mail/chrome/messenger/messenger.properties
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 26 Jun 2022 14:03:26 +0000
changeset 10529 ee21305f4f4c4cb0eef45e7bfd8467bbc9357e4a
parent 10333 a3922a4f61330a82397a56659d5f9dcc33b76f27
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the messenger application
#

# LOCALIZATION NOTE(statusMessage):
# Do not translate the words %1$S and %2$S below. Place the word %1$S where the
# account name should appear and %2$S where the status message should appear.
# EXAMPLE: Jim's Account: Downloading messages...
statusMessage=%1$S: %2$S

removeAccount=Usuń konto…
newFolderMenuItem=Folder…
newSubfolderMenuItem=Podfolder…
newFolder=Nowy folder…
newSubfolder=Nowy podfolder…
markFolderRead=Oznacz folder jako przeczytany;Oznacz foldery jako przeczytane;Oznacz foldery jako przeczytane;
markNewsgroupRead=Oznacz grupę jako przeczytaną;Oznacz grupy jako przeczytane;Oznacz grupy jako przeczytane
folderProperties=Właściwości folderu
newTag=Nowa etykieta…
# LOCALIZATION NOTE (getNextNewsMessages): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of news messages to get.
getNextNewsMessages=Pobierz następną wiadomość;Pobierz następne #1 wiadomości; Pobierz następne #1 wiadomości
advanceNextPrompt=Przejść do następnej nieprzeczytanej wiadomości w %S?
titleNewsPreHost=na
replyToSender=Odpowiedz nadawcy
reply=Odpowiedz
EMLFiles=Pliki poczty
OpenEMLFiles=Otwórz wiadomość
# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
defaultSaveMessageAsFileName=wiadomość.eml
# LOCALIZATION NOTE(longMsgSubjectTruncator): A suffix string appended to the filename
# (created from message subject) if it needed to be truncated due to length.
longMsgSubjectTruncator=
SaveMailAs=Zapisz wiadomość jako
SaveAttachment=Zapisz załącznik
SaveAllAttachments=Zapisz wszystkie załączniki
DetachAttachment=Odłącz załącznik
DetachAllAttachments=Odłącz wszystkie załączniki
ChooseFolder=Wybierz folder
MessageLoaded=Wiadomość została wczytana…
PreviewTitle=%S – %S
saveAttachmentFailed=Załącznik nie może zostać zapisany. Należy sprawdzić nazwę pliku, a następnie spróbować ponownie.
saveMessageFailed=Wiadomość nie może zostać zapisana. Należy sprawdzić nazwę pliku, a następnie spróbować ponownie.
fileExists=Plik %S już istnieje. Czy na pewno zastąpić istniejący plik?
# LOCALIZATION NOTE(failedToReadFile): %1$S is replaced by the file name, %2$S is replaced by the reason the file load failed.
failedToReadFile=Nie udało się odczytać pliku „%1$S” z powodu błędu: %2$S

downloadingNewsgroups=Pobierane grupy dyskusyjne będą dostępne w trybie offline
downloadingMail=Pobierane wiadomości będą dostępne w trybie offline
sendingUnsent=Wysyłanie niewysłanych wiadomości

folderExists=Folder o takiej nazwie już istnieje. Należy wybrać inną nazwę.
# LOCALIZATION NOTE(confirmDuplicateFolderRename): %1$S is name of folder being moved, %2$S is parent folder name, %3$S is proposed new folder name
confirmDuplicateFolderRename=Folder o nazwie „%1$S” już istnieje w folderze „%2$S”. Zmienić nazwę folderu na „%3$S” i go przenieść?
folderCreationFailed=Nowy folder nie mógł zostać utworzony, ponieważ wprowadzona nazwa folderu zawiera niemożliwe do rozpoznania znaki. Należy zmienić nazwę folderu, a następnie spróbować ponownie.

compactingFolder=Porządkowanie folderu %S…
# LOCALIZATION NOTE(compactingDone): %1$S is the compaction gain.
compactingDone=Ukończono porządkowanie (oszczędzono ok. %1$S).

