Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 25 Jul 2020 15:25:46 +0000
changeset 9920 1f9bc79172046ab1fc07959f439b0182dd3b02d4
parent 9919 d0ea2645e2474ff1190bb62a448656d030de39f2
child 9921 a8f2fb4438690b50c6560ecad5f7484b388c8d5c
push id4357
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 25 Jul 2020 15:25:49 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -69,16 +69,17 @@ experimental-features-media-session-api-description = Cała implementacja API sesji multimedialnej („Media Session API”) programu { -brand-short-name } jest obecnie eksperymentalna. To API jest używane do regulowania obsługi powiadomień związanych z multimediami, zarządzania zdarzeniami i danymi przydatnymi do wyświetlania interfejsu użytkownika do zarządzania odtwarzaniem multimediów oraz uzyskiwania metadanych plików multimedialnych. <a data-l10n-name="bugzilla">Zgłoszenie 1112032</a> zawiera więcej informacji.
 experimental-features-devtools-color-scheme-simulation =
     .label = Narzędzia dla programistów: symulacja schematu kolorów
 experimental-features-devtools-color-scheme-simulation-description = Dodaje opcję symulowania różnych schematów kolorów, umożliwiając testowanie zapytań <a data-l10n-name="mdn-preferscolorscheme">@prefers-color-scheme</a>. Użycie tego zapytania umożliwia arkuszowi stylów reagowanie na to, czy użytkownik preferuje jasny lub ciemny interfejs. Ta funkcja umożliwia testowanie kodu bez konieczności zmiany ustawień w przeglądarce (lub systemie operacyjnym, jeśli przeglądarka używa systemowego ustawienia schematu kolorów). Zgłoszenia <a data-l10n-name="bugzilla1">1550804</a> i <a data-l10n-name="bugzilla2">1137699</a> zawierają więcej informacji.
 experimental-features-devtools-execution-context-selector =
     .label = Narzędzia dla programistów: wybór kontekstu wykonywania
 experimental-features-devtools-execution-context-selector-description = Ta funkcja wyświetla przycisk w wierszu poleceń konsoli, umożliwiający zmianę kontekstu, w którym wprowadzane wyrażenie będzie wykonywane. Zgłoszenia <a data-l10n-name="bugzilla1">1605154</a> i <a data-l10n-name="bugzilla2">1605153</a> zawierają więcej informacji.
 experimental-features-devtools-compatibility-panel =
     .label = Narzędzia dla programistów: panel zgodności
+experimental-features-devtools-compatibility-panel-description = Panel boczny inspektora stron, wyświetlający informacje o stanie zgodności aplikacji z różnymi przeglądarkami. <a data-l10n-name="bugzilla">Zgłoszenie 1584464</a> zawiera więcej informacji.
 # Do not translate 'SameSite', 'Lax' and 'None'.
 experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default2 =
     .label = Ciasteczka: „SameSite=Lax” jest domyślne
 experimental-features-cookie-samesite-lax-by-default2-description = Domyślnie traktuje ciasteczka jako „SameSite=Lax”, jeśli nie określono żadnego atrybutu „SameSite”. Deweloperzy muszą wyrazić zgodę na obecne status quo nieograniczonego użytkowania, bezpośrednio ustawiając „SameSite=None”.
 # Do not translate 'SameSite', 'Lax' and 'None'.
 experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure2 =
     .label = Ciasteczka: „SameSite=None” wymaga atrybutu bezpieczeństwa
 experimental-features-cookie-samesite-none-requires-secure2-description = Ciasteczka z atrybutem „SameSite=None” wymagają atrybutu bezpieczeństwa. Ta funkcja wymaga włączenia „Ciasteczka: »SameSite=Lax« jest domyślne”.