mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Fri, 16 Sep 2022 06:25:38 +0000
changeset 10604 c0e750254562c23f3e7177c158997e2adb88ea3d
parent 9805 04b54192648777b0d7ca7c65502a0b904e2989b9
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY feedSubscriptions.label "Subskrypcje">
<!ENTITY learnMore.label "Więcej informacji o subskrypcjach">

<!ENTITY feedTitle.label "Tytuł:">
<!ENTITY feedTitle.accesskey "T">

<!ENTITY feedLocation.label "Adres URL:">
<!ENTITY feedLocation.accesskey "A">
<!ENTITY feedLocation2.placeholder "Wprowadź poprawny adres URL kanału">
<!ENTITY locationValidate.label "Sprawdź poprawność">
<!ENTITY validateText.label "Sprawdź poprawność i pobierz prawidłowy adres URL.">

<!ENTITY feedFolder.label "Przechowuj artykuły w">
<!ENTITY feedFolder.accesskey "w">

<!ENTITY biffStart.label "Sprawdzaj, czy są nowe artykuły co ">
<!ENTITY biffStart.accesskey "k">
<!ENTITY biffMinutes.label "minut">
<!ENTITY biffMinutes.accesskey "n">
<!ENTITY biffDays.label "dni">
<!ENTITY biffDays.accesskey "d">
<!ENTITY recommendedUnits.label "Zalecenie wydawcy:">

<!ENTITY quickMode.label "Pokazuj podsumowanie artykułu, zamiast wczytywać stronę internetową">
<!ENTITY quickMode.accesskey "P">

<!ENTITY autotagEnable.label "Automatyczne tworzenie etykiet na podstawie nazw w elementach &lt;category&gt; kanału">
<!ENTITY autotagEnable.accesskey "A">
<!ENTITY autotagUsePrefix.label "Przedrostek etykiet:">
<!ENTITY autotagUsePrefix.accesskey "P">
<!ENTITY autoTagPrefix.placeholder "przedrostek etykiet">

<!ENTITY button.addFeed.label "Dodaj">
<!ENTITY button.addFeed.accesskey "D">
<!ENTITY button.verifyFeed.label "Zweryfikuj">
<!ENTITY button.verifyFeed.accesskey "w">
<!ENTITY button.updateFeed.label "Uaktualnij">
<!ENTITY button.updateFeed.accesskey "a">
<!ENTITY button.removeFeed.label "Usuń">
<!ENTITY button.removeFeed.accesskey "U">
<!ENTITY button.importOPML.label "Importuj">
<!ENTITY button.importOPML.accesskey "I">
<!ENTITY button.exportOPML.label "Eksportuj">
<!ENTITY button.exportOPML.accesskey "k">
<!ENTITY button.exportOPML.tooltip "Eksport źródeł subskrypcji z zachowaniem struktury folderów; eksport jako lista z przytrzymanym klawiszem ctrl">

<!ENTITY cmd.close.commandKey "w">
<!ENTITY button.close.label "Zamknij">