Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 08:54:05 +0000
changeset 9840 206b4751fb8480a2ecff9be88774f4869b2a6bc8
parent 9839 2b99bcd976c55fafbb7329a2be01c64fd98d7d75
child 9841 55347a1d296b1868bf9bff690a8df9eea4edad9d
push id4279
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 07 Jun 2020 08:54:07 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
dom/chrome/security/security.properties
security/manager/security/certificates/certManager.ftl
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -10,37 +10,34 @@ newtab-settings-button =
   .title = Dostosuj stronę nowej karty
 
 ## Search box component.
 
 # "Search" is a verb/action
 newtab-search-box-search-button =
   .title = Szukaj
   .aria-label = Szukaj
-
 newtab-search-box-search-the-web-text = Szukaj w Internecie
 newtab-search-box-search-the-web-input =
   .placeholder = Szukaj w Internecie
   .title = Szukaj w Internecie
   .aria-label = Szukaj w Internecie
 
 ## Top Sites - General form dialog.
 
 newtab-topsites-add-search-engine-header = Dodaj wyszukiwarkę
 newtab-topsites-add-topsites-header = Dodawanie strony do sekcji Popularne
 newtab-topsites-edit-topsites-header = Edycja strony z sekcji Popularne
 newtab-topsites-title-label = Tytuł
 newtab-topsites-title-input =
   .placeholder = Wpisz tytuł
-
 newtab-topsites-url-label = Adres URL
 newtab-topsites-url-input =
   .placeholder = Wpisz lub wklej adres
 newtab-topsites-url-validation = Wymagany jest prawidłowy adres URL
-
 newtab-topsites-image-url-label = Własny obraz
 newtab-topsites-use-image-link = Użyj własnego obrazu…
 newtab-topsites-image-validation = Wczytanie obrazu się nie powiodło. Spróbuj innego adresu.
 
 ## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
 
 newtab-topsites-cancel-button = Anuluj
 newtab-topsites-delete-history-button = Usuń z historii
@@ -55,22 +52,20 @@ newtab-confirm-delete-history-p1 = Czy na pewno usunąć wszystkie wizyty na tej stronie z historii?
 newtab-confirm-delete-history-p2 = Tej czynności nie można cofnąć.
 
 ## Context Menu - Action Tooltips.
 
 # General tooltip for context menus.
 newtab-menu-section-tooltip =
   .title = Otwórz menu
   .aria-label = Otwórz menu
-
 # Tooltip for dismiss button
 newtab-dismiss-button-tooltip =
   .title = Zamknij
   .aria-label = Zamknij
-
 # This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
 # Variables:
 # $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
 newtab-menu-content-tooltip =
   .title = Otwórz menu
   .aria-label = Otwórz menu kontekstowe „{ $title }”
 # Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
 newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
@@ -89,16 +84,17 @@ newtab-menu-delete-history = Usuń z historii
 newtab-menu-save-to-pocket = Wyślij do { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-delete-pocket = Usuń z { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-archive-pocket = Archiwizuj w { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-show-privacy-info = Nasi sponsorzy i Twoja prywatność
 
 ## Message displayed in a modal window to explain privacy and provide context for sponsored content.
 
 newtab-privacy-modal-button-done = OK
+newtab-privacy-modal-button-manage = Zarządzaj ustawieniami treści sponsorowanych
 newtab-privacy-modal-header = Twoja prywatność jest ważna.
 newtab-privacy-modal-paragraph-2 =
   Oprócz ciekawych artykułów pokazujemy Ci również spersonalizowane,
   zweryfikowane treści od wybranych sponsorów. Zachowaj pewność, że
   <strong>Twoja historia przeglądania nigdy nie opuszcza Twojej własnej kopii
   przeglądarki { -brand-product-name }</strong> — my jej nie widzimy, i nasi sponsorzy też nie.
 newtab-privacy-modal-link = Więcej informacji o prywatności na stronie nowej karty
 
@@ -132,21 +128,24 @@ newtab-menu-open-file = Otwórz plik
 ## the page is bookmarked, or is currently open on another device.
 