confirmFolderDeletionForFilter=Usunięcie folderu „%S” spowoduje zablokowanie wszystkich filtrów powiązanych z folderem. Czy na pewno usunąć wybrany folder?
alertFilterChanged=Filtry powiązane z tym folderem zostaną uaktualnione.
filterDisabled=Folder „%S” nie może zostać odnaleziony. Wszystkie filtry powiązane z tym folderem zostaną wyłączone. Sprawdź, czy folder istnieje oraz, czy filtry mają poprawną ścieżkę dostępu do folderu.
filterFolderDeniedLocked=Pasujące do filtru wiadomości nie mogą zostać zapisane w folderze „%S”, ponieważ trwa wykonywanie innej operacji.
parsingFolderFailed=Otworzenie folderu %S jest obecnie niemożliwe, ponieważ jest on używany przez inny proces. Należy poczekać na zakończenie wszystkich operacji wykonywanych przez ten proces, a następnie spróbować ponownie.
deletingMsgsFailed=Usunięcie wiadomości z folderu %S jest obecnie niemożliwe, ponieważ jest on używany przez inny proces. Należy poczekać na zakończenie wszystkich operacji wykonywanych przez ten proces, a następnie spróbować ponownie.
alertFilterCheckbox=Nie wyświetlaj tego ostrzeżenia ponownie.
compactFolderDeniedLock=Uporządkowanie folderu „%S” było niemożliwe, ponieważ wykonywana jest inna operacja. Spróbuj ponownie później.
compactFolderWriteFailed=Uporządkowanie folderu „%S” było niemożliwe, ponieważ operacja zapisywania danych w folderze się nie powiodła. Należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca ilość miejsca na dysku oraz, że masz wymagane prawa zapisu do systemu plików, a następnie spróbować ponownie.
compactFolderInsufficientSpace=Niektóre foldery (np. „%S”) nie mogą zostać uporządkowane ze względu na zbyt małą ilość miejsca na dysku. Proszę zwolnić miejsce i spróbować ponownie.
filterFolderHdrAddFailed=Uporządkowanie folderu „%S” było niemożliwe, ponieważ nie powiodło się dodanie wiadomości. Należy upewnić się, że folder wyświetla się poprawnie lub spróbować go naprawić w ustawieniach folderu.
filterFolderWriteFailed=Pasujące do filtru wiadomości nie mogą zostać zapisane do folderu „%S”, ponieważ operacja zapisu w folderze się nie powiodła. Sprawdź, czy jest dostępna wystarczająca ilość miejsca na dysku oraz, czy masz wymagane prawa zapisu do systemu plików, a następnie spróbuj ponownie.
copyMsgWriteFailed=Wiadomości nie zostały przeniesione lub skopiowane do folderu „%S”, ponieważ operacja zapisywania danych w folderze się nie powiodła. Aby zwolnić więcej miejsca na dysku, należy z menu Plik wybrać Opróżnij kosz, a następnie Porządkuj foldery. Po wykonaniu tych czynności można spróbować ponownie.
cantMoveMsgWOBodyOffline=Podczas pracy w trybie offline przenoszenie lub kopiowanie wiadomości, które nie zostały uprzednio pobrane jest niedostępne. Aby przejść do trybu online, należy w oknie głównym programu otworzyć menu Plik, wybrać Tryb offline, a następnie odznaczyć Pracuj w trybie offline.
operationFailedFolderBusy=Wykonanie operacji się nie powiodło, ponieważ inny proces ma dostęp do folderu. Należy poczekać na zakończenie działania tego procesu, a następnie spróbować ponownie.
folderRenameFailed=Nazwa folderu nie może zostać zmieniona. Prawdopodobnie folder jest ponownie analizowany lub nowa nazwa nie jest prawidłową nazwą folderu.
# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
verboseFolderFormat=%1$S konta %2$S
# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
filterFolderTruncateFailed=Podczas przenoszenia wiadomości za pomocą filtru z foldera Otrzymane do foldera „%1$S” wystąpił błąd porządkowania pliku wiadomości. W celu poprawnego wyświetlania wiadomości może być konieczne zamknięcie programu %2$S i usunięcie pliku Inbox.msf.

mailboxTooLarge=Folder %S jest zapełniony i nie pomieści już więcej wiadomości. Aby zrobić miejsce na kolejne wiadomości, należy usunąć starą lub niepożądaną pocztę, a następnie wykonać porządkowanie folderu.
outOfDiskSpace=Na dysku jest zbyt mało miejsca, aby pobrać nowe wiadomości. Spróbuj usunąć stare wiadomości, opróżnić kosz po czym uporządkować foldery poczty i pobrać pocztę raz jeszcze.
errorGettingDB=Nie można otworzyć pliku podsumowania dla %S. Prawdopodobnie wystąpił błąd dysku lub pełna ścieżka jest zbyt długa.
defaultServerTag=(Domyślny)

# Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
messageUnread=Nieprzeczytane
messageHasFlag=Oznaczone gwiazdką
messageHasAttachment=Z załącznikiem
messageJunk=Niechciane
messageExpanded=Rozwinięty
messageCollapsed=Zwinięty

# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
smtpServerList-NotSpecified=<brak>
smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Bez szyfrowania
smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, jeśli dostępne
smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Usuń serwer
smtpServers-confirmServerDeletion=Czy na pewno usunąć serwer: \n %S?

# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
authNo=Bez uwierzytelniania
authOld=Hasło, oryginalna metoda (mało bezpieczna)
authPasswordCleartextInsecurely=Hasło przesyłane otwartym tekstem
authPasswordCleartextViaSSL=Zwykłe hasło
authPasswordEncrypted=Szyfrowane hasło
authKerberos=Kerberos / GSSAPI
authExternal=Certyfikat TLS
authNTLM=NTLM
authOAuth2=OAuth2
authAnySecure=Dowolna bezpieczna metoda (przestarzałe)
authAny=Dowolna metoda (mało bezpieczne)

# OAuth2 window title
# LOCALIZATION NOTE(oauth2WindowTitle):
# %1$S is the username (or full email address) used for authentication.
# %2$S is the hostname of the account being authenticated.
oauth2WindowTitle=Wprowadź dane logowania dla %1$S na serwerze %2$S

# LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=Serwer grup dyskusyjnych (NNTP)
# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=Serwer poczty POP
# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=Serwer poczty IMAP
serverType-none=Lokalny magazyn pocztowy

sizeColumnTooltip2=Sortowanie według rozmiaru
sizeColumnHeader=Rozmiar
linesColumnTooltip2=Sortowanie według liczby wierszy
linesColumnHeader=Wiersze

# LOCALIZATION NOTE (getMsgButtonTooltip): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word "%S" in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
getMsgButtonTooltip=Pobierz nowe wiadomości dla %S
# Used to separate email addresses in a list. Note the trailing space ', '
getMsgButtonTooltip.listSeparator=,\u0020

# status feedback stuff
documentDone=
documentLoading=Wczytywanie wiadomości…

# LOCALIZATION NOTE (autosyncProgress): Do not translate the word "%1$S" or "%2$S" below.
# Place the word %1$S in your translation where the name of the comma separated folders should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
autosyncProgress=Synchronizowanie wiadomości w folderach: %1$S dla kont: %2$S…

unreadMsgStatus=Nieprzeczytane: %S
selectedMsgStatus=Zaznaczone: %S
totalMsgStatus=Razem: %S

# localized folder names

localFolders=Lokalne foldery

# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
inboxFolderName=Odebrane
trashFolderName=Kosz
sentFolderName=Wysłane
draftsFolderName=Szkice
templatesFolderName=Szablony
outboxFolderName=Wychodzące
junkFolderName=Niechciane
archivesFolderName=Archiwum

# "Normal" priority is often blank,
# depending on the consumers of these strings
priorityLowest=Najniższy
priorityLow=Niski
priorityNormal=Zwykły
priorityHigh=Wysoki
priorityHighest=Najwyższy

#Group by date thread pane titles
today=Dzisiejsze
yesterday=Wczorajsze
lastWeek=Z ostatniego tygodnia
last7Days=Z ostatnich 7 dni
twoWeeksAgo=Sprzed dwóch tygodni
last14Days=Z ostatnich 14 dni
older=Starsze
futureDate=Z przyszłości

#Grouped By Tags
untaggedMessages=Wiadomości bez etykiety

# Grouped by status
messagesWithNoStatus=Bez stanu

#Grouped by priority
noPriority=Bez priorytetu

#Grouped by has attachments
noAttachments=Bez załączników
attachments=Załączniki

#Grouped by starred
notFlagged=Bez gwiazdki
groupFlagged=Oznaczone gwiazdką

# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
mailnews.tags.remove=Usuń wszystkie etykiety
mailnews.labels.description.1=Ważne
mailnews.labels.description.2=Praca
mailnews.labels.description.3=Osobiste
mailnews.labels.description.4=Do zrobienia
mailnews.labels.description.5=Później

# Format definition tag menu texts.
# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
# character of the menu text instead of after the menu text.
# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
# taken as the accesskey, eg.
#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
# replaced by the tag label.
mailnews.tags.format=%1$S %2$S

replied=Odpowiedziano
forwarded=Przekazano
redirected=Przekierowano
new=Nowy
read=Przeczytano
flagged=Oznaczono gwiazdką

