suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
author Stefan Plewako <splewako@aviary.pl>
Mon, 17 Jan 2022 13:51:56 +0100
changeset 10440 3193b4b820e7c37bdb9153ab9c525f18210a501a
parent 6743 91f2b08de08c1fcb9daedac532aea13b895fe37b
permissions -rw-r--r--
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 1.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY prefWindow.title "Preferencje">
<!ENTITY categoryHeader "Kategoria">

<!ENTITY appear.label "Wygląd">
<!ENTITY content.label "Zawartość">
<!ENTITY fonts.label "Czcionki">
<!ENTITY colors.label "Kolory">
<!ENTITY spellingPane.label "Pisownia">

<!ENTITY navigator.label "Przeglądarka">
<!ENTITY history.label "Historia">
<!ENTITY languages.label "Języki">
<!ENTITY applications.label "Aplikacje">
<!ENTITY locationBar.label "Pasek adresu">
<!ENTITY search.label "Wyszukiwanie">
<!ENTITY tabWindows.label "Karty">
<!ENTITY links.label "Odnośniki">
<!ENTITY download.label "Pobieranie plików">

<!ENTITY security.label "Prywatność i zabezpieczenia">
<!ENTITY privatedata.label "Prywatne dane">
<!ENTITY cookies.label "Ciasteczka">
<!ENTITY images.label "Obrazy">
<!ENTITY popups.label "Wyskakujące okna">
<!ENTITY passwords.label "Hasła">
<!ENTITY masterpass.label "Hasło główne">
<!ENTITY ssltls.label "SSL/TLS">
<!ENTITY certs.label "Certyfikaty">

<!ENTITY sync.label "Sync">

<!ENTITY advance.label "Zaawansowane">
<!ENTITY scriptsAndWindows.label "Skrypty i wtyczki">
<!ENTITY keynav.label "Nawigacja">
<!ENTITY findAsYouType.label "Znajdź wprowadzając">
<!ENTITY cache.label "Pamięć podręczna">
<!ENTITY offlineApps.label "Aplikacje trybu offline">
<!ENTITY proxies.label "Serwery proxy">
<!ENTITY httpnetworking.label "Protokół HTTP">
<!ENTITY smart.label "Instalacja">
<!ENTITY mousewheel.label "Przewijanie">

<!ENTITY focusSearch.key "f">