Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Tue, 21 Jan 2020 16:34:05 +0000
changeset 9643 4cba29937507b407bd4cb3da3976879360faa0c7
parent 9642 7260ae85e2fc7af8694598cbe996c3d7ff967606
child 9644 6041fcb2cb822ecba1271cb452699904c802a5b0
push id4149
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 21 Jan 2020 16:34:09 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Localization authors: - Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
devtools/client/tooltips.ftl
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/devtools/client/tooltips.ftl
+++ b/devtools/client/tooltips.ftl
@@ -27,27 +27,29 @@ inactive-css-not-grid-or-flex-item = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on elementem Grid ani Flex.
 inactive-css-not-grid-item = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on elementem Grid.
 inactive-css-not-grid-container = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on kontenerem Grid.
 inactive-css-not-flex-item = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on elementem Flex.
 inactive-css-not-flex-container = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on kontenerem Flex.
 inactive-css-not-inline-or-tablecell = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on elementem liniowym lub komórki tabeli.
 inactive-css-property-because-of-display = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ wyświetla <strong>{ $display }</strong>.
 inactive-css-not-display-block-on-floated = Wartość <strong>display</strong> została zmieniona przez silnik na <strong>block</strong>, ponieważ element to <strong>floated<strong>.
 inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited = Zastąpienie <strong>{ $property }</strong> jest niemożliwe z powodu ograniczenia <strong>:visited</strong>.
+inactive-css-position-property-on-unpositioned-box = <strong>{ $property }</strong> nie ma wpływu na ten element, ponieważ nie jest on elementem pozycjonowanym.
 
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain how
 ## the problem can be solved.
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong> lub <strong>display:flex</strong>. { learn-more }
-inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong> lub <strong>columns:2</strong>. { learn-more }
 inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
 inactive-css-not-grid-item-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong> lub <strong>display:inline-grid</strong> do elementu nadrzędnego. { learn-more }
+inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong> lub <strong>columns:2</strong>. { learn-more }
 inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix-2 = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
 inactive-css-not-grid-item-fix-2 = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong> lub <strong>display:inline-grid</strong> do elementu nadrzędnego. { learn-more }
 inactive-css-not-grid-container-fix = Spróbuj dodać <strong>display:grid</strong> lub <strong>display:inline-grid</strong>. { learn-more }
 inactive-css-not-flex-item-fix = Spróbuj dodać <strong>display:flex</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong> do elementu nadrzędnego. { learn-more }
 inactive-css-not-flex-item-fix-2 = Spróbuj dodać <strong>display:flex</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong> do elementu nadrzędnego. { learn-more }
 inactive-css-not-flex-container-fix = Spróbuj dodać <strong>display:flex</strong> lub <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
 inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix = Spróbuj dodać <strong>display:inline</strong> lub <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
 inactive-css-non-replaced-inline-or-table-row-or-row-group-fix = Spróbuj dodać <strong>display:inline-block</strong> lub <strong>display:block</strong>. { learn-more }
 inactive-css-non-replaced-inline-or-table-column-or-column-group-fix = Spróbuj dodać <strong>display:inline-block</strong>. { learn-more }
 inactive-css-not-display-block-on-floated-fix = Spróbuj usunąć <strong>float</strong> lub dodać <strong>display:block</strong>. { learn-more }
+inactive-css-position-property-on-unpositioned-box-fix = Spróbuj ustawić jego własność <strong>position</strong> na coś innego niż <strong>static</strong>. { learn-more }
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -54,37 +54,38 @@ FormValidationNumberRangeUnderflow=Proszę wybrać wartość nie mniejszą niż %S
 FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Proszę wybrać wartość nie wcześniejszą niż %S
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationStepMismatch=Proszę wybrać prawidłową wartość. Dwie najbliższe prawidłowe wartości to %S i %S
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
 FormValidationStepMismatchOneValue=Proszę wybrać prawidłową wartość. Najbliższa prawidłowa wartość to %S
 FormValidationBadInputNumber=Proszę wprowadzić liczbę
 EnablePrivilegeWarning=Metoda „enablePrivilege” jest przestarzała. Należy używać kodu działającego z uprawnieniami systemowymi (np. rozszerzenia).
 FullscreenDeniedDisabled=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ API trybu pełnoekranowego zostało wyłączone w ustawieniach użytkownika.
-FullscreenDeniedFocusedPlugin=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ wtyczka działająca w trybie okna jest zaznaczona.