# for junk status picker in search and mail views
junk=Niechciana poczta

# for junk score origin picker in search and mail views
junkScoreOriginPlugin=Wtyczka
junkScoreOriginFilter=Filtr
junkScoreOriginWhitelist=Biała lista
junkScoreOriginUser=Użytkownik
junkScoreOriginImapFlag=Flaga IMAP

# for the has attachment picker in search and mail views
hasAttachments=Zawiera załącznik

# for the Tag picker in search and mail views.
tag=Etykiety

# LOCALIZATION NOTE(andOthers):
# for multiple authors, add this abbreviation to the first author to indicate
# there are more; for the From column in the threadpane message list.
andOthers=i in.

# whether to generate display names in last first order
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.displayName.lastnamefirst):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=false

# whether to also show phonetic fields in the addressbook
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.show_phonetic_fields):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.show_phonetic_fields=false

# valid format options are:
# 1: yyyy/mm/dd
# 2: yyyy/dd/mm
# 3: mm/dd/yyyy
# 4: mm/yyyy/dd
# 5: dd/mm/yyyy
# 6: dd/yyyy/mm
#
# 0: auto-detect the current locale format
#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Christian year
#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
#
mailnews.search_date_format=0
# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
mailnews.search_date_separator=
# leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
mailnews.search_date_leading_zeros=true

# offline msg
nocachedbodybody2=Treść bieżącej wiadomości nie została pobrana do odczytu w trybie offline. Aby przeczytać tę wiadomość, należy ponownie połączyć się z serwerem, wybierając Tryb offline z menu Plik, a następnie odznaczając Pracuj w trybie offline. Możliwe jest dokonanie wyboru, które wiadomości lub foldery będą dostępne do odczytu w trybie offline. W tym celu należy wybrać Tryb offline z menu Plik, a następnie Pobierz/Synchronizuj. Aby zapobiec pobieraniu dużych wiadomości, można zmienić ustawienia w Konfiguracji kont (kategoria „Miejsce na dysku”).

# LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S – %3$S
mailAcctType=Poczta
newsAcctType=Grupy dyskusyjne
feedsAcctType=Aktualności

# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
nocachedbodytitle=<TITLE>Aby wyświetlić tę wiadomość należy przejść do trybu online</TITLE>\n

# mailWindowOverlay.js
confirmUnsubscribeTitle=Potwierdź rezygnację z subskrypcji
confirmUnsubscribeText=Czy na pewno zrezygnować z subskrypcji %S?
confirmUnsubscribeManyText=Czy na pewno zrezygnować z subskrypcji zaznaczonych grup?
restoreAllTabs=Przywróć wszystkie karty

confirmMarkAllFoldersReadTitle=Oznacz wszystkie foldery jako przeczytane
confirmMarkAllFoldersReadMessage=Czy na pewno oznaczyć wszystkie wiadomości we wszystkich folderach tego konta jako przeczytane?

# LOCALIZATION NOTE(junkBarMessage): %S is brand
junkBarMessage=%S uznał tę wiadomość za niechcianą.
junkBarButton=Pożądana wiadomość
junkBarButtonKey=P
junkBarInfoButton=Więcej informacji
junkBarInfoButtonKey=W

# LOCALIZATION NOTE(remoteContentBarMessage): %S is brand
remoteContentBarMessage=W celu ochrony prywatności, zdalna zawartość została zablokowana przez program %S.
remoteContentPrefLabel=Opcje
remoteContentPrefAccesskey=O
remoteContentPrefLabelUnix=Preferencje
remoteContentPrefAccesskeyUnix=P

# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowResource): %S is origin
remoteAllowResource=Zezwalaj na zdalną zawartość z %S
# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowAll): Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of origins
remoteAllowAll=Zezwalaj na zdalną zawartość z #1 źródła wymienionego powyżej;Zezwalaj na zdalną zawartość z #1 źródeł wymienionych powyżej;Zezwalaj na zdalną zawartość z #1 źródeł wymienionych powyżej

phishingBarMessage=Ta wiadomość może być próbą oszustwa.
phishingBarPrefLabel=Opcje
phishingBarPrefAccesskey=O
phishingBarPrefLabelUnix=Preferencje
phishingBarPrefAccesskeyUnix=P

mdnBarIgnoreButton=Zignoruj
mdnBarIgnoreButtonKey=Z
mdnBarSendReqButton=Prześlij potwierdzenie
mdnBarSendReqButtonKey=P

draftMessageMsg=To jest szkic wiadomości.
draftMessageButton=Edytuj
draftMessageButtonKey=E

