Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 11 Jan 2020 12:54:29 +0000
changeset 9636 4785d8011e33051e4d3d67e052d083601b98dd66
parent 9635 c33bd366fd343ea949feab05369aa1662f4d1bb8
child 9637 c6f487fbccefffe153721a0b3c20c78280c7bdcc
push id4144
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 11 Jan 2020 12:54:32 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Localization authors: - Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/preferences/connection.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -86,19 +86,24 @@ newtab-menu-show-privacy-info = Nasi sponsorzy i Twoja prywatność
 
 newtab-privacy-modal-button-done = OK
 newtab-privacy-modal-header = Twoja prywatność jest ważna.
 newtab-privacy-modal-paragraph =
   Oprócz ciekawych artykułów pokazujemy Ci również spersonalizowane,
   zweryfikowane treści od wybranych sponsorów. Zachowaj pewność, że
   Twoja historia przeglądania nigdy nie opuszcza Twojej własnej kopii
   przeglądarki { -brand-product-name } — my jej nie widzimy, i nasi sponsorzy też nie.
+newtab-privacy-modal-paragraph-2 =
+  Oprócz ciekawych artykułów pokazujemy Ci również spersonalizowane,
+  zweryfikowane treści od wybranych sponsorów. Zachowaj pewność, że
+  <strong>Twoja historia przeglądania nigdy nie opuszcza Twojej własnej kopii
+  przeglądarki { -brand-product-name }</strong> — my jej nie widzimy, i nasi sponsorzy też nie.
 newtab-privacy-modal-link = Więcej informacji o prywatności na stronie nowej karty
 
-
+##
 
 # Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
 newtab-menu-remove-bookmark = Usuń zakładkę
 # Bookmark is a verb here.
 newtab-menu-bookmark = Dodaj zakładkę
 
 ## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb,
 ## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".
@@ -175,17 +180,16 @@ newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = Wczytywanie…
 # Displays when a layout in a section took too long to fetch articles.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Prawie udało się wczytać tę sekcję, ale nie do końca.
 
 ## Pocket Content Section.
 
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Popularne treści:
 newtab-pocket-more-recommendations = Więcej polecanych
-newtab-pocket-how-it-works = Jak to działa?
 newtab-pocket-whats-pocket = Czym jest { -pocket-brand-name }?
 newtab-pocket-cta-button = Pobierz { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-cta-text = Zachowuj artykuły w { -pocket-brand-name }, aby wrócić później do ich lektury.
 
 ## Error Fallback Content.
 ## This message and suggested action link are shown in each section of UI that fails to render.
 
 newtab-error-fallback-info = Coś się nie powiodło podczas wczytywania tej treści
--- a/browser/browser/preferences/connection.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/connection.ftl
@@ -30,16 +30,21 @@ connection-proxy-http = Serwer proxy HTT
   .accesskey = H
 connection-proxy-http-port = Port:
   .accesskey = o
 connection-proxy-http-share =
   .label = Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów
   .accesskey = U
 connection-proxy-ssl = Serwer proxy SSL:
   .accesskey = S
+connection-proxy-http-sharing =
+  .label = Użyj tego serwera proxy także dla FTP i HTTPS
+  .accesskey = U
+connection-proxy-https = Serwer proxy HTTPS:
+  .accesskey = S
 connection-proxy-ssl-port = Port:
   .accesskey = r
 connection-proxy-ftp = Serwer proxy FTP:
   .accesskey = F
 connection-proxy-ftp-port = Port:
   .accesskey = t
 connection-proxy-socks = Host SOCKS:
   .accesskey = C
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -135,17 +135,17 @@ media-device-preferred = Preferowane
 media-device-format = Format
 media-device-channels = Kanały
 media-device-rate = Częstotliwość próbkowania
 media-device-latency = Opóźnienie
 media-capabilities-title = Możliwości medialne
 # List all the entries of the database.
 media-capabilities-enumerate = Wyświetl zawartość bazy danych
 
-
+##
 
 intl-title = Umiędzynaradawianie i lokalizacja
 intl-app-title = Ustawienia programu
 intl-locales-requested = Żądane ustawienia regionalne
 intl-locales-available = Dostępne ustawienia regionalne
 intl-locales-supported = Ustawienia regionalne programu
 intl-locales-default = Domyślne ustawienia regionalne
 intl-os-title = System operacyjny
@@ -160,17 +160,17 @@ intl-regional-prefs = Preferencje region
 ## and for subscribing to browser-internal events.
 ##
 ## See also https://firefox-source-docs.mozilla.org/remote/
 
 remote-debugging-title = Zdalne debugowanie (protokół Chromium)
 remote-debugging-accepting-connections = Przyjmuje połączenia
 remote-debugging-url = Adres URL
 
-
+##
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Zgłoszenia awarii z ostatniego dnia
     [few] Zgłoszenia awarii z ostatnich { $days } dni
    *[many] Zgłoszenia awarii z ostatnich { $days } dni
@@ -265,16 +265,17 @@ bug-link = zgłoszenie { $bugNumber }
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = Zablokowano. Kod błędu: { $failureCode }
 d3d11layers-crash-guard = Kompozytor D3D11
 d3d11video-crash-guard = Dekoder wideo D3D11
 d3d9video-crash-buard = Dekoder wideo D3D9
 d3d9video-crash-guard = Dekoder wideo D3D9
 glcontext-crash-guard = OpenGL
+wmfvpxvideo-crash-guard = Dekoder wideo WMF VPX
 reset-on-next-restart = Spróbuj włączyć przy następnym uruchomieniu
 gpu-process-kill-button = Zakończ proces GPU
 gpu-device-reset = Reset urządzenia
 gpu-device-reset-button = Resetuj urządzenie
 uses-tiling = Używa kafelkowania
 content-uses-tiling = Używa kafelkowania (treść)
 off-main-thread-paint-enabled = Rysowanie poza głównym wątkiem
 off-main-thread-paint-worker-count = Wątki rysujące poza głównym