 newtab-label-visited = Z odwiedzonych
 newtab-label-bookmarked = Z zakładek
 newtab-label-removed-bookmark = Usunięto zakładkę
 newtab-label-recommended = Na czasie
 newtab-label-saved = Z { -pocket-brand-name }
 newtab-label-download = Z pobranych
-
 # This string is used in the story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsorOrSource (String): This is the name of a company or their domain
 newtab-label-sponsored = { $sponsorOrSource } · Sponsorowane
+# This string is used at the bottom of story cards to indicate sponsored content
+# Variables:
+# $sponsor (String): This is the name of a sponsor
+newtab-label-sponsored-by = Sponsor: { $sponsor }
 
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
 ## meant as a call to action for the given section.
 
 newtab-section-menu-remove-section = Usuń sekcję
 newtab-section-menu-collapse-section = Zwiń sekcję
 newtab-section-menu-expand-section = Rozwiń sekcję
 newtab-section-menu-manage-section = Zarządzaj sekcją
@@ -170,23 +169,21 @@ newtab-section-header-topsites = Popular
 newtab-section-header-highlights = Wyróżnione
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider.
 newtab-section-header-pocket = Polecane przez { $provider }
 
 ## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 
 newtab-empty-section-highlights = Zacznij przeglądać Internet, a pojawią się tutaj świetne artykuły, filmy oraz inne ostatnio odwiedzane strony i dodane zakładki.
-
 # Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
 newtab-empty-section-topstories = To na razie wszystko. { $provider } później będzie mieć więcej popularnych artykułów. Nie możesz się doczekać? Wybierz popularny temat, aby znaleźć więcej artykułów z całego Internetu.
 
-
 ## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
 
 newtab-discovery-empty-section-topstories-header = Jesteś na bieżąco!
 newtab-discovery-empty-section-topstories-content = Wróć później po więcej artykułów.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-try-again-button = Spróbuj ponownie
 newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = Wczytywanie…
 # Displays when a layout in a section took too long to fetch articles.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Prawie udało się wczytać tę sekcję, ale nie do końca.
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -1,14 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 protections-panel-sendreportview-error = Wystąpił błąd podczas wysyłania zgłoszenia. Proszę spróbować ponownie później.
-
 # A link shown when ETP is disabled for a site. Opens the breakage report subview when clicked.
 protections-panel-sitefixedsendreport-label = Naprawiło to stronę? Wyślij zgłoszenie
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 protections-popup-footer-protection-label-strict = Ścisła
   .label = Ścisła
@@ -17,40 +16,35 @@ protections-popup-footer-protection-label-custom = Własna
 protections-popup-footer-protection-label-standard = Standardowa
   .label = Standardowa
 
 ##
 
 # The text a screen reader speaks when focused on the info button.
 protections-panel-etp-more-info =
   .aria-label = Więcej informacji o wzmocnionej ochronie przed śledzeniem
-
 protections-panel-etp-on-header = Wzmocniona ochrona przed śledzeniem jest włączona na tej witrynie
 protections-panel-etp-off-header = Wzmocniona ochrona przed śledzeniem jest wyłączona na tej witrynie
-
 # The link to be clicked to open the sub-panel view
 protections-panel-site-not-working = Strona nie działa?
-
 # The heading/title of the sub-panel view
 protections-panel-site-not-working-view =
   .title = Strona nie działa?
 
 ## The "Allowed" header also includes a "Why?" link that, when hovered, shows
 ## a tooltip explaining why these items were not blocked in the page.
 
 protections-panel-not-blocking-why-label = Dlaczego?
 protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip = Blokowanie tych elementów może powodować niepoprawne działanie niektórych stron. Bez elementów śledzących niektóre przyciski, formularze i pola logowania mogą nie działać.
 protections-panel-not-blocking-why-etp-off-tooltip = Wszystkie elementy śledzące na tej stronie zostały wczytane, ponieważ ochrona jest wyłączona.
 
