suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Thu, 19 Sep 2019 10:00:39 +0000
changeset 9533 9d86e2d0f19340789e7e4b0a6ce569cf5e126d91
parent 6438 f7daca1570ff00e6e8e12367d935a29b0f011785
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Lightning Localization authors: - Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

<!--
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-->

<!-- Note to localizers, don't localize the strings 'width' or 'height' -->
<!ENTITY pageInfoWindow.dimensions "width: 110ch; height: 38em;">

<!ENTITY copy.key "C">
<!ENTITY copy.label "Kopiuj">
<!ENTITY copy.accesskey "K">
<!ENTITY selectall.key "A">
<!ENTITY selectall.label "Zaznacz wszystko">
<!ENTITY selectall.accesskey "a">
<!ENTITY openHelpMac.key "?">
<!ENTITY closeWindow.key "w">
<!ENTITY copyLinks.label "Kopiuj zaznaczone odnośniki">
<!ENTITY copyLinks.accesskey "o">
<!ENTITY openInNewTab.label "Otwórz w nowej karcie">
<!ENTITY openInNewTab.accesskey "k">
<!ENTITY openInNewWindow.label "Otwórz w nowym oknie">
<!ENTITY openInNewWindow.accesskey "n">

<!ENTITY generalTab "Ogólne">
<!ENTITY generalTab.accesskey "O">
<!ENTITY generalURL "URL:">
<!ENTITY generalType "Typ:">
<!ENTITY generalMode "Tryb wyświetlania:">
<!ENTITY generalSize "Rozmiar:">
<!ENTITY generalReferrer "Odsyłający URL:">
<!ENTITY generalSource "Źródło:">
<!ENTITY generalModified "Zmodyfikowany:">
<!ENTITY generalEncoding2 "Kodowanie tekstu:">
<!ENTITY generalMetaName "Nazwa">
<!ENTITY generalMetaContent "Treść">
<!ENTITY generalSecurityDetails "Szczegóły">
<!ENTITY generalSecurityDetails.accesskey "S">

<!ENTITY formsTab "Formularze">
<!ENTITY formsTab.accesskey "F">
<!ENTITY formAction "Czynność formularza">
<!ENTITY formMethod "Metoda">
<!ENTITY formName "Nazwa">
<!ENTITY formEncoding "Kodowanie:">
<!ENTITY formTarget "Cel:">
<!ENTITY formFields "Pola:">
<!ENTITY formLabel "Etykieta">
<!ENTITY formFName "Nazwa pola">
<!ENTITY formType "Typ">
<!ENTITY formCValue "Bieżąca wartość">

<!ENTITY linksTab "Odnośniki">
<!ENTITY linksTab.accesskey "d">
<!ENTITY linkName "Nazwa">
<!ENTITY linkAddress "Adres">
<!ENTITY linkType "Typ">
<!ENTITY linkTarget "Atrybut „Target”">
<!ENTITY linkAccessKey "Klawisz dostępu">

<!ENTITY mediaTab "Media">
<!ENTITY mediaTab.accesskey "M">
<!ENTITY mediaURL "Adres:">
<!ENTITY mediaAlt "Tekst alternatywny:">
<!ENTITY mediaAltHeader "Tekst alternatywny">
<!ENTITY mediaAddress "Adres">
<!ENTITY mediaType "Typ">
<!ENTITY mediaSize "Rozmiar">
<!ENTITY mediaCount "Ilość">
<!ENTITY mediaDimensions "Wymiary zadeklarowane:">
<!ENTITY mediaPhysDimensions "Wymiary rzeczywiste">
<!ENTITY mediaTitle "Tytuł:">
<!ENTITY mediaLongdesc "Długi opis:">
<!ENTITY mediaBlockImage.accesskey "B">
<!ENTITY mediaSaveAs "Zapisz jako…">
<!ENTITY mediaSaveAs.accesskey "Z">
<!ENTITY mediaSaveAs2.accesskey "a">
<!ENTITY mediaPreview "Podgląd:">

<!ENTITY feedTab "Kanały">
<!ENTITY feedTab.accesskey "K">
<!ENTITY feedSubscribe "Subskrybuj">
<!ENTITY feedSubscribe.accesskey "u">

<!ENTITY permTab "Uprawnienia">
<!ENTITY permTab.accesskey "U">
<!ENTITY permUseDefault "Użyj domyślnych">
<!ENTITY permAskAlways "Zawsze pytaj">
<!ENTITY permAllow "Zezwalaj">
<!ENTITY permAllowSession "Zezwalaj na czas sesji">
<!ENTITY permBlock "Blokuj">
<!ENTITY permissionsFor "Uprawnienia dla:">
<!ENTITY permImage "Wczytywanie obrazów">
<!ENTITY permPopup "Otwórz wyskakujące okna">
<!ENTITY permCookie "Zapisywanie ciasteczek">
<!ENTITY permNotifications "Wyświetlanie powiadomień">
<!ENTITY permInstall "Instalacja rozszerzeń i motywów">
<!ENTITY permGeo "Udostępnij położenie">

<!ENTITY securityTab "Bezpieczeństwo">
<!ENTITY securityTab.accesskey "B">
<!ENTITY securityHeader "Informacje dotyczące bezpieczeństwa tej strony">
<!ENTITY securityView.certView "Wyświetl certyfikat">
<!ENTITY securityView.accesskey "c">
<!ENTITY securityView.unknown "Nieznany">


<!ENTITY securityView.identity.header "Tożsamość witryny">
<!ENTITY securityView.identity.owner "Właściciel:">
<!ENTITY securityView.identity.domain "Witryna: ">
<!ENTITY securityView.identity.verifier "Zweryfikowane przez:">

<!ENTITY securityView.privacy.header "Prywatność i historia">
<!ENTITY securityView.privacy.history "Czy ta witryna była wcześniej odwiedzana?">
<!ENTITY securityView.privacy.cookies "Czy ta witryna przechowuje informacje na tym komputerze (ciasteczka)?">
<!ENTITY securityView.privacy.viewCookies "Wyświetl ciasteczka">
<!ENTITY securityView.privacy.viewCookies.accessKey "k">
<!ENTITY securityView.privacy.passwords "Czy hasła użyte na tej witrynie zostały zachowane?">
<!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords "Wyświetl zachowane hasła">
<!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords.accessKey "W">

<!ENTITY securityView.technical.header "Szczegóły techniczne">