Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 27 Jun 2020 11:33:39 +0000
changeset 9885 1339b74eb986ff7d2b46b1e4ca1ecaa96ae23565
parent 9884 f3c1099df42dcf4c0276a44fcaf4573882f91e47
child 9886 3898e8dae16db7e6135f2d3f06f95737015f4389
push id4322
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 27 Jun 2020 11:33:41 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -380,17 +380,16 @@ AmbientLightEventWarning=Używanie czujnika oświetlenia otoczenia jest przestarzałe.
 IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=Atrybut „storage” w parametrach przekazanych do funkcji „indexedDB.open” jest przestarzały i zostanie wkrótce usunięty. Zamiast tego należy używać „navigator.storage.persist()”, aby trwale przechowywać dane.
 DOMQuadBoundsAttrWarning=Atrybut „DOMQuad.bounds” jest przestarzały. Proszę używać „DOMQuad.getBounds()”.
 UnsupportedEntryTypesIgnored=Ignorowanie nieobsługiwanych własności „entryType”: %S.
 AllEntryTypesIgnored=Brak prawidłowych wartości „entryTypes”, przerywanie rejestracji.
 
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
 GTK2Conflict2=Zdarzenie klawisza jest niedostępne dla GTK2: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
 WinConflict2=Zdarzenie klawisza jest niedostępne przy niektórych układach klawiatury: key="%S" modifiers="%S" id="%S"
-
 # LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
 DocumentSetDomainNotAllowedWarning=Ustawianie „document.domain” w wydzielonym środowisku innego pochodzenia nie jest dozwolone.
 
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface is a testing-only interface and this is its testing deprecation message.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() is a testing-only method and this is its testing deprecation message.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
@@ -423,13 +422,17 @@ MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Wartość „radical” jest przestarzała dla atrybutu „notation” elementu <menclose> i zostanie usunięta w przyszłości.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
 MathML_DeprecatedMfencedElement=Element MathML „mfenced” jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłości.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=Atrybuty MathML „subscriptshift” i „superscriptshift” są przestarzałe i mogą zostać usunięte w przyszłości.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=Atrybuty MathML „background”, „color”, „fontfamily”, „fontsize”, „fontstyle” i „fontweight” są przestarzałe i zostaną usunięte w przyszłości.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
 MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=Atrybuty XLink „href”, „type”, „show” i „actuate” są przestarzałe w elementach MathML i zostaną usunięte w przyszłości.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
+MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Obsługa renderowania rozciągniętych operatorów MathML za pomocą czcionek STIXGeneral jest przestarzała i może zostać usunięta w przyszłości. %S zawiera więcej informacji o nowszych czcionkach, które nadal będą obsługiwane.
 WebShareAPI_Failed=Działanie udostępnienia się nie powiodło.
 WebShareAPI_Aborted=Działanie udostępnienia zostało przerwane.
 # LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
 UnknownProtocolNavigationPrevented=Uniemożliwiono przejście do „%1$S” z powodu nieznanego protokołu.
 PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=Nie można wysłać wiadomości zawierającej obiekt pamięci współdzielonej do okna innego pochodzenia.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
+UnusedLinkPreloadPending=Zasób w „%S” wstępnie wczytany ze wstępnym wczytywaniem odnośnika nie został użyty w ciągu kilku sekund. Upewnij się, że wszystkie atrybuty znacznika wstępnego wczytywania są poprawnie ustawione.