# msgHdrViewOverlay.js
openLabel=Otwórz
openLabelAccesskey=O
saveLabel=Zapisz jako…
saveLabelAccesskey=A
detachLabel=Odłącz…
detachLabelAccesskey=d
deleteLabel=Usuń
deleteLabelAccesskey=U
openFolderLabel=Otwórz folder nadrzędny
openFolderLabelAccesskey=n
deleteAttachments=Następujące załączniki zostaną nieodwracalnie usunięte z tej wiadomości:\n%S\nCzynności tej nie można cofnąć. Czy kontynuować?
detachAttachments=Następujące załączniki zostały zapisane i zostaną nieodwracalnie usunięte z tej wiadomości:\n%S\nCzynności tej nie można cofnąć. Czy kontynuować?
deleteAttachmentFailure=Usunięcie wybranych załączników się nie powiodło.
emptyAttachment=Ten załącznik wygląda na pusty.\nProszę skontaktować się z nadawcą w celu wyjaśnienia.
externalAttachmentNotFound=Ten odłączony załącznik z plikiem lub odnośnikiem nie został znaleziony lub nie jest już dostępny w tym położeniu.

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of attachments
attachmentCount=#1 załącznik;#1 załączniki;#1 załączników

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountSingle): This is the format for the
# attachment header when a message has only one attachment. This is separate
# from attachmentCount above, since attachmentCountSingle typically ends with a
# colon.
attachmentCountSingle=1 załącznik:

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeUnknown): The string to show for the total
# size of all attachments when none of the attachments' sizes can be detected.
attachmentSizeUnknown=nieznany rozmiar

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeAtLeast): The string to show for the total
# size of all attachments when at least one (but not all) of the attachments'
# sizes can't be detected. %1$S is the formatted size.
attachmentSizeAtLeast=co najmniej %1$S

# This is the format for prepending accesskeys to the
# each of the attachments in the file|attachments menu:
#  ie: 1 file.txt
#    2 another file.txt
attachmentDisplayNameFormat=%S %S

# This is the heading for the attachment summary when printing an email
attachmentsPrintHeader=Załączniki:

# Connection Error Messages
# LOCALIZATION NOTE(unknownHostError): %S is the server name
unknownHostError=Nie można połączyć się z serwerem %S.
# LOCALIZATION NOTE(connectionRefusedError): %S is the server name
connectionRefusedError=Nie można połączyć się z serwerem %S; połączenie zostało odrzucone.
# LOCALIZATION NOTE(netTimeoutError): %S is the server name
netTimeoutError=Przekroczono limit czasu połączenia z serwerem %S.
# LOCALIZATION NOTE(netResetError): %S is the server name
netResetError=Połączenie z serwerem %S zostało zresetowane.
# LOCALIZATION NOTE(netInterruptError): %S is the server name
netInterruptError=Połączenie z serwerem %S zostało przerwane.

recipientSearchCriteria=Temat lub adresat zawiera:
fromSearchCriteria=Temat lub nadawca zawiera:

# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages
biffNotification_message=Odebrano %1$S nową wiadomość
biffNotification_messages=Odebrano nowe wiadomości (%1$S)

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_message=%2$S nowa wiadomość na koncie %1$S

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_messages=Nowe wiadomości (%2$S) na koncie %1$S

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
# This is UNIX only
newMailNotification_messagetitle=Nowa wiadomość „%1$S” od %2$S

# LOCALIZATION NOTE(newMailAlert_message):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the name of the account, #2 is the number of new messages
newMailAlert_message=#2 nowa wiadomość na koncie #1;#2 nowe wiadomości na koncie #1;#2 nowych wiadomości na koncie #1

# For the Quota tab in the mail folder properties dialog
quotaPercentUsed=Zajęte %S%%
# for quota in main window (commandglue.js)
percent=%S%%
quotaTooltip2=Przydział IMAP: zajęte %S z całkowitej pojemności %S. Kliknij po szczegóły.

# for message views
confirmViewDeleteTitle=Potwierdź
confirmViewDeleteMessage=Czy na pewno usunąć ten widok wiadomości?

# for virtual folders
confirmSavedSearchTitle=Potwierdź usuwanie
confirmSavedSearchDeleteMessage=Czy na pewno usunąć ten folder wyszukiwania?