 ##
 
 protections-panel-no-trackers-found = { -brand-short-name } nie wykrył na tej stronie znanych elementów śledzących.
-
 protections-panel-content-blocking-tracking-protection = Treści z elementami śledzącymi
-
 protections-panel-content-blocking-socialblock = Elementy śledzące serwisów społecznościowych
 protections-panel-content-blocking-cryptominers-label = Elementy używające komputera użytkownika do generowania kryptowalut
 protections-panel-content-blocking-fingerprinters-label = Elementy śledzące przez zbieranie informacji o konfiguracji
 
 ## In the protections panel, Content Blocking category items are in three sections:
 ##  "Blocked" for categories being blocked in the current page,
 ##  "Allowed" for categories detected but not blocked in the current page, and
 ##  "None Detected" for categories not detected in the current page.
@@ -59,44 +53,42 @@ protections-panel-content-blocking-fingerprinters-label = Elementy śledzące przez zbieranie informacji o konfiguracji
 protections-panel-blocking-label = Zablokowane
 protections-panel-not-blocking-label = Dopuszczone
 protections-panel-not-found-label = Niewykryte
 
 ##
 
 protections-panel-settings-label = Ustawienia ochrony
 protections-panel-showreport-label = Wyświetl raport
+# This should match the "appmenuitem-protection-dashboard-title" string in browser/appmenu.ftl.
+protections-panel-protectionsdashboard-label = Panel ochrony
 
 ## In the Site Not Working? view, we suggest turning off protections if
 ## the user is experiencing issues with any of a variety of functionality.
 
 # The header of the list
 protections-panel-site-not-working-view-header = Wyłącz ochronę, jeśli masz problemy z:
-
 # The list items, shown in a <ul>
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-login-fields = polami logowania
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-forms = formularzami
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-payments = płatnościami
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-comments = komentarzami
 protections-panel-site-not-working-view-issue-list-videos = filmami
-
 protections-panel-site-not-working-view-send-report = Wyślij zgłoszenie
 
 ##
 
 protections-panel-cross-site-tracking-cookies = Te ciasteczka śledzą Cię od strony do strony w celu zbierania danych o tym, co robisz w Internecie. Są umieszczane przez zewnętrzne firmy, takie jak agencje reklamowe i firmy analityczne.
 protections-panel-cryptominers = Te elementy wykorzystują moc obliczeniową Twojego komputera do generowania cyfrowych walut. Skrypty generujące kryptowaluty rozładowują baterię, spowalniają komputer i mogą zwiększyć rachunek za prąd.
 protections-panel-fingerprinters = Te elementy zbierają ustawienia przeglądarki i komputera, aby utworzyć profil użytkownika. Za pomocą tego cyfrowego odcisku palca mogą śledzić Cię między różnymi witrynami.
 protections-panel-tracking-content = Witryny mogą wczytywać zewnętrzne reklamy, filmy i inne treści z elementami śledzącymi. Blokowanie ich może przyspieszyć wczytywanie stron, ale niektóre przyciski, formularze i pola logowania mogą działać niepoprawnie.
 protections-panel-social-media-trackers = Serwisy społecznościowe umieszczają elementy śledzące na innych witrynach, aby śledzić co robisz, widzisz i oglądasz w Internecie. Dzięki temu ich właściciele wiedzą o Tobie więcej, niż udostępniasz w ich serwisach.
-
 protections-panel-content-blocking-manage-settings =
   .label = Zarządzaj ustawieniami ochrony
   .accesskey = Z
-
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view =
   .title = Zgłoś niepoprawnie działającą stronę
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description = Blokowanie pewnych elementów śledzących może powodować problemy z niektórymi stronami. Zgłaszając problemy, pomagasz ulepszać program { -brand-short-name } (adres odwiedzanej strony oraz informacje o ustawieniach przeglądarki zostaną przesłane do Mozilli). <label data-l10n-name="learn-more">Więcej informacji</label>
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-url = Adres URL problematycznej strony
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-url-label =
   .aria-label = Adres URL problematycznej strony
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-comments = Opcjonalnie: opisz problem
 protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-collection-comments-label =
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -62,16 +62,19 @@ InsecureFormActionPasswordsPresent=Pola haseł obecne w formularzu z niezabezpieczonym (http://) adresem docelowym. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa pozwalające na kradzież danych logowania użytkownika.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Pola haseł obecne w niezabezpieczonej (http://) ramce. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa pozwalające na kradzież danych logowania użytkownika.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Wczytywanie mieszanej (niezabezpieczonej) interaktywnej treści „%1$S” na zabezpieczonej stronie
 LoadingMixedDisplayContent2=Wczytywanie mieszanej (niezabezpieczonej) prezentacyjnej treści „%1$S” na zabezpieczonej stronie
 LoadingMixedDisplayObjectSubrequestDeprecation=Wczytywanie mieszanej (niezabezpieczonej) treści „%1$S” we wtyczce na zabezpieczonej stronie jest niezalecane i wkrótce będzie blokowane.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
 BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=Ramka z wartościami „allow-scripts” oraz „allow-same-origin” dla atrybutu „sandbox” może usunąć ten atrybut.
 
