addons).
-
 policy-BlockAboutConfig = Blokowanie dostępu do strony about:config.
-
 policy-BlockAboutProfiles = Blokowanie dostępu do strony about:profiles.
-
 policy-BlockAboutSupport = Blokowanie dostępu do strony about:support.
-
 policy-Bookmarks = Tworzenie zakładek na pasku zakładek, w menu zakładek lub w podanym folderze w powyższych.
-
 policy-CaptivePortal = Włączenie lub wyłączenie obsługi portalu przechwytującego.
-
 policy-CertificatesDescription = Dodawanie certyfikatów lub używanie wbudowanych.
-
 policy-Cookies = Zezwalanie lub zabranianie witrynom ustawiania ciasteczek.
-
 policy-DisabledCiphers = Wyłączenie szyfrów.
-
 policy-DefaultDownloadDirectory = Ustawienie domyślnego katalogu pobierania.
-
 policy-DisableAppUpdate = Uniemożliwienie aktualizowania przeglądarki.
-
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = Wyłączenie PDF.js, wbudowanej przeglądarki plików PDF w programie { -brand-short-name }.
-
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Uniemożliwienie agentowi domyślnej przeglądarki wykonywania jakichkolwiek działań. Dotyczy tylko systemu Windows, inne platformy nie mają agenta.
-
 policy-DisableDeveloperTools = Blokowanie dostępu do narzędzi dla twórców witryn.
-
 policy-DisableFeedbackCommands = Wyłączenie poleceń do wysyłania opinii z menu Pomoc („Prześlij swoją opinię” i „Zgłoś oszustwo internetowe”).
-
 policy-DisableFirefoxAccounts = Wyłączenie usług korzystających z { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }, w tym synchronizacji.
-
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Wyłączenie funkcji Firefox Screenshots.
-
 policy-DisableFirefoxStudies = Uniemożliwienie przeprowadzania badań przez program { -brand-short-name }.
-
 policy-DisableForgetButton = Wyłączenie dostępu do przycisku „Wyczyść”.
-
 policy-DisableFormHistory = Wyłączenie zachowywania historii wyszukiwania i formularzy.
-
 policy-DisableMasterPasswordCreation = Wartość „prawda” powoduje, że nie można utworzyć hasła głównego.
-
 policy-DisablePasswordReveal = Wyłączenie możliwości wyświetlania haseł w zachowanych danych logowania.
-
 policy-DisablePocket = Wyłączenie funkcji zachowywania stron w Pocket.
-
 policy-DisablePrivateBrowsing = Wyłączenie trybu prywatnego.
-
 policy-DisableProfileImport = Wyłączenie polecenia menu do importowania danych z innej przeglądarki.
-
 policy-DisableProfileRefresh = Wyłączenie przycisku „Odśwież program { -brand-short-name }” na stronie about:support.
-
 policy-DisableSafeMode = Wyłączenie funkcji ponownego uruchomienia w trybie awaryjnym. Uwaga: użycie klawisza Shift do przejścia do trybu awaryjnego można wyłączyć w systemie Windows tylko za pomocą Group Policy.
-
 policy-DisableSecurityBypass = Uniemożliwienie użytkownikowi obejścia pewnych ostrzeżeń bezpieczeństwa.
-
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Wyłączenie polecenia menu „Ustaw jako tapetę” dla obrazów.
-
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Uniemożliwienie przeglądarce instalowania i aktualizowania dodatków systemowych.
-
 policy-DisableTelemetry = Wyłączenie telemetrii.
-
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Domyślne wyświetlanie paska zakładek.
-
 policy-DisplayMenuBar = Domyślne wyświetlanie paska menu.
-
 policy-DNSOverHTTPS = Konfiguracja DNS poprzez HTTPS.
-
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Wyłączenie sprawdzania domyślnej przeglądarki podczas uruchamiania.
-
 policy-DownloadDirectory = Ustawienie i zablokowanie katalogu pobierania.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Włączenie lub wyłączenie blokowania treści i opcjonalnie jej blokada.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Włączenie lub wyłączenie Encrypted Media Extensions i opcjonalnie ich blokada.
-
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Instalacja, odinstalowywanie lub blokowanie rozszerzeń. Opcja instalacji przyjmuje adresy URL lub ścieżki jako parametry. Opcje odinstalowywania i blokady przyjmują identyfikatory rozszerzeń.
-
 policy-ExtensionSettings = Zarządzanie wszystkimi aspektami instalacji rozszerzeń.
-
 policy-ExtensionUpdate = Włączenie lub wyłączenie automatycznego aktualizowania rozszerzeń.
-
 policy-FirefoxHome = Konfiguracja strony startowej Firefoksa.
-
 policy-FlashPlugin = Zezwalanie lub zabranianie korzystania z wtyczki Flash.
-
+policy-Handlers = Konfiguracja domyślnych aplikacji obsługujących typy plików.
 policy-HardwareAcceleration = Wartość „fałsz” wyłącza przyspieszanie sprzętowe.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Ustawienie i opcjonalna blokada strony startowej.
-
 policy-InstallAddonsPermission = Zezwalanie pewnym witrynom na instalowanie dodatków.
-
 policy-LegacyProfiles = Wyłączenie funkcji wymuszającej oddzielny profil dla każdej instalacji.
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Włączenie domyślnego ustawienia starego zachowania ciasteczek „sameSite”.
-
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Wracanie do starego zachowania „sameSite” dla ciasteczek na podanych witrynach.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Zezwalanie podanym witrynom na odnośniki do lokalnych plików.
-
 policy-NetworkPrediction = Włączenie lub wyłączenie przewidywania sieci (wstępnego pobierania DNS).
-
 policy-NewTabPage = Włączenie lub wyłączenie strony nowej karty.
-
 policy-NoDefaultBookmarks = Wyłączenie tworzenia domyślnych zakładek dołączonych do przeglądarki { -brand-short-name } oraz dynamicznych zakładek („Często odwiedzane” i „Ostatnio używane etykiety”). Uwaga: ta zasada jest uwzględniana tylko przed pierwszym uruchomieniem profilu.
-
 policy-OfferToSaveLogins = Wymuszenie ustawienia zezwalającego przeglądarce { -brand-short-name } pytanie o zapamiętanie zachowanych danych logowania i haseł. Przyjmowane są wartości „prawda” i „fałsz”.
-
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Ustawienie domyślnej wartości ustawienia zezwalającego programowi { -brand-short-name } pytanie o zapamiętanie zachowanych danych logowania i haseł. Przyjmowane są wartości „prawda” i „fałsz”.
-
 policy-OverrideFirstRunPage = Zastąpienie strony pierwszego uruchomienia. Ustawienie tej zasady na pustą wyłączy stronę pierwszego uruchomienia.
-
 policy-OverridePostUpdatePage = Zastąpienie strony „Co nowego” wyświetlanej po aktualizacji. Ustawienie tej zasady na pustą wyłączy stronę wyświetlaną po aktualizacji.
-
 policy-PasswordManagerEnabled = Włączenie zachowywania haseł w menedżerze haseł.
-
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs = Wyłączenie lub konfiguracja PDF.js, wbudowanej przeglądarki plików PDF w programie { -brand-short-name }.
-
 policy-Permissions2 = Konfiguracja uprawnień kamery, mikrofonu, położenia, powiadomień i automatycznego odtwarzania.
-
+policy-PictureInPicture = Włączenie lub wyłączenie funkcji „Obraz w obrazie”.
 policy-PopupBlocking = Domyślne zezwalanie pewnym witrynom na otwieranie wyskakujących okien.
-
 policy-Preferences = Ustawienie i zablokowanie wartości dla podzbioru preferencji.
-
 policy-PromptForDownloadLocation = Pytanie, gdzie zapisywać pliki podczas pobierania.
-
 policy-Proxy = Konfiguracja ustawień proxy.
-
 policy-RequestedLocales = Ustawienie listy żądanych języków dla programu w preferowanej kolejności.
-
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Usuwanie danych nawigacji podczas wyłączania.
-
 policy-SearchBar = Ustawienie domyślnego położenia paska wyszukiwania. Użytkownik nadal może go konfigurować.
-
 policy-SearchEngines = Konfiguracja ustawień wyszukiwarki. Ta zasada jest dostępna tylko w wersji ESR (Extended Support Release).
-
 policy-SearchSuggestEnabled = Włączenie lub wyłączenie podpowiedzi wyszukiwania.
-
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Instalacja modułów PKCS #11.
-
 policy-SSLVersionMax = Ustawienie maksymalnej wersji SSL.
-
 policy-SSLVersionMin = Ustawienie minimalnej wersji SSL.
-
 policy-SupportMenu = Dodanie niestandardowego elementu menu pomocy.
-
 policy-UserMessaging = Wyłączenie wyświetlania użytkownikowi pewnych komunikatów.
-
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Blokowanie odwiedzania witryn. Dokumentacja zawiera więcej informacji o formacie.
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -260,34 +260,39 @@ networkMenu.sizeGB=%S GB
 networkMenu.sizeUnavailable=—
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeUnavailable.title): This is the tooltip
 # displayed in the network menu specifying that the transferred size of a
 # request is unavailable.
 networkMenu.sizeUnavailable.title=Informacje o rozmiarze przesyłanych danych są niedostępne
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeCached): This is the label displayed
-# in the network menu specifying the transfer or a request is
+# in the network menu and the headers panel specifying the transfer or a request is
 # cached.
 networkMenu.sizeCached=w pamięci podręcznej
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeServiceWorker): This is the label displayed
-# in the network menu specifying the transferred of a request computed
-# by a service worker.
+# in the network menu and the headers panel specifying the transferred of a request
+# computed by a service worker.
 networkMenu.sizeServiceWorker=wątek usługowy
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeServiceWorker): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the request was blocked by something.
 # %S is replaced by the blocked reason, which could be "DevTools", "CORS", etc.
 networkMenu.blockedBy=zablokowane przez: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blocked2): This is a generic message for a
 # URL that has been blocked for an unknown reason
 networkMenu.blocked2=Zablokowane
 