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
passwordPrompt=Wprowadź hasło dla %1$S na %2$S:

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
## @loc None
passwordTitle=Wymagane hasło serwera poczty

# for checking if the user really wants to open lots of messages in separate windows.
openWindowWarningTitle=Potwierdź
# LOCALIZATION NOTE (openWindowWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openWindowWarningConfirmation=Otworzenie wiadomości może trochę potrwać. Kontynuować?;Otworzenie #1 wiadomości może trochę potrwać. Kontynuować?;Otworzenie #1 wiadomości może trochę potrwać. Kontynuować?

# for checking if the user really wants to open lots of messages in tabs.
openTabWarningTitle=Potwierdź
# LOCALIZATION NOTE (openTabWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openTabWarningConfirmation=Otworzenie wiadomości może trochę potrwać. Kontynuować?;Otworzenie #1 wiadomości może trochę potrwać. Kontynuować?;Otworzenie #1 wiadomości może trochę potrwać. Kontynuować?

# for warning the user that a tag they're trying to create already exists
tagExists=Etykieta o tej nazwie już istnieje.

# title of the edit tag dialog
editTagTitle=Edycja etykiety

# for the virtual folder list dialog title
# %S is the name of the saved search folder
editVirtualFolderPropertiesTitle=Edytuj właściwości folderu wyszukiwania %S
# LOCALIZATION NOTE (foldersChosen): #1 number of chosen folders
virtualFolderSourcesChosen=Wybrano #1 folder;Wybrano #1 foldery;Wybrano #1 folderów

#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
alertNoSearchFoldersSelected=Należy wybrać przynajmniej jeden folder do przeszukiwania.

# These are displayed in the message and folder pane windows
# LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
byteAbbreviation2=%.*f B
kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
megaByteAbbreviation2=%.*f MB
gigaByteAbbreviation2=%.*f GB
teraByteAbbreviation2=%.*f TB
petaByteAbbreviation2=%.*f PB

## LOCALIZATION NOTE(folderWithAccount):
## This is used to show folder name together with an account name.
## %1$S = folder name
## %2$S = account name
folderWithAccount=%1$S – %2$S
## LOCALIZATION NOTE(folderWithUnreadMsgs):
## This is a concatenation of two strings to compose a folder label with unread messages.
## %1$S = folder name
## %2$S = count of unread messages
folderWithUnreadMsgs=%1$S (%2$S)
## LOCALIZATION NOTE(summarizedValue):
## This string shows an indication that the value shown is actually a summary
## accumulated from all subfolders.
## %S = summarized value from all subfolders
folderSummarizedSymbolValue=▾%S
## LOCALIZATION NOTE(subfoldersExplanation):
## This is a tooltip message shown on the values in the numeric folder pane columns.
## %1$S = is the count of messages having the respective property, found in the folder under mouse cursor
## %2$S = is the count of messages having the respective property, found in subfolders of the folder under mouse cursor
subfoldersExplanation=W tym folderze: %1$S, w podfolderach: %2$S

# Error message if message for a message id wasn't found
errorOpenMessageForMessageIdTitle=Błąd podczas otwierania wiadomości o danym ID
errorOpenMessageForMessageIdMessage=Nie odnaleziono wiadomości o ID: %S

# Warnings to alert users about phishing urls
confirmPhishingTitle=Ostrzeżenie przed próbą oszustwa
linkMismatchTitle=Wykryto niepasujący odnośnik
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
confirmPhishingUrl=%1$S uważa tę wiadomość za próbę oszustwa. Strony, do których wiodą odnośniki z tej wiadomości, mogą udawać miejsce, które chce odwiedzić użytkownik. Czy na pewno adres %2$S jest tym, który chciano odwiedzić?
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the host name of indicated host, %2$S is the host name of the actual host.
confirmPhishingUrlAlternate=Kliknięty odnośnik wydaje się prowadzić do innej strony, niż wskazuje jego tekst. Jest to czasami używane do śledzenia, czy użytkownik kliknął odnośnik, ale może być także próbą oszustwa.\n\nTekst odnośnika wskazuje, że powinien on prowadzić do strony „%1$S”, ale prowadzi do „%2$S”.
#LOCALIZATION NOTE $1$S is the host name of the indicated host.
confirmPhishingGoAhead=Przejdź do „%1$S” mimo to
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the host name that was displayed to the user.
confirmPhishingGoDirect=Przejdź do „%1$S”

# Check for Updates
# LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
# Which one is used depends on Update process state.
updatesItem_default=Sprawdź dostępność aktualizacji…
updatesItem_defaultFallback=Sprawdź dostępność aktualizacji…
updatesItem_default.accesskey=S
updatesItem_downloading=Pobieranie elementu %S…
updatesItem_downloadingFallback=Pobieranie aktualizacji…
updatesItem_downloading.accesskey=e
updatesItem_resume=Wznów pobieranie elementu %S…
updatesItem_resumeFallback=Wznów pobieranie aktualizacji…
updatesItem_resume.accesskey=W
updatesItem_pending=Zastosuj pobraną aktualizację…
updatesItem_pendingFallback=Zastosuj pobraną aktualizację…
updatesItem_pending.accesskey=Z

# Folder Pane Header Title Strings
folderPaneModeHeader_all=Wszystkie
folderPaneModeHeader_unread=Nieprzeczytane
folderPaneModeHeader_favorite=Ulubione
folderPaneModeHeader_recent=Ostatnie
folderPaneModeHeader_smart=Pogrupowane
unifiedAccountName=Pogrupowane foldery

# Copy / Move to Folder Again
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
moveToFolderAgain=Przenieś ponownie do „%1$S”
moveToFolderAgainAccessKey=w
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
# copyToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
copyToFolderAgain=Kopiuj ponownie do „%1$S”
copyToFolderAgainAccessKey=w

#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
mdnBarMessageNormal=Nadawca tej wiadomości (%1$S) poprosił o potwierdzenie przeczytania wiadomości.
#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
mdnBarMessageAddressDiffers=Nadawca tej wiadomości (%1$S) poprosił o potwierdzenie przeczytania wiadomości (na adres %2$S).

# mailCommands.js
emptyJunkFolderTitle=Opróżnij „%S”
emptyJunkFolderMessage=Usunąć wszystkie wiadomości i podfoldery z folderu „Niechciane”?
emptyJunkDontAsk=Nie pytaj ponownie
emptyTrashFolderTitle=Opróżnij „%S”
emptyTrashFolderMessage=Usunąć wszystkie wiadomości i podfoldery z kosza?
emptyTrashDontAsk=Nie pytaj ponownie

# junkCommands.js
junkAnalysisPercentComplete=Analiza niechcianych wiadomości. Postęp: %S
processingJunkMessages=Przetwarzanie niechcianych wiadomości

# Messenger bootstrapping messages
fileNotFoundTitle = Nie odnaleziono pliku
#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
fileNotFoundMsg = Plik %S nie istnieje.

fileEmptyTitle = Pusty plik
#LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
fileEmptyMsg = Plik %S jest pusty.

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
# forms of the word "more" as used after the number of addresses
# currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
# in the message header box. English has two identical forms here, so it will
# construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
# <https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrs=i #1 więcej;i #1 więcej;i #1 więcej

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrsTooltip): semicolon separated list of
# plural forms of the phrase ", and #1 more" as used in the tooltip text
# of the more widget displayed in the header pane (see headerMoreAddrs).
# English has two identical forms here, so it will construct strings that
# look like (for example) ", and 1 more" or ", and 20 more".
# <https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrsTooltip=i #1 więcej;i #1 więcej;i #1 więcej

# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
# used for the fallback case if a header-specific localization is not
# available.
headertoFieldMe=Ja

# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "from" header of the message header pane.
headerfromFieldMe=Ja

# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldMe): first person prepositional
# object pronoun used in the "reply-to" header of the message header pane.
headerreply-toFieldMe=Ja

# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
headerccFieldMe=Ja

# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
headerbccFieldMe=Ja

expandAttachmentPaneTooltip=Pokaż listę załączników
collapseAttachmentPaneTooltip=Ukryj listę załączników

# Shown when content tabs are being loaded.
loadingTab=Wczytywanie…

confirmMsgDelete.title=Potwierdź usuwanie
confirmMsgDelete.collapsed.desc=Wiadomości w wątkach wyświetlanych jako zwinięte zostaną usunięte. Czy na pewno kontynuować?
confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=Wiadomości zostaną natychmiastowo usunięte bez zachowania ich kopii w koszu. Czy na pewno kontynuować?
confirmMsgDelete.deleteFromTrash.desc=Wiadomości zostaną trwale usunięte z kosza. Czy na pewno kontynuować?
confirmMsgDelete.dontAsk.label=Nie pytaj ponownie.
confirmMsgDelete.delete.label=Usuń

mailServerLoginFailedTitle=Nieudane logowanie
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitleWithAccount):
# "%S" is the account name.
mailServerLoginFailedTitleWithAccount=Logowanie na koncie „%S” się nie powiodło
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailed2):
# %1$S is the host name of the server, %2$S is the user name.
mailServerLoginFailed2=Logowanie na serwerze %1$S za pomocą nazwy użytkownika „%2$S” się nie powiodło.
mailServerLoginFailedRetryButton=&Spróbuj ponownie
mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Wprowadź nowe hasło

