suite/chrome/editor/dialogs/EdConvertToTable.dtd
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 22 Jan 2022 15:13:12 +0000
changeset 10445 448bde8c0bcf703515815bde6fb44791e190a15f
parent 10292 07bb0617fd66ca92d6e2e6255c71ac88ede53f1f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->


<!-- Window title -->
<!ENTITY windowTitle.label "Konwertuj do tabeli">
<!ENTITY instructions1.label  "Dla każdego zaznaczonego akapitu zostanie utworzony nowy wiersz tabeli.">
<!ENTITY instructions2.label  "Wybierz znak używany do podziału zaznaczenia na kolumny:">
<!ENTITY commaRadio.label   "Przecinek">
<!ENTITY spaceRadio.label   "Odstęp">
<!ENTITY otherRadio.label   "Inny znak:">
<!ENTITY deleteCharCheck.label "Usuń znak podziału">
<!ENTITY collapseSpaces.label "Ignoruj dodatkowe odstępy">
<!ENTITY collapseSpaces.tooltip "Konwertuj sąsiednie odstępy w jeden separator">