dom/chrome/netError.dtd
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 14 Aug 2022 12:43:00 +0000
changeset 10561 38be0e7bd3afa082a50eab73c968f3bfc1fa77ee
parent 10501 a5508f38d113fd8f7969132971c5742eee1dfd5f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY loadError.label "Błąd wczytywania strony">
<!ENTITY retry.label "Spróbuj ponownie">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Nie udało się nawiązać połączenia">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Pomimo że adres witryny wydaje się prawidłowy, przeglądarka nie była w stanie nawiązać połączenia.</p><ul><li>Witryna może być tymczasowo niedostępna lub przeciążona. Spróbuj ponownie za pewien czas.</li><li>Jeśli nie możesz otworzyć żadnej strony, sprawdź swoje połączenie sieciowe.</li><li>Jeśli ten komputer jest chroniony przez zaporę sieciową lub serwer proxy, należy sprawdzić, czy ten program jest uprawniony do łączenia się z Internetem.</li></ul>">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Zastrzeżony adres">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Żądany adres zawiera numer portu (np. w adresie <q>mozilla.org:80</q> liczba 80 to port na serwerze mozilla.org), który zazwyczaj <em>nie jest</em> wykorzystywany do przeglądania witryn WWW. Przeglądarka anulowała to żądanie ze względów bezpieczeństwa.</p>">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Nie odnaleziono adresu">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Przeglądarka nie mogła odnaleźć adresu serwera dla podanego adresu.</p><ul><li>Upewnij się, że wprowadzony adres witryny jest poprawny (np. <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>, a nie <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Czy domena aby na pewno nadal istnieje? Jej okres rejestracji mógł upłynąć.</li><li>Nie można oglądać innych witryn? Sprawdź swoje połączenie z siecią oraz ustawienia serwerów DNS.</li><li>Czy ten komputer lub sieć są chronione przez serwer proxy albo zaporę sieciową? Ich nieprawidłowa konfiguracja może powodować problemy z przeglądaniem witryn internetowych.</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Nie odnaleziono pliku">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Możliwe, że plik ten został usunięty, przeniesiony lub zmieniono mu nazwę.</li><li>Sprawdź, czy w podanym adresie nie ma błędu w pisowni, w tym wielkości liter, ani innych błędów typograficznych.</li><li>Upewnij się, czy masz odpowiednie uprawnienia do przeglądania żądanej strony.</li></ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Odmowa dostępu do pliku">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Plik mógł zostać usunięty, przeniesiony lub jego uprawnienia uniemożliwiają dostęp.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Wystąpił błąd">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Dodatkowe informacje o tym problemie lub błędzie nie są obecnie dostępne.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Nieprawidłowy adres">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Podano adres w nierozpoznawalnym formacie. Należy sprawdzić, czy w pasku adresu nie ma błędów, a następnie spróbować ponownie.</p>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Przerwane połączenie">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Przeglądarka nawiązała połączenie, ale zostało ono przerwane podczas przesyłania informacji.</p><ul><li>Witryna może być tymczasowo niedostępna lub przeciążona. Spróbuj ponownie za pewien czas.</li><li>Jeśli nie możesz otworzyć żadnej strony, sprawdź swoje połączenie sieciowe.</li><li>Jeśli ten komputer jest chroniony przez zaporę sieciową lub serwer proxy, należy sprawdzić, czy ten program jest uprawniony do łączenia się z Internetem.</li></ul>">

<!ENTITY notCached.title "Dokument wygasł">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Żądany dokument nie jest dostępny w pamięci podręcznej.</p><ul><li>Ze względów bezpieczeństwa, przeglądarka automatycznie nie pobiera ponownie prywatnych dokumentów.</li><li>Kliknij przycisk „Spróbuj ponownie”, aby jeszcze raz pobrać dokument z witryny.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Tryb offline">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Przeglądarka pracuje w trybie offline i nie może pobrać żądanego elementu.</p><ul><li>Czy komputer podłączony jest do działającej sieci?</li><li>Naciśnij „Spróbuj ponownie”, by przejść do trybu online i odświeżyć stronę.</li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Błąd kodowania zawartości">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Otwierana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ używa nieprawidłowych lub nieobsługiwanych metod kompresji.</p><ul><li>Proszę poinformować właścicieli witryny o tym problemie.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Niebezpieczny typ pliku">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul><li>Proszę poinformować właścicieli witryny o tym problemie.</li></ul>">

<!ENTITY netReset.title "Przerwane połączenie">
<!ENTITY netReset.longDesc "<p>Połączenie sieciowe zostało przerwane podczas negocjacji. Spróbuj ponownie.</p>">

<!ENTITY netTimeout.title "Przekroczono limit czasu połączenia">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Witryna przez dłuższy czas nie odpowiedziała na żądanie połączenia i przeglądarka przestała czekać na odpowiedź.</p><ul><li>Witryna może być tymczasowo niedostępna lub przeciążona. Spróbuj ponownie za pewien czas.</li><li>Jeśli nie możesz otworzyć żadnej strony, sprawdź swoje połączenie sieciowe.</li><li>Jeśli ten komputer jest chroniony przez zaporę sieciową lub serwer proxy, należy sprawdzić, czy ten program jest uprawniony do łączenia się z Internetem.</li></ul>">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Nieznany protokół">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Adres zawiera protokół (np. <q>wxyz://</q>), który nie jest rozpoznawany przez przeglądarkę. Nie może więc ona poprawnie połączyć się z daną witryną.</p><ul><li>Czy próbowano korzystać z multimediów lub z innych usług nieopartych na tekście? Należy sprawdzić, czy witryna nie ma dodatkowych wymagań.</li><li>Obsługa niektórych protokołów może wymagać oprogramowania lub wtyczek dostarczonych przez zewnętrznych producentów.</li></ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Serwer proxy odrzuca połączenia">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Przeglądarka została skonfigurowana tak, by używać serwera proxy, który jednak odrzucił połączenie.</p><ul><li>Czy konfiguracja serwerów proxy w przeglądarce jest prawidłowa? Należy sprawdzić ustawienia i spróbować ponownie.</li><li>Należy upewnić się, że serwer proxy dopuszcza połączenia z sieci użytkownika.</li><li>Jeśli nadal występują problemy, należy skonsultować się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Nie odnaleziono serwera proxy">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Przeglądarka została skonfigurowana tak, by używać serwera proxy, ale serwer proxy nie może być odnaleziony.</p><ul><li>Czy konfiguracja serwerów proxy w przeglądarce jest prawidłowa? Należy sprawdzić ustawienia i spróbować ponownie.</li><li>Czy komputer podłączony jest do działającej sieci?</li><li>Jeśli nadal występują problemy, należy skonsultować się z administratorem sieci lub dostawcą usług internetowych.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Pętla przekierowań">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Przeglądarka przerwała próby pobrania żądanego elementu. Witryna przekierowuje żądanie w sposób, który uniemożliwia jego dokończenie.</p><ul><li>Czy ciasteczka zostały wyłączone lub zablokowane dla tej witryny?</li><li><em>Uwaga</em>: jeśli włączenie obsługi ciasteczek dla tej witryny nie rozwiązuje problemu, najprawdopodobniej jest to problem w konfiguracji serwera, a nie oprogramowania na komputerