toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 28 Nov 2021 20:43:35 +0000
changeset 10404 ce4cadd1e140f51ddab1fae1eb984b608bd06ea6
parent 10058 038a37761cc28c803c52671abdc72dc221611b5e
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Nie, dziękuję
noThanksButton.accesskey=N
# NOTE: The restartLaterButton string is also used in
# mozapps/extensions/content/blocklist.js
restartLaterButton=Uruchom ponownie później
restartLaterButton.accesskey=c
restartNowButton=Uruchom program %S ponownie
restartNowButton.accesskey=U

statusFailed=Instalacja się nie powiodła

installSuccess=aktualizacja została zainstalowana
installPending=Instalacja w toku
patchApplyFailure=Nie udało się zainstalować aktualizacji (nie udało się nałożyć łatki)
elevationFailure=Nie masz wystarczających uprawnień, aby zainstalować to uaktualnienie. Proszę skontaktować się z administratorem systemu.

check_error-200=Plik XML aktualizacji jest wadliwy (200)
check_error-403=Odmowa dostępu (403)
check_error-404=Plik XML aktualizacji nie został odnaleziony (404)
check_error-500=Wewnętrzny błąd serwera (500)
check_error-2152398849=Błąd (z nieznanych przyczyn)
check_error-2152398861=Odmowa połączenia
check_error-2152398862=Upłynął limit czasu połączenia
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Sieć jest niedostępna (należy przejść do trybu online)
check_error-2152398867=Port niedozwolony
check_error-2152398868=Nie otrzymano żadnych danych (należy spróbować ponownie)
check_error-2152398878=Serwer aktualizacji nie został odnaleziony (należy sprawdzić połączenie z Internetem)
check_error-2152398890=Serwer proxy nie został odnaleziony (należy sprawdzić połączenie z Internetem)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Sieć jest niedostępna (należy przejść do trybu online)
check_error-2152398919=Przesyłanie danych zostało przerwane (należy spróbować ponownie)
check_error-2152398920=Odmowa połączenia z serwerem proxy
check_error-2153390069=Certyfikat serwera utracił ważność (należy poprawić czas systemowy, jeśli jest nieprawidłowy)
check_error-verification_failed=Nie udało się zweryfikować integralności aktualizacji
check_error-move_failed=Przygotowanie aktualizacji do instalacji się nie powiodło