+FullscreenDeniedFocusedPlugin=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ wtyczka działająca w trybie okna jest aktywna.
 FullscreenDeniedHidden=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ dokument nie jest już widoczny.
 FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ przynajmniej jeden z elementów otaczających dokument nie jest ramką lub nie ma atrybutu „allowfullscreen”.
 FullscreenDeniedNotInputDriven=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ metoda „Element.mozRequestFullscreen()” nie została wywołana z wnętrza krótko działającej procedury obsługi zdarzeń generowanych przez użytkownika.
 FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ metoda „Element.mozRequestFullscreen()” została wywołana z wnętrza procedury obsługi zdarzeń myszy niewywołanej przez lewy przycisk myszy.
 FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ żądający element to nie <svg>, <math> ani inny element HTML.
 FullscreenDeniedNotInDocument=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ element żądający nie znajduje się już w swoim dokumencie.
 FullscreenDeniedMovedDocument=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ element żądający został przeniesiony między dokumentami.
 FullscreenDeniedLostWindow=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ okno już nie istnieje.
 FullscreenDeniedSubDocFullscreen=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ poddokument dokumentu żądającego jest już w trybie pełnoekranowym.
 FullscreenDeniedNotDescendant=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ żądający element nie jest elementem potomnym elementu obecnie będącego w trybie pełnoekranowym.
 FullscreenDeniedNotFocusedTab=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ żądający element nie znajduje się w aktywnej karcie.
 FullscreenDeniedFeaturePolicy=Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone z powodu ustawień „Feature Policy”.
+FullscreenExitWindowFocus=Tryb pełnoekranowy został wyłączony, ponieważ okno zostało aktywowane.
 RemovedFullscreenElement=Tryb pełnoekranowy został wyłączony, ponieważ element pełnoekranowy został usunięty z dokumentu.
-FocusedWindowedPluginWhileFullscreen=Tryb pełnoekranowy został wyłączony, ponieważ wtyczka działająca w trybie okna została zaznaczona.
+FocusedWindowedPluginWhileFullscreen=Tryb pełnoekranowy został wyłączony, ponieważ wtyczka działająca w trybie okna została aktywowana.
 PointerLockDeniedDisabled=Żądanie blokady kursora zostało odrzucone, ponieważ API Pointer Lock zostało wyłączone przez użytkownika.
 PointerLockDeniedInUse=Żądanie blokady kursora zostało odrzucone, ponieważ kursor jest obecnie kontrolowany przez inny dokument.
 PointerLockDeniedNotInDocument=Żądanie blokady kursora zostało odrzucone, ponieważ element żądający nie jest dokumentem.
 PointerLockDeniedSandboxed=Żądanie blokady kursora zostało odrzucone, ponieważ API Pointer Lock jest ograniczone poprzez piaskownicę.
 PointerLockDeniedHidden=Żądanie blokady kursora zostało odrzucone, ponieważ dokument nie jest widoczny.
-PointerLockDeniedNotFocused=Żądanie blokady kursora zostało odrzucone, ponieważ dokument nie jest zaznaczony.
+PointerLockDeniedNotFocused=Żądanie blokady kursora zostało odrzucone, ponieważ dokument nie jest aktywny.
 PointerLockDeniedMovedDocument=Żądanie blokady kursora zostało odrzucone, ponieważ element żądający przeniósł dokument.
 PointerLockDeniedNotInputDriven=Żądanie blokady kursora zostało odrzucone, ponieważ metoda „Element.requestPointerLock()” nie została wywołana z wnętrza krótko działającej procedury obsługi zdarzeń generowanych przez użytkownika, a dokument nie jest wyświetlany na pełnym ekranie.
 PointerLockDeniedFailedToLock=Żądanie blokady kursora zostało odrzucone, ponieważ przeglądarce nie udało się go zablokować.
 HTMLSyncXHRWarning=Przetwarzanie HTML w XMLHttpRequest nie jest obsługiwane w trybie synchronicznym.
 InvalidRedirectChannelWarning=Nie udało się przekierować do „%S”, ponieważ kanał nie implementuje „nsIWritablePropertyBag2”.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
 ForbiddenHeaderWarning=Próba ustawienia zabronionego nagłówka „%S” została zablokowana.
 ResponseTypeSyncXHRWarning=Atrybut „responseType” obiektu XMLHttpRequest nie jest już obsługiwany w trybie synchronicznym w kontekście okna.