suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 27 Jun 2020 11:33:39 +0000
changeset 9885 1339b74eb986ff7d2b46b1e4ca1ecaa96ae23565
parent 2969 3c212ac2009b6ca717f86bb556aa39065a75d548
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY pref.navigator.title "Przeglądarka">

<!ENTITY navRadio.label "Wyświetlaj">
<!ENTITY navRadio.accesskey "t">
<!ENTITY navStartPageMenu.label "po uruchomieniu przeglądarki">
<!ENTITY newWinPageMenu.label "po otwarciu okna">
<!ENTITY newTabPageMenu.label "po otwarciu karty">

<!ENTITY blankPageRadio.label "Pustą stronę">
<!ENTITY blankPageRadio.accesskey "n">
<!ENTITY homePageRadio.label "Stronę domową">
<!ENTITY homePageRadio.accesskey "d">
<!ENTITY lastPageRadio.label "Ostatnio odwiedzoną stronę">
<!ENTITY lastPageRadio.accesskey "O">
<!ENTITY restoreSessionRadio.label "Przywróć poprzednią sesję">
<!ENTITY restoreSessionRadio.accesskey "y">

<!ENTITY restoreSessionIntro.label "Podczas przywracania sesji i okien">
<!ENTITY restoreImmediately.label "Zawsze wczytuj wszystkie karty">
<!ENTITY restoreImmediately.accesskey "Z">
<!-- LOCALIZATION NOTE (restoreTabs.label): This will concatenate to
     "Restore [___] tab(s) at a time",
     using (restoreTabs.label) and a number (restoreTabsAtATime.label). -->
<!ENTITY restoreTabs.label "Liczba jednocześnie przywracanych kart:">
<!ENTITY restoreTabs.accesskey "j">
<!ENTITY restoreTabsAtATime.label "">
<!ENTITY restoreDeferred.label "Wczytuj karty tylko, jeśli są one potrzebne">
<!ENTITY restoreDeferred.accesskey "c">

<!ENTITY homePageIntro.label "Naciśnięcie przycisku Strona domowa wyświetli poniższą grupę stron w oddzielnych kartach:">
<!ENTITY useCurrent.label "Użyj bieżącej strony">
<!ENTITY useCurrent.accesskey "u">
<!ENTITY useCurrentGroup.label "Użyj bieżących kart">
<!ENTITY useCurrentGroup.accesskey "k">
<!ENTITY browseFile.label "Wybierz plik…">
<!ENTITY browseFile.accesskey "W">
<!ENTITY useDefault.label "Przywróć domyślne">
<!ENTITY useDefault.accesskey "r">

<!ENTITY defaultBrowserGroup.label "Domyślna przeglądarka">
<!ENTITY defaultBrowserButton.label "Ustaw jako domyślną przeglądarkę">
<!ENTITY defaultBrowserButton.accesskey "e">
<!ENTITY alreadyDefaultText "Program &brandShortName; jest już domyślną przeglądarką.">
<!ENTITY defaultPendingText "Program &brandShortName; zostanie domyślną przeglądarką po potwierdzeniu wyboru.">
<!ENTITY wasMadeDefaultText "Program &brandShortName; został ustawiony jako domyślna przeglądarka.">
<!ENTITY makeDefaultText "Ustaw &brandShortName; jako domyślną przeglądarkę.">