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-top-navigation-by-user-activation", "allow-top-navigation", "sandbox" or "iframe"
+BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent=Ramka z wartościami „allow-top-navigation” oraz „allow-top-navigation-by-user-activation” dla atrybutu „sandbox” zezwoli na nawigację na najwyższym poziomie.
+
 # Sub-Resource Integrity
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
 MalformedIntegrityHash=Element „script” zawiera wadliwy skrót w atrybucie „integrity”: „%1$S”. Prawidłowy format to „<algorytm skrótu>-<wartość skrótu>”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 InvalidIntegrityLength=Skrót zawarty w atrybucie „integrity” jest złej długości.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 InvalidIntegrityBase64=Skrót zawarty w atrybucie „integrity” nie mógł zostać zdekodowany.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the type of hash algorithm in use (e.g. "sha256").
@@ -83,16 +86,18 @@ UnsupportedHashAlg=Nieobsługiwany algorytm skrótu w atrybucie „integrity”: „%1$S”
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 NoValidMetadata=Atrybut „integrity” nie zawiera żadnych prawidłowych danych.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RC4".
 WeakCipherSuiteWarning=Serwer używa przestarzałego i niebezpiecznego szyfrowania RC4.
 
 DeprecatedTLSVersion=Serwer używa przestarzałej wersji protokołu TLS, która zostanie wyłączona w marcu 2020. Należy uaktualnić do TLS w wersji 1.2 lub 1.3.
 
