suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Mon, 30 Mar 2020 15:35:40 +0000
changeset 9727 e6420aea4d6a146047b04f3e822814ac25525e70
parent 6405 ee8abcbcf8e4c8c2e633f2998d70baf51523770c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Localization authors: - Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the import code to display status/error 
# and informational messages
#

# Success message when no address books are found to import
## @name IMPORT_NO_ADDRBOOKS
## @loc None
2000=Nie znaleziono żadnych książek adresowych.

# Error: Address book import not intialized		
## @name IMPORT_ERROR_AB_NOTINITIALIZED
## @loc None
2001=Nie można zaimportować książek adresowych: Błąd inicjalizacji.

# Error: Unable to create the import thread
## @name IMPORT_ERROR_AB_NOTHREAD
## @loc None
2002=Nie można zaimportować książek adresowych: Nie można utworzyć wątku importu

# Error: Unable to create the import thread
## @name IMPORT_ERROR_GETABOOK
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (Error 2003): Do not translate the word "%S" below.
2003=Wystąpił błąd podczas importowania %S: Nie można utworzyć książki adresowej.

# Success message when no mailboxes are found to import
## @name IMPORT_NO_MAILBOXES
## @loc None
2004=Nie znaleziono żadnych skrzynek pocztowych do zaimportowania

# Error: Mailbox import not intialized		
## @name IMPORT_ERROR_MB_NOTINITIALIZED
## @loc None
2005=Nie można zaimportować skrzynek pocztowych ze względu na błąd inicjalizacji

# Error: Unable to create the import thread
## @name IMPORT_ERROR_MB_NOTHREAD
## @loc None
2006=Nie można zaimportować skrzynek pocztowych ze względu na brak możliwości utworzenia wątku importu

# Error: Unable to create the proxy object for importing mailboxes
## @name IMPORT_ERROR_MB_NOPROXY
## @loc None
2007=Importowanie skrzynek pocztowych nie powiodło się, utworzenie obiektu pośredniczącego dla docelowych skrzynek pocztowych było niemożliwe.

# Error: Error creating destination mailboxes
## @name IMPORT_ERROR_MB_FINDCHILD
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (Error 2008): Do not translate the word "%S" below.
# Place %S in your translation where the name of the mailbox should appear.
2008=Błąd przy tworzeniu docelowych skrzynek pocztowych, nie można znaleźć skrzynki pocztowej %S

# Error: Error creating destination mailboxes
## @name IMPORT_ERROR_MB_CREATE
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (Error 2009): Do not translate the word "%S" below.
# Place %S in your translation where the name of the mailbox should appear.
2009=Błąd importu skrzynki pocztowej %S, nie można utworzyć docelowej skrzynki pocztowej

# Error: No destination folder to import mailboxes
## @name IMPORT_ERROR_MB_NODESTFOLDER
## @loc None
2010=Utworzenie folderu docelowego dla importowanej poczty jest niemożliwe

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC_START
## @loc None
2100=Imię

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2101=Nazwisko

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2102=Wyświetlana nazwa

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2103=Pseudonim

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2104=Podstawowy e-mail

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2105=Dodatkowy e-mail

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2106=Telefonu służbowy

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2107=Telefon domowy

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2108=Numer faksu

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2109=Pager

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2110=Numer telefonu komórkowego

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2111=Adres domowy

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2112=Adres domowy 2

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2113=Miasto (dom)

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2114=Województwo (dom)

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2115=Kod pocztowy (dom)

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2116=Państwo (dom)

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2117=Adres służbowy

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2118=Adres służbowy 2

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2119=Miasto (praca)

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2120=Województwo (praca)

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2121=Kod pocztowy (praca)

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2122=Państwo (praca)

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2123=Stanowisko

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2124=Departament

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2125=Firma/Organizacja

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2126=Strona WWW 1

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2127=Strona WWW 2

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2128=Urodziny - Rok

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2129=Urodziny - Miesiąc

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2130=Urodziny - Dzień

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2131=Informacja 1

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2132=Informacja 2

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2133=Informacja 3

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2134=Informacja 4

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC
## @loc None
2135=Notatki

# Description: Address book field name
## @name IMPORT_FIELD_DESC_END
## @loc None
2136=Komunikator AIM

#Error strings
ImportAlreadyInProgress=Trwa importowanie danych. Spróbuj ponownie, kiedy bieżąca operacja zakończy się.

#Error strings for settings import
ImportSettingsBadModule=Nie można wczytać modułu ustawień
ImportSettingsNotFound=Nie można znaleźć ustawień. Upewnij się czy aplikacja jest poprawnie zainstalowana na tym komputerze.
ImportSettingsFailed=Wystąpił błąd podczas importu ustawień. Niektóre lub wszystkie ustawienia mogły nie zostać zaimportowane.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
ImportSettingsSuccess=Ustawienia z %S zostały zaimportowane

#Error string for mail import
ImportMailBadModule=Nie można wczytać modułu importu poczty
ImportMailNotFound=Znalezienie poczty do zaimportowania było niemożliwe. Sprawdź czy program do obsługi poczty jest poprawnie zainstalowany na tym komputerze.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
ImportMailFailed=Wystąpił błąd podczas importowania poczty z programu %S.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
ImportMailSuccess=Poczta została zaimportowana z programu %S

# Error string for address import
ImportAddressBadModule=Nie można wczytać modułu importu książek adresowych.
ImportAddressNotFound=Nie znaleziono żadnych książek adresowych możliwych do zaimportowania. Sprawdź, czy wybrana aplikacja lub format jest poprawnie zainstalowany na tym komputerze.
ImportEmptyAddressBook=Nie można zaimportować pustej książki adresowej %S.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
ImportAddressFailed=Wystąpił błąd podczas importu adresów z %S.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
ImportAddressSuccess=Adresy zostały zaimportowane z programu lub formatu: %S.

# Error string for filters import
ImportFiltersBadModule=Nie można wczytać modułu importu filtrów.
# LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
ImportFiltersFailed=Wystąpił błąd podczas importowania filtrów z %S.
# LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
ImportFiltersSuccess=Zaimportowano filtry z %S.
# LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
ImportFiltersPartial=Filtry częściowo zaimportowane z %S. Ostrzeżenia:

#Progress strings
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
MailProgressMeterText=Trwa przenoszenie skrzynek pocztowych z programu %S
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
AddrProgressMeterText=Konwertowanie książek adresowych z %S

#Import file dialog strings
ImportSelectSettings=Wybierz plik ustawień
ImportSelectMailDir=Wybierz folder z pocztą
ImportSelectAddrDir=Wybierz folder Książki adresowej
ImportSelectAddrFile=Wybierz plik Książki adresowej

# Folder Names for imported Mail
DefaultFolderName=Zaimportowana poczta
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
ImportModuleFolderName=Zaimportowane %S