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blockedby): This is a generic message for a
+# URL that has been blocked by an extension
+# %S is the extension name.
+networkMenu.blockedby=Zablokowane przez: %S
+
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blockedTooltip): This is a the text displayed
 # as a tooltip for the blocked icon in the request list
 networkMenu.blockedTooltip=Zablokowane
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.totalMS2): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the time for a request to finish (in milliseconds).
 networkMenu.totalMS2=%S ms
 
@@ -545,30 +550,30 @@ certmgr.certdetail.ou=Jednostka organiza
 
 # LOCALIZATION NOTE (certmgr.issuerinfo.label):
 # A label used for a certificate section in security tab
 # This section displays Name and organization who issued the fingerprints
 certmgr.issuerinfo.label=Wystawiony przez
 
 # LOCALIZATION NOTE (certmgr.periodofvalidity.label):
 # A label used for a certificate section in security tab
-# This section displays the valide period of this fingerprints
+# This section displays the valid period of this fingerprints
 certmgr.periodofvalidity.label=Okres ważności
 
 # LOCALIZATION NOTE (certmgr.begins):
 # A label used for Period of Validity sub-section in security tab
 certmgr.begins=Ważny od dnia
 
 # LOCALIZATION NOTE (certmgr.expires):
 # A label used for Period of Validity sub-section in security tab
 certmgr.expires=Wygasa dnia
 
 # LOCALIZATION NOTE (certmgr.fingerprints.label):
 # A label used for a certificate section in security tab
-# This section displays the valide period of this fingerprints
+# This section displays the valid period of this fingerprints
 certmgr.fingerprints.label=Odciski
 
 # LOCALIZATION NOTE (certmgr.certdetail.sha256fingerprint):
 # A label used for Fingerprints sub-section in security tab
 certmgr.certdetail.sha256fingerprint=Odcisk SHA-256:
 
 # LOCALIZATION NOTE (certmgr.certdetail.sha1fingerprint):
 # A label used for Fingerprints sub-section in security tab
@@ -683,18 +688,18 @@ netmonitor.toolbar.responseTime=Czas odp
 netmonitor.toolbar.duration=Czas trwania
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.latency): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "latency" column, which is the time
 # from end of this request until the beginning of download of this response.
 netmonitor.toolbar.latency=Opóźnienie
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.transferred): This is the label displayed
-# in the network table toolbar, above the "transferred" column, which is the
-# compressed / encoded size.
+# in the network table toolbar, above the "transferred" column and in general 
+# section of the headers panel, which is the compressed / encoded size.
 netmonitor.toolbar.transferred=Przesłano
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.contentSize): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "size" column, which is the
 # uncompressed / decoded size.
 netmonitor.toolbar.contentSize=Rozmiar
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.waterfall): This is the label displayed
@@ -858,16 +863,25 @@ netmonitor.actionbar.enableBlocking=Włącz blokowanie żądań
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.blockSearchPlaceholder): This is the
 # placeholder text for the request addition form
 netmonitor.actionbar.blockSearchPlaceholder=Blokowanie zasobu, gdy adres zawiera…
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.removeBlockedUrl): This is the
 # tooltip shown over the remove button for blocked URL item
 netmonitor.actionbar.removeBlockedUrl=Usuń wzór
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlockingUsageNotice): This is the
+# usage notice displayed when network blocking list is empty
+netmonitor.actionbar.requestBlockingUsageNotice=Dodaj wzory adresów URL w tym miejscu, aby blokować pasujące żądania.
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlockingAddNotice): This is the
+# add notice that explains ways to add blocking pattern that is displayed when
+# network blocking list is empty
+netmonitor.actionbar.requestBlockingAddNotice=Zacznij od dodania wzoru lub przeciągnięcia wiersza z tabeli sieciowej.
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.removeAllBlockedUrls): This is the
 # context menu item for removing all blocked URLs
 netmonitor.requestBlockingMenu.removeAllBlockedUrls=Usuń wszystkie
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.requestBlockingMenu.enableAllBlockedUrls): This is the
 # context menu item for enabling all blocked URLs
 netmonitor.requestBlockingMenu.enableAllBlockedUrls=Włącz wszystkie
 
