mail/chrome/messenger/imAccountWizard.dtd
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Thu, 06 Jan 2022 16:42:25 +0000
changeset 10439 a0e9474db5944f9d50d2f75abd5eae02e5ecfbd0
parent 7215 1eba2d8dec39611be6c43e6ee726402a2de3b316
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY windowTitle.label "Kreator kont komunikatora">

<!ENTITY accountProtocolTitle.label "Sieć komunikatora">
<!ENTITY accountProtocolInfo.label "Wybierz sieć dla swojego konta komunikatora.">
<!ENTITY accountProtocolField.label "Sieć:">
<!ENTITY accountProtocolGetMore.label "Więcej…">

<!ENTITY accountUsernameTitle.label "Nazwa użytkownika">
<!ENTITY accountUsernameDuplicate.label "To konto jest już skonfigurowane!">

<!ENTITY accountPasswordTitle.label "Hasło">
<!ENTITY accountPasswordInfo.label "Wprowadź hasło w polu tekstowym poniżej.">
<!ENTITY accountPasswordField.label "Hasło:">
<!ENTITY accountPasswordManager.label "Podane hasło zostanie zachowane w Menedżerze haseł. Pozostaw pole wprowadzania hasła puste, aby podawać hasło przy każdej próbie logowania.">

<!ENTITY accountAdvancedTitle.label "Zaawansowane">
<!ENTITY accountAdvancedInfo.label "Ta część może zostać pominięta.">
<!ENTITY accountAdvanced.newMailNotification.label "Powiadamiaj o nowych wiadomościach e-mail">
<!ENTITY accountAliasGroupbox.caption "Alias lokalny">
<!ENTITY accountAliasField.label "Alias:">
<!ENTITY accountAliasInfo.label "Alias lokalny będzie wyświetlany jedynie w rozmowach użytkownika podczas pisania, a pozostali go nie zobaczą.">
<!ENTITY accountProxySettings.caption "Ustawienia serwera proxy">
<!ENTITY accountProxySettings.change.label "Zmień…">
<!ENTITY accountProxySettings.change.accessKey "Z">

<!ENTITY accountSummaryTitle.label "Podsumowanie">
<!ENTITY accountSummaryInfo.label "Poniżej wyświetlone jest podsumowanie informacji podanych wcześniej. Należy upewnić się, że są prawidłowe przed utworzeniem konta.">
<!ENTITY accountSummary.connectNow.label "Połącz z tym kontem.">