suite/chrome/common/feeds/subscribe.properties
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 18 Jun 2022 13:12:59 +0000
changeset 10525 36007fca7dee43f4930c7d4bcc67af3edbd4d377
parent 4874 e2f98d1c5bd875d72f253895e6fa1667c6a5155a
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

linkTitleTextFormat=Przejdź do %S
addHandler=Czy dodać „%S” (%S) jako czytnik kanałów? 
addHandlerAddButton=Dodaj czytnik kanałów
addHandlerAddButtonAccesskey=D
handlerRegistered=„%S” jest już zarejestrowany jako czytnik kanałów 
subscribeNow=Subskrybuj
chooseApplicationMenuItem=Wybierz program…
chooseApplicationDialogTitle=Wybierz program
alwaysUse=Zawsze używaj %S do subskrypcji kanałów
mediaLabel=Pliki mediów

# LOCALIZATION NOTE: The next string is for the size of the enclosed media.
#   e.g. enclosureSizeText : "50.23 MB"
#   %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
#   %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
enclosureSizeText=%1$S %2$S

bytes=bajtów
kilobytes=KB
megabytes=MB
gigabytes=GB

# LOCALIZATION NOTE: The next three strings explains to the user what they're
# doing.
#   e.g. alwaysUseForVideoPodcasts : "Always use Miro to subscribe to video podcasts."
#   %S = application to use (Miro, iTunes, ...)
alwaysUseForFeeds=Zawsze używaj %S do subskrypcji kanałów.
alwaysUseForAudioPodcasts=Zawsze używaj %S do subskrypcji podcastów.
alwaysUseForVideoPodcasts=Zawsze używaj %S do subskrypcji podcastów wideo.

subscribeFeedUsing=Subskrybuj ten kanał używając
subscribeAudioPodcastUsing=Subskrybuj ten podcast używając
subscribeVideoPodcastUsing=Subskrybuj ten podcast wideo używając

feedSubscriptionFeed1=To jest kanał informacyjny ze stale zmieniającą się zawartością tej witryny.
feedSubscriptionAudioPodcast1=To jest podcast ze stale zmieniającą się zawartością tej witryny.
feedSubscriptionVideoPodcast1=To jest podcast wideo ze stale zmieniającą się zawartością tej witryny.

feedSubscriptionFeed2=Można subskrybować ten kanał informacyjny, by być na bieżąco z aktualizacjami treści tej witryny.
feedSubscriptionAudioPodcast2=Można subskrybować ten podcast, by być na bieżąco z aktualizacjami treści tej witryny.
feedSubscriptionVideoPodcast2=Można subskrybować ten podcast wideo, by być na bieżąco z aktualizacjami treści tej witryny.

# Protocol Handling
# "Add %appName (%appDomain) as an application for %protocolType links?"
addProtocolHandler=Czy dodać %S (%S) jako aplikację dla odnośników %S?
addProtocolHandlerAddButton=Dodaj aplikację
# "%appName has already been added as an application for %protocolType links."
protocolHandlerRegistered=%S jest już aplikacją dla odnośników %S.