@@ -1078,23 +1092,52 @@ netmonitor.summary.status=Kod stanu:
 # in the network details headers tab identifying the http version.
 netmonitor.summary.version=Wersja:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.toolbar.block): This is the
 # label displayed in the network details headers tab identifying the
 # block url toolbar button.
 netmonitor.headers.toolbar.block=Blokuj
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.address): This is the label displayed
+# in the network details headers tab identifying the remote address.
+netmonitor.headers.address=Adres
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.status): This is the label displayed
+# in the network details headers tab identifying the status code.
+netmonitor.headers.status=Stan
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.size): This is the label displayed
+# in the network details headers tab identifying the size.
+netmonitor.headers.size=Rozmiar
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.headers.sizeDetails): This label is displayed
+# in the network details headers tab providing the size details.
+# %1$S is the transferred size, %2$S is the size.
+netmonitor.headers.sizeDetails=%1$S (o rozmiarze %2$S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.version): This is the label displayed
+# in the network details headers tab identifying the http version.
+netmonitor.headers.version=Wersja
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.learnMore): This is the label displayed
 # in the network details headers tab, with a link to external documentation.
 netmonitor.summary.learnMore=Więcej informacji o kodach stanu
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.referrerPolicy): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the referrer policy.
-netmonitor.summary.referrerPolicy=Referrer-Policy:
+netmonitor.summary.referrerPolicy=Zasada polecającego:
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.referrerPolicy): This is the label displayed
+# in the network details headers tab identifying the referrer policy.
+netmonitor.headers.referrerPolicy=Zasada polecającego
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.contentBlocking): This is the label displayed
+# in the network details headers tab identifying the content blocking mode.
+netmonitor.headers.contentBlocking=Blokowanie
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.editAndResend): This is the label displayed
 # on the button in the headers tab that opens a form to edit and resend the currently
 # displayed request
 netmonitor.summary.editAndResend=Edytuj i wyślij ponownie
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.rawHeaders): This is the label displayed
 # on the button in the headers tab that toggle view for raw request/response headers
@@ -1232,16 +1275,20 @@ netmonitor.security.connection=Połączenie:
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.security.certificate): This is the label displayed
 # in the security tab describing the server certificate section.
 netmonitor.security.certificate=Certyfikat:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.tooltip): This is the label used
 # in the Network monitor panel as a tooltip for tracking resource icon.
 netmonitor.trackingResource.tooltip=Ten adres URL wskazuje na znany element śledzący i byłby zablokowany przy włączonym blokowaniu treści
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.trackingResource.enhancedTrackingProtection): This is 
+# the label used in the Network monitor panel for showing enhanced tracking protection.
+netmonitor.trackingResource.enhancedTrackingProtection=Wzmocniona ochrona przed śledzeniem
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copy): This is the label displayed
 # for the copy sub-menu in the context menu for a request
 netmonitor.context.copy=Kopiuj
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copy.accesskey): This is the access key
 # for the copy menu/sub-menu displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copy.accesskey=K
 
--- a/devtools/client/toolbox.properties
+++ b/devtools/client/toolbox.properties
@@ -269,16 +269,28 @@ toolbox.debugTargetInfo.targetLabel=%1$S (%2$S)
 toolbox.debugTargetInfo.type.tab=karta
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.debugTargetInfo.connection.*): This is displayed in the
 # toolbox header in about:devtools-toolbox, to indicate how the connection to the
 # runtime being inspected was made.
 toolbox.debugTargetInfo.connection.usb=USB
 toolbox.debugTargetInfo.connection.network=Sieć
 
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.debugTargetInfo.reload):
+# Used as the reload button tooltip
+toolbox.debugTargetInfo.reload=Odśwież
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.debugTargetInfo.forward):
+# Used as the navigation's "forward" button tooltip
+toolbox.debugTargetInfo.forward=Do przodu
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.debugTargetInfo.back):
+# Used as the navigation's "back" button tooltip
+toolbox.debugTargetInfo.back=Wstecz
+
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.debugTargetInfo.targetType.*): This is displayed as the
 # alt attribute for an icon in the toolbox header in about:devtools-toolbox,
 # to indicate what is the type of the debug target being inspected.
 toolbox.debugTargetInfo.targetType.extension=Rozszerzenie
 toolbox.debugTargetInfo.targetType.process=Proces
 toolbox.debugTargetInfo.targetType.tab=Karta
 toolbox.debugTargetInfo.targetType.worker=Wątek