Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 05 Jul 2020 12:41:12 +0000
changeset 9892 5043ede5cfacb9879c217f5d281b8d07a593350f
parent 9891 c7654387dd76e020d7f0e0ed1d2322820f2aa620
child 9893 42c1137124c9e21a04af890e8287738b516078f7
push id4329
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 05 Jul 2020 12:41:15 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
--- a/toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
@@ -155,11 +155,13 @@ last_frame_timestamp = Czas odbioru osta
 # SSRCs are identifiers that represent endpoints in an RTP stream
 # This is an SSRC on the local side of the connection that is receiving RTP
 local_receive_ssrc = Lokalny odbierający SSRC
 # This is an SSRC on the remote side of the connection that is sending RTP
 remote_send_ssrc = Zdalny wysyłający SSRC
 
 # An option whose value will not be displayed but instead noted as having been
 # provided
+configuration_element_provided = Podano
 # An option whose value will not be displayed but instead noted as having not
 # been provided
+configuration_element_not_provided = Nie podano
 
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -12,8 +12,18 @@ experimental-features-css-masonry-description = Włącza obsługę eksperymentalnego układu CSS typu „Masonry”. Ta <a data-l10n-name="explainer">strona</a> zawiera jego ogólny opis. W <a data-l10n-name="w3c-issue">tym zgłoszeniu w serwisie GitHub</a> lub <a data-l10n-name="bug">tym błędzie</a> można dodać komentarz na jego temat.
 experimental-features-web-gpu =
     .label = WebGPU
 experimental-features-web-gpu-description = Eksperymentalne API do grafiki i przetwarzania danych w Internecie
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-avif =
     .label = AVIF
 experimental-features-avif-description = Eksperymentalna obsługa AVIF: formatu obrazów AV1
+# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
+# by various online articles and is technical in nature.
+experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default =
+    .label = Ciasteczka: „sameSite=lax” jest domyślne
+experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default-description = Domyślnie traktuje ciasteczka jako „sameSite=lax”, jeśli nie określono żadnego atrybutu „sameSite”. Deweloperzy muszą wyrazić zgodę na obecne status quo nieograniczonego użytkowania, bezpośrednio ustawiając „sameSite=none”.
+# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
+# by various online articles and is technical in nature.
+experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure =
+    .label = Ciasteczka: „sameSite=none” wymaga atrybutu bezpieczeństwa
+experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure-description = Ciasteczka z atrybutem „sameSite=none” wymagają atrybutu bezpieczeństwa. Ta funkcja wymaga włączenia „Ciasteczka: »sameSite=lax« jest domyślne”.