mobile/overrides/appstrings.properties
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 26 Jun 2022 14:03:26 +0000
changeset 10529 ee21305f4f4c4cb0eef45e7bfd8467bbc9357e4a
parent 10501 a5508f38d113fd8f7969132971c5742eee1dfd5f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# BEFORE EDITING THIS FILE, PLEASE NOTE:
# These strings are only here to support shipping Fennec ESR.
# They are unused in GeckoView, so please don't make any changes.

malformedURI2=Adres URL jest nieprawidłowy i nie może zostać wczytany.
fileNotFound=Firefox nie może odnaleźć pliku %S.
fileAccessDenied=Nie można odczytać pliku %S.
dnsNotFound2=Firefox nie może odnaleźć serwera %S.
unknownProtocolFound=Firefox nie jest w stanie otworzyć tego adresu, ponieważ protokół „%S” nie jest przypisany do żadnego programu lub nie jest dozwolony w tym kontekście.
connectionFailure=Firefox nie może nawiązać połączenia z serwerem %S.
netInterrupt=Połączenie z %S zostało przerwane podczas wczytywania strony.
netTimeout=Serwer %S zbyt długo nie odpowiada.
redirectLoop=Firefox wykrył, że serwer przekierowuje żądanie tego zasobu w sposób uniemożliwiający jego ukończenie.
confirmRepostPrompt=Aby wyświetlić tę stronę, %S musi ponownie przesłać dane, które spowodują powtórzenie czynności wykonanych wcześniej (takich jak przeszukiwanie czy potwierdzenie zlecenia).
resendButton.label=Prześlij ponownie
unknownSocketType=Firefox nie jest w stanie skomunikować się z tym serwerem.
netReset=Połączenie z serwerem zostało zresetowane podczas wczytywania strony.
notCached=Dokument nie jest już dostępny.
netOffline=Firefox jest obecnie w trybie offline i przeglądanie Internetu jest w tej chwili niemożliwe.
isprinting=Strona nie może zostać zmieniona podczas wydruku, lub kiedy włączony jest podgląd wydruku.
deniedPortAccess=Ten adres zawiera numer portu sieciowego, który zazwyczaj nie jest wykorzystywany do przeglądania stron WWW. Firefox anulował żądanie dla bezpieczeństwa użytkownika.
proxyResolveFailure=Firefox został skonfigurowany tak, by używał serwera proxy, którego nie jest w stanie odnaleźć.
proxyConnectFailure=Firefox został skonfigurowany tak, by używał serwera proxy, który odmawia połączenia.
contentEncodingError=Otwierana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ używa nieprawidłowych lub nieobsługiwanych metod kompresji.
unsafeContentType=Otwierana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ umieszczona jest w pliku, którego otwarcie może nie być bezpieczne. Proszę poinformować właścicieli witryny o tym problemie.
malwareBlocked=Witryna „%S” została zgłoszona jako stanowiąca zagrożenie i została zablokowana zgodnie z ustawieniami bezpieczeństwa.
harmfulBlocked=Witryna „%S” została zgłoszona jako potencjalnie szkodliwa i została zablokowana zgodnie z ustawieniami bezpieczeństwa.
deceptiveBlocked=Witryna „%S” została zgłoszona jako przypadek oszustwa i została zablokowana zgodnie z ustawieniami bezpieczeństwa.
unwantedBlocked=Witryna „%S” została zgłoszona jako rozprowadzająca niechciane oprogramowanie i została zablokowana zgodnie z ustawieniami bezpieczeństwa.
cspBlocked=Polityka bezpieczeństwa treści tej strony nie pozwala na wczytanie jej w taki sposób.
corruptedContentErrorv2=Dla strony „%S” wystąpiło naruszenie protokołu sieciowego, którego nie można naprawić.
sslv3Used=Bezpieczeństwo danych wymienianych z „%S” nie jest gwarantowane, ponieważ serwer używa SSLv3, wadliwego protokołu bezpieczeństwa.
weakCryptoUsed=Właściciel witryny „%S” niepoprawnie ją skonfigurował. Firefox nie połączył się z nią, aby chronić użytkownika przed próbą kradzieży informacji.
inadequateSecurityError=Strona próbowała wynegocjować niewystarczający poziom zabezpieczeń.
networkProtocolError=W Firefoksie wystąpiło naruszenie protokołu sieciowego, którego nie można naprawić.