mail/messenger/preferences/languages.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Thu, 16 Mar 2023 13:14:35 +0100
changeset 10738 9218a5c9e0c90e1196e3ee8d4812d29c110a40a0
parent 10656 3402282b9952189038e88f743553383d681938df
permissions -rw-r--r--
Remove Rally brands from toolkit brandings.ftl

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

languages-customize-moveup =
  .label = W górę
  .accesskey = W
languages-customize-movedown =
  .label = W dół
  .accesskey = d
languages-customize-remove =
  .label = Usuń
  .accesskey = U
languages-customize-select-language =
  .placeholder = Wybierz język do dodania…
languages-customize-add =
  .label = Dodaj
  .accesskey = o
messenger-languages-window =
  .title = Ustawienia języka programu { -brand-short-name }
  .style = width: 40em
messenger-languages-window2 =
  .title = Ustawienia języka programu { -brand-short-name }
messenger-languages-description = { -brand-short-name } będzie wyświetlał pierwszy język jako domyślny, a języki zastępcze w razie potrzeby i w tej kolejności.
messenger-languages-search = Wyszukaj więcej języków…
messenger-languages-searching =
  .label = Wyszukiwanie języków…
messenger-languages-downloading =
  .label = Pobieranie…
messenger-languages-select-language =
  .label = Wybierz język do dodania…
  .placeholder = Wybierz język do dodania…
messenger-languages-installed-label = Zainstalowane języki
messenger-languages-available-label = Dostępne języki
messenger-languages-error = { -brand-short-name } obecnie nie może uaktualnić listy języków. Sprawdź połączenie z Internetem lub spróbuj ponownie.