Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 09 Aug 2020 08:35:46 +0000
changeset 9929 516c2584e8a651a2d1169aaa3df11f6044feb6c6
parent 9928 822be69dc02eb96f9c2a64303ad2aa1c899ab544
child 9930 854952ea7a541c154f3d79833c10d8524cc48523
push id4366
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 09 Aug 2020 08:35:49 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -45,17 +45,17 @@ pane-search-title = Wyszukiwanie
 category-search =
   .tooltiptext = Ustawienia dotyczące wyszukiwania
 pane-privacy-title = Prywatność i bezpieczeństwo
 category-privacy =
   .tooltiptext = Ustawienia dotyczące prywatności i bezpieczeństwa
 pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
 category-sync2 =
   .tooltiptext = Ustawienia dotyczące synchronizacji
-pane-experimental-title = Eksperymenty przeglądarki { -brand-short-name }
+pane-experimental-title = Eksperymenty
 category-experimental =
   .tooltiptext = Eksperymenty przeglądarki { -brand-short-name }
 pane-experimental-subtitle = Zachowaj ostrożność
 pane-experimental-search-results-header = Eksperymenty przeglądarki { -brand-short-name }: zachowaj ostrożność
 pane-experimental-description = Modyfikacja zaawansowanych preferencji może wpłynąć na wydajność lub bezpieczeństwo przeglądarki { -brand-short-name }.
 help-button-label = Wsparcie programu { -brand-short-name }
 addons-button-label = Dodatki i motywy
 focus-search =
@@ -546,17 +546,17 @@ home-prefs-sections-rows-option =
 search-bar-header = Pasek wyszukiwania
 search-bar-hidden =
   .label = Pasek adresu z funkcjami wyszukiwania i nawigacji
 search-bar-shown =
   .label = Osobny pasek wyszukiwania
 search-engine-default-header = Domyślna wyszukiwarka
 search-engine-default-desc = Wybierz domyślną wyszukiwarkę paska adresu i paska wyszukiwania.
 search-engine-default-desc-2 = To domyślna wyszukiwarka paska adresu i paska wyszukiwania. Można ją zmienić w każdej chwili.
-search-engine-default-private-desc-2 = Wybierz inną domyślną wyszukiwarkę tylko w oknach prywatnych
+search-engine-default-private-desc-2 = Wybierz inną domyślną wyszukiwarkę tylko w oknach prywatnych.
 search-separate-default-engine =
   .label = Używaj tej wyszukiwarki w oknach prywatnych
   .accesskey = U
 search-suggestions-header = Podpowiedzi wyszukiwania
 search-suggestions-desc = Wybierz, jak wyświetlać podpowiedzi od wyszukiwarek.
 search-suggestions-option =
   .label = Podpowiedzi wyszukiwania
   .accesskey = P
--- a/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
@@ -19,17 +19,17 @@ printui-page-range-picker =
 printui-page-custom-range =
   .aria-label = Wprowadź inny zakres stron
 # Section title for the number of copies to print
 printui-copies-label = Kopie
 printui-orientation = Orientacja
 printui-landscape = Pozioma
 printui-portrait = Pionowa
 # Section title for the printer or destination device to target
-printui-destination-label = Gdzie wydrukować
+printui-destination-label = Drukarka
 printui-more-settings = Więcej ustawień
 printui-less-settings = Mniej ustawień
 # Section title (noun) for the print scaling options
 printui-scale = Skalowanie
 printui-scale-fit-to-page = Dopasuj do strony
 # Label for input control where user can set the scale percentage
 printui-scale-pcent = Skala
 # Section title for miscellaneous print options