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the title of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title=Zastosować zmiany?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the text of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. The
# string '%S' is replaced with the name of the folder the user selected in
# order to help them confirm they picked what they thought they picked. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message=Czy zastosować ustawienia wyświetlania kolumn obecnego folderu do folderu %S?

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# title of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title=Zastosować zmiany?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# text of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. The string '%S' is replaced with the name of the folder the user
# selected in order to help them confirm they picked what they thought they
# picked. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message=Czy zastosować ustawienia wyświetlania kolumn obecnego folderu do folderu %S i folderów w nim zawartych?

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Ta witryna (%S) próbuje zainstalować motyw.
lwthemeInstallRequest.allowButton=Zezwól
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=Z

lwthemePostInstallNotification.message=Zainstalowano nowy motyw.
lwthemePostInstallNotification.undoButton=Cofnij
lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=C
lwthemePostInstallNotification.manageButton=Zarządzaj motywami…
lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=Z

# troubleshootModeRestart
troubleshootModeRestartPromptTitle=Uruchom ponownie w trybie rozwiązywania problemów
troubleshootModeRestartPromptMessage=Tryb rozwiązywania problemów spowoduje wyłączenie wszystkich dodatków i tymczasowe użycie niektórych domyślnych preferencji.\nCzy na pewno uruchomić ponownie?
troubleshootModeRestartButton=Uruchom ponownie

# LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Uaktualnij do wersji %S
update.downloadAndInstallButton.accesskey=U

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
# clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
# changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
sanitizeDialog2.everything.title=Wyczyść całą historię
sanitizeButtonOK=Wyczyść teraz
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
sanitizeEverythingWarning2=Cała historia zostanie wyczyszczona.
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has modified the default set of history items to clear.
sanitizeSelectedWarning=Wszystkie zaznaczone elementy zostaną wyczyszczone.

learnMoreAboutIgnoreThread=Więcej informacji…
learnMoreAboutIgnoreThreadAccessKey = W
undoIgnoreThread=Cofnij ignorowanie wątku
undoIgnoreThreadAccessKey=C
undoIgnoreSubthread=Cofnij ignorowanie podwątku
undoIgnoreSubthreadAccessKey=p
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadFeedback): #1 is the message thread title
ignoredThreadFeedback=Odpowiedzi w wątku „#1” nie będą wyświetlane.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadFeedback): #1 is the message subthread title
ignoredSubthreadFeedback=Odpowiedzi w podwątku „#1” nie będą wyświetlane.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of threads
ignoredThreadsFeedback=Odpowiedzi w zaznaczonym wątku nie będą wyświetlane.;Odpowiedzi w #1 zaznaczonych wątkach nie będą wyświetlane.;Odpowiedzi w #1 zaznaczonych wątkach nie będą wyświetlane.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is number of subthreads
ignoredSubthreadsFeedback=Odpowiedzi w zaznaczonym podwątku nie będą wyświetlane.;Odpowiedzi w #1 zaznaczonych podwątkach nie będą wyświetlane.;Odpowiedzi w #1 zaznaczonych podwątkach nie będą wyświetlane.
# LOCALIZATION NOTE (saveAsType): replace %S with the extension of the file to be saved.
saveAsType=plik %S

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label): The label used in the autocomplete
# widget to refer to a search on the web for a short string containing at most
# 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S is the string to
# search for.
openSearch.label=Wyszukaj „%2$S” z %1$S

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label.truncated): The label used in the
# autocomplete widget to refer to a search on the web for a short string
# containing more than 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S
# is the string to search for, truncated to 15 characters.
openSearch.label.truncated=Wyszukaj „%2$S…” z %1$S

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Thunderbird build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# after the Thunderbird version in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit)" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64 bity
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32 bity

errorConsoleTitle = Konsola błędów

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the appmenu.
panel.back = Wstecz

# LOCALIZATION NOTE (folderErrorAlertTitle):
# %S is a pretty string to identify the folder and account.
# EXAMPLE: Error - Inbox on bob@example.com
folderErrorAlertTitle = Błąd – %S