+DeprecatedTLSVersion2=Serwer używa przestarzałej wersji protokołu TLS. Należy uaktualnić do TLS w wersji 1.2 lub 1.3.
+
 #XCTO: nosniff
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options: nosniff".
 MimeTypeMismatch2=Zablokowano zasób „%1$S” z powodu niezgodności (X-Content-Type-Options: nosniff) typu MIME („%2$S”).
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not translate "nosniff".
 XCTOHeaderValueMissing=Ostrzeżenie nagłówka X-Content-Type-Options: wartość to „%1$S”, czy chodziło o „nosniff”?
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not translate "nosniff".
 XTCOWithMIMEValueMissing=Zasób z „%1$S” nie został wyświetlony z powodu nieznanego, niepoprawnego lub brakującego typu MIME (X-Content-Type-Options: nosniff).
--- a/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
+++ b/security/manager/security/certificates/certManager.ftl
@@ -1,184 +1,135 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 certmgr-title =
   .title = Menedżer certyfikatów
-
 certmgr-tab-mine =
   .label = Użytkownik
-
+certmgr-tab-remembered =
+  .label = Decyzje uwierzytelniania
 certmgr-tab-people =
   .label = Osoby
-
 certmgr-tab-servers =
   .label = Serwery
-
 certmgr-tab-ca =
   .label = Organy certyfikacji
-
 certmgr-mine = Masz identyfikujące certyfikaty z następujących organizacji:
+certmgr-remembered = Następujące certyfikaty są używane do identyfikowania użytkownika przez witryny:
 certmgr-people = Masz certyfikaty, które identyfikują następujące osoby:
 certmgr-servers = Masz certyfikaty, które identyfikują następujące serwery:
 certmgr-ca = Masz certyfikaty, które identyfikują następujące organy certyfikacji:
-
 certmgr-detail-general-tab-title =
   .label = Ogólne
   .accesskey = O
-
 certmgr-detail-pretty-print-tab-title =
   .label = Szczegóły
   .accesskey = S
-
 certmgr-pending-label =
   .value = Trwa weryfikacja certyfikatu…
-
 certmgr-subject-label = Wystawiony dla
-
 certmgr-issuer-label = Wystawiony przez
-
 certmgr-period-of-validity = Okres ważności
-
 certmgr-fingerprints = Odciski
-
 certmgr-cert-detail =
   .title = Szczegóły certyfikatu
   .buttonlabelaccept = Zamknij
   .buttonaccesskeyaccept = Z
-
 certmgr-cert-detail-commonname = Nazwa pospolita (CN)
-
 certmgr-cert-detail-org = Organizacja (O)
-
 certmgr-cert-detail-orgunit = Jednostka organizacyjna (OU)
-
 certmgr-cert-detail-serial-number = Numer seryjny
-
 certmgr-cert-detail-sha-256-fingerprint = Odcisk SHA-256
-
 certmgr-cert-detail-sha-1-fingerprint = Odcisk SHA1
-
 certmgr-edit-ca-cert =
   .title = Edycja ustawień zaufania certyfikatu CA
   .style = width: 40em;
-
 certmgr-edit-cert-edit-trust = Ustawienia zaufania:
-
 certmgr-edit-cert-trust-ssl =
   .label = certyfikat identyfikuje witryny
-
 certmgr-edit-cert-trust-email =
   .label = certyfikat identyfikuje użytkowników poczty
-
 certmgr-delete-cert =
   .title = Usuń certyfikat
   .style = width: 48em; height: 24em;
-
+certmgr-cert-host =
+  .label = Host
 certmgr-cert-name =
   .label = Nazwa certyfikatu
-
 certmgr-cert-server =
   .label = Serwer
-
 certmgr-override-lifetime =
   .label = Czas życia
-
 certmgr-token-name =
   .label = Urządzenie zabezpieczające
-
 certmgr-begins-on = Ważny od dnia
-
 certmgr-begins-label =
   .label = Ważny od dnia:
-
 certmgr-expires-on = Wygasa dnia
-
 certmgr-expires-label =
   .label = Wygasa dnia
-
 certmgr-email =
   .label = Adres e-mail
-
 certmgr-serial =
   .label = Numer seryjny
-
 certmgr-view =
   .label = Wyświetl…
   .accesskey = W
-
 certmgr-edit =
   .label = Edytuj ustawienia zaufania…
   .accesskey = d
-
 certmgr-export =
   .label = Eksportuj…
   .accesskey = E
-
 certmgr-delete =
   .label = Usuń…
   .accesskey = U
-
 certmgr-delete-builtin =
   .label = Usuń lub przestań ufać…
   .accesskey = U
-
 certmgr-backup =
   .label = Kopia zapasowa…
   .accesskey = K
-
 certmgr-backup-all =
   .label = Kopia zapasowa wszystkich…
   .accesskey = o
-
 certmgr-restore =
   .label = Importuj…
   .accesskey = m
-
 certmgr-details =
   .value = Pola certyfikatu
   .accesskey = P
-
 certmgr-fields =
   .value = Wartość pola
   .accesskey = a
-
 certmgr-hierarchy =
   .value = Hierarchia certyfikatu
   .accesskey = H
-
 certmgr-add-exception =
   .label = Dodaj wyjątek…
   .accesskey = o
-
 exception-mgr =
   .title = Dodanie wyjątku bezpieczeństwa
-
 exception-mgr-extra-button =
   .label = Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa
   .accesskey = P
-
 exception-mgr-supplemental-warning = Godne zaufania witryny, banki i inne witryny publiczne nie powinny tego żądać.
-
 exception-mgr-cert-location-url =
   .value = Adres:
-
 exception-mgr-cert-location-download =
   .label = Pobierz certyfikat
   .accesskey = b
-
 exception-mgr-cert-status-view-cert =
   .label = Wyświetl…
   .accesskey = W
-
 exception-mgr-permanent =
   .label = Zachowaj ten wyjątek na stałe
   .accesskey = Z
-
 pk11-bad-password = Wprowadzone hasło tokenu jest nieprawidłowe.
 pkcs12-decode-err = Dekodowanie pliku się nie powiodło. Plik nie jest w formacie PKCS #12, jest uszkodzony lub wprowadzone hasło jest nieprawidłowe.
 pkcs12-unknown-err-restore = Nie udało się odtworzyć kopii bezpieczeństwa PKCS #12 z nieznanych powodów.
 pkcs12-unknown-err-backup = Nie udało się utworzyć kopii bezpieczeństwa PKCS #12 z nieznanych powodów.
 pkcs12-unknown-err = Operacja PKCS #12 się nie powiodła z nieznanych powodów.
 pkcs12-info-no-smartcard-backup = Zachowanie kopii certyfikatu zapisanego w urządzeniu zabezpieczającym, jak np. inteligentna karta, jest niemożliwe.
 pkcs12-dup-data = To urządzenie zabezpieczające ma już certyfikat oraz klucz prywatny.
 
@@ -201,72 +152,58 @@ import-email-cert-prompt = Wybierz plik zawierający certyfikat e-mail innej osoby do zaimportowania
 edit-trust-ca = Certyfikat „{ $certName }” reprezentuje organ certyfikacji.
 
 ## For Deleting Certificates
 
 delete-user-cert-title =
   .title = Usuń własne certyfikaty
 delete-user-cert-confirm = Czy na pewno usunąć wybrane certyfikaty?
 delete-user-cert-impact = Usunięcie jednego z certyfikatów użytkownika spowoduje, że ponowne wykorzystanie go do potwierdzenia tożsamości użytkownika będzie niemożliwe.
-
-
 delete-ssl-cert-title =
   .title = Usuń wyjątek dotyczący certyfikatu serwera
 delete-ssl-cert-confirm = Czy na pewno usunąć te wyjątki dotyczące certyfikatów serwerów?
 delete-ssl-cert-impact = Jeżeli wyjątek dotyczący certyfikatu serwera zostanie usunięty, przywrócone zostaną zwykłe procedury bezpieczeństwa dla tego serwera, w tym wymóg stosowania przez niego poprawnego certyfikatu.
-
 delete-ca-cert-title =
   .title = Usuń lub przestań ufać certyfikatom CA
 delete-ca-cert-confirm = Zażądano usunięcia certyfikatów CA. Certyfikaty wbudowane przestaną być zaufane, co ma taki sam skutek. Czy na pewno usunąć lub przestać ufać wybranym certyfikatom CA?
 delete-ca-cert-impact = Jeżeli certyfikat organu certyfikacji (CA) zostanie usunięty lub przestanie być zaufany, certyfikaty wydane przez ten CA nie będą uznawane przez program za zaufane.
-
-
 delete-email-cert-title =
   .title = Usuń certyfikaty e-mail
 delete-email-cert-confirm = Czy na pewno usunąć certyfikaty e-mail wybranych osób?
 delete-email-cert-impact = Jeśli certyfikat e-mail danej osoby zostanie usunięty, nie będzie można do niej wysłać zaszyfrowanych wiadomości.
-
 # Used for semi-uniquely representing a cert.
 #
 # Variables:
 #  $serialNumber : the serial number of the cert in AA:BB:CC hex format.
 cert-with-serial =
   .value = Certyfikat o numerze seryjnym { $serialNumber }
 
 ## Cert Viewer
 
 # Title used for the Certificate Viewer.
 #
 # Variables:
 #  $certificate : a string representative of the certificate being viewed.
 cert-viewer-title =
   .title = Podgląd certyfikatu: „{ $certName }”
-
 not-present =
   .value = <Nie jest częścią certyfikatu>
-
 # Cert verification
 cert-verified = Niniejszy certyfikat został zweryfikowany do wykorzystania przez:
-
 # Add usage
 verify-ssl-client =
   .value = Certyfikat SSL klienta
-
 verify-ssl-server =
   .value = Certyfikat SSL serwera
-
 verify-ssl-ca =
   .value = Organ certyfikacji SSL
-
 verify-email-signer =
   .value = Certyfikat osoby podpisującej wiadomość
-
 verify-email-recip =
   .value = Certyfikat adresata wiadomości
-
 # Cert verification
 cert-not-verified-cert-revoked = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ został on unieważniony.
 cert-not-verified-cert-expired = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ stracił on ważność.
 cert-not-verified-cert-not-trusted = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ nie ma go na liście zaufanych.
 cert-not-verified-issuer-not-trusted = Nie można sprawdzić tego certyfikatu: wystawcy nie ma na liście zaufanych.
 cert-not-verified-issuer-unknown = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ jego wystawca jest nieznany.
 cert-not-verified-ca-invalid = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ jego CA jest nieprawidłowy.
 cert-not-verified_algorithm-disabled = Nie można sprawdzić tego certyfikatu, ponieważ został podpisany algorytmem, który został zablokowany, ponieważ nie jest bezpieczny.