suite/chrome/common/notification.properties
author Stefan Plewako <splewako@aviary.pl>
Wed, 05 Oct 2022 14:28:06 -1000
changeset 10614 d3c96cf14b175ce59a2485d3e907dcb7a0ce92d8
parent 10501 a5508f38d113fd8f7969132971c5742eee1dfd5f
permissions -rw-r--r--
Bug 1793570 - Convert AndNMoreFiles string from HtmlForm.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

crashedpluginsMessage.title=Wtyczka %S uległa awarii.
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Odśwież stronę
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=O
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Prześlij zgłoszenie błędu
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=P
crashedpluginsMessage.learnMore=Więcej informacji…

pluginInfo.unknownPlugin=Nieznana

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of popups blocked.
popupWarning.message=Program #1 nie pozwolił tej witrynie na otwarcie wyskakującego okna.;Program #1 nie pozwolił tej witrynie na otwarcie #2 wyskakujących okien.;Program #1 nie pozwolił tej witrynie na otwarcie #2 wyskakujących okien.
popupWarningButton=Preferencje
popupWarningButton.accesskey=P

xpinstallHostNotAvailable=nieznany host
xpinstallPromptWarning=Program %S nie pozwolił tej witrynie (%S) zapytać o zgodę na instalację oprogramowania.
xpinstallPromptInstallButton=Zainstaluj oprogramowanie…
xpinstallPromptInstallButton.accesskey=o
xpinstallDisabledMessageLocked=Instalacja oprogramowania została wyłączona przez administratora systemu.
xpinstallDisabledMessage=Instalacja oprogramowania jest obecnie wyłączona. Naciśnij Włącz i spróbuj ponownie.
xpinstallDisabledButton=Włącz
xpinstallDisabledButton.accesskey=c

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloading, addonDownloadCancelled):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# The number of add-ons is not itself substituted in the string.
addonDownloading=Pobieranie dodatku;Pobieranie dodatków;Pobieranie dodatków
addonDownloadCancelled=Anulowano pobieranie dodatku;Anulowano pobieranie dodatków;Anulowano pobieranie dodatków
addonDownloadCancelButton=Anuluj
addonDownloadCancelButton.accesskey=A
addonDownloadRestartButton=Pobierz ponownie
addonDownloadRestartButton.accesskey=P

# LOCALIZATION NOTE (addonsInstalled, addonsInstalledNeedsRestart):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 first add-on's name, #2 number of add-ons, #3 application name
addonsInstalled=Zainstalowano dodatek #1.;Zainstalowano #2 dodatki.;Zainstalowano #2 dodatków.
addonsInstalledNeedsRestart=Dodatek #1 zostanie zainstalowany po ponownym uruchomieniu programu #3.;#2 dodatki zostaną zainstalowane po ponownym uruchomieniu programu #3.;#2 dodatków zostanie zainstalowanych po ponownym uruchomieniu programu #3.
addonInstallRestartButton=Uruchom ponownie teraz
addonInstallRestartButton.accesskey=r
addonInstallManageButton=Otwórz Menedżer dodatków
addonInstallManageButton.accesskey=O

# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
# #1 is the add-on name, #2 is the host name, #3 is the application name
# #4 is the application version
addonError-1=Nie udało się zainstalować dodatku, ponieważ wystąpił błąd połączenia z #2.
addonError-2=Nie udało się zainstalować dodatku z #2, ponieważ nie pasuje on do dodatku oczekiwanego przez program #3.
addonError-3=Nie udało się pobrać dodatku z #2, ponieważ wygląda on na uszkodzony.
addonError-4=Nie udało się zainstalować dodatku #1, ponieważ #3 nie może zmodyfikować wymaganego pliku.
addonErrorBlocklisted=Nie udało się zainstalować dodatku #1, ponieważ obarczony jest on wysokim ryzykiem utraty stabilności lub problemów z bezpieczeństwem.
addonErrorIncompatible=Nie udało się zainstalować dodatku #1, ponieważ nie jest on zgodny z programem #3 #4.

# Light Weight Themes
# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Ta witryna (%S) próbuje zainstalować motyw. Naciśnij Zezwól, aby kontynuować.
lwthemeInstallRequest.allowButton=Zezwól
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=Z

lwthemeInstallNotification.message=Zainstalowano nowy motyw.
lwthemeInstallNotification.undoButton=Cofnij
lwthemeInstallNotification.undoButton.accesskey=C
lwthemeInstallNotification.manageButton=Zarządzaj motywami…
lwthemeInstallNotification.manageButton.accesskey=Z

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
# %S will be replaced with the new theme name.
lwthemeNeedsRestart.message=Motyw %S zostanie zainstalowany po ponownym uruchomieniu.
lwthemeNeedsRestart.restartButton=Uruchom ponownie
lwthemeNeedsRestart.restartButton.accesskey=U

geolocation.remember=Zapamiętaj dla tej witryny

# IndexedDB
offlineApps.permissions=Ta witryna (%S) prosi o możliwość przechowywania na komputerze danych do wykorzystania w trybie offline.
offlineApps.private=Obecne okno to okno prywatne, przez co witryna (%S) nie mam zezwolenia na przechowywanie danych na tym komputerze w celu ich wykorzystania w trybie offline.
offlineApps.quota=Ta witryna (%1$S) próbuje przechować więcej niż %2$SMB danych do wykorzystania w trybie offline.
offlineApps.always=Zawsze zezwalaj
offlineApps.always.accesskey=Z
offlineApps.later=Nie teraz
offlineApps.later.accesskey=N
offlineApps.never=Nigdy dla tej witryny
offlineApps.never.accesskey=d

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=Zezwól
refreshBlocked.goButton.accesskey=Z
refreshBlocked.refreshLabel=Program %S nie pozwolił tej stronie na automatyczne odświeżenie.
refreshBlocked.redirectLabel=Program %S nie pozwolił tej stronie na automatyczne przekierowanie do innej strony.

# LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
# %S will be replaced with the application name.
updatePrompt.text=%S: aktualnie zainstalowana wersja jest przestarzała i prawdopodobnie zawiera znane błędy bezpieczeństwa, jednak automatyczne aktualizowanie zostało wyłączone. Aktualizacja jest ale wysoce zalecana.
updatePromptCheckButton.label=Sprawdź dostępność aktualizacji
updatePromptCheckButton.accesskey=S

SecurityTitle=Ostrzeżenie bezpieczeństwa
MixedContentMessage=Połączenie z szyfrowaną stroną zawierającą niezaszyfrowane informacje. Informacje widoczne jak i wprowadzane na tej stronie mogą być łatwo przechwytywane przez osoby trzecie.
MixedActiveContentMessage=Połączenie z szyfrowaną stroną zawierającą niezabezpieczone informacje. Informacje widoczne jak i wprowadzane na tej stronie mogą być łatwo przechwytywane przez osoby trzecie.
TrackingContentMessage=Części tej strony mogą śledzić aktywność użytkownika.
MixedDisplayContentMessage=Połączenie z tą stroną jest tylko częściowo szyfrowane, co nie zabezpiecza przed podsłuchiwaniem.
BlockedActiveContentMessage=Niezabezpieczone informacje na tej stronie zostały zablokowane.
BlockedTrackingContentMessage=Części strony odpowiedzialne za śledzenie aktywności użytkownika zostały zablokowane.
BlockedDisplayContentMessage=Niezaszyfrowane informacje na tej stronie zostały zablokowane.
EnterInsecureMessage=Połączenie szyfrowane zakończone. Informacje widoczne jak i wprowadzane od tego momentu mogą być łatwo przechwytywane przez osoby trzecie.
EnterSecureMessage=Połączenie z tą stroną jest szyfrowane. Witryna przesłała poprawne dane identyfikacyjne, przez co informacje widoczne bądź wprowadzane na tej stronie nie mogą być w łatwy sposób przechwytywane przez osoby trzecie.
SecurityKeepBlocking.label=Blokuj dalej
SecurityKeepBlocking.accesskey=B
SecurityUnblock.label=Odblokuj
SecurityUnblock.accesskey=O
SecurityPreferences.label=Preferencje
SecurityPreferences.accesskey=P
PostToInsecureFromInsecureMessage=Wprowadzone informacje zostaną wysłane poprzez niezaszyfrowane połączenie, przez co mogą zostać łatwo przechwycone przez osoby trzecie.\nCzy na pewno wysłać wprowadzone informacje?
PostToInsecureFromInsecureShowAgain=Ostrzegaj przed wysyłaniem informacji poprzez niezaszyfrowane połączenia.
PostToInsecureContinue=Kontynuuj

# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Zabierz mnie stąd!
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=Z
safebrowsing.deceptiveSite=Podejrzenie oszustwa!
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=To nie jest oszustwo…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=T
safebrowsing.reportedAttackSite=Zgłoszona witryna dokonująca ataków!
safebrowsing.notAnAttackButton.label=To nie jest witryna dokonująca ataków…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=T
safebrowsing.reportedUnwantedSite=Zgłoszone niechciane oprogramowanie!