suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Thu, 28 May 2020 08:25:28 +0200
changeset 9811 d6453ed2bb87a3428b00fbb0d7f05eec24964e76
parent 6751 dfb411ead4429e1f78af4958fe866c1d30e9481e
permissions -rw-r--r--
Bug 1609556 - Migrate toolbar-context-menu to Fluent, part 2.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!-- extracted from am-copies.xul -->

<!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Kopie i foldery">
<!ENTITY sendingPrefix.label "Wysyłając wiadomości:">
<!ENTITY fccMailFolder.label "automatycznie umieszczaj ich kopie w:">
<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "i">
<!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "umieszczaj odpowiedzi w folderze wiadomości, na którą odpowiada użytkownik">
<!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "o">
<!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
<!ENTITY ccAddress.label "wysyłaj kopię do:">
<!ENTITY ccAddress.accesskey "j">
<!ENTITY ccAddressList.placeholder "adresy e-mail rozdzielone przecinkami">
<!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
<!ENTITY bccAddress.label "wysyłaj ukrytą kopię do:">
<!ENTITY bccAddress.accesskey "k">
<!ENTITY bccAddressList.placeholder "adresy e-mail rozdzielone przecinkami">
<!ENTITY saveMessageDlg.label "Wyświetlaj okno dialogowe potwierdzające zapisywanie wiadomości">
<!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "W">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
<!ENTITY sentFolderOn.label "folderze Wysłane konta:">
<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "y">
<!ENTITY sentInOtherFolder.label "innym folderze:">
<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "l">
<!-- LOCALIZATION NOTE (archivesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
<!ENTITY archivesTitle.label "Archiwum">
<!ENTITY keepArchives.label "Archiwum wiadomości przechowuj w:">
<!ENTITY keepArchives.accesskey "r">
<!ENTITY archiveHierarchyButton.label "Ustawienia archiwizacji…">
<!ENTITY archiveHierarchyButton.accesskey "t">
<!ENTITY archivesFolderOn.label "folderze Archiwum konta:">
<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "A">
<!ENTITY archiveInOtherFolder.label "innym folderze:">
<!ENTITY archiveInOtherFolder.accesskey "d">
<!ENTITY specialFolders.label "Szkice i szablony">
<!ENTITY keepDrafts2.label "Szkice wiadomości przechowuj w:">
<!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
<!ENTITY draftsFolderOn.label "folderze Szkice konta:">
<!ENTITY draftsFolderOn.accesskey "S">
<!ENTITY draftInOtherFolder.label "innym folderze:">
<!ENTITY draftInOtherFolder.accesskey "f">
<!ENTITY keepTemplates.label "Szablony wiadomości przechowuj w:">
<!-- LOCALIZATION NOTE (templatesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
<!ENTITY templatesFolderOn.label "folderze Szablony konta:">
<!ENTITY templatesFolderOn.accesskey "z">
<!ENTITY templateInOtherFolder.label "innym folderze:">
<!ENTITY templateInOtherFolder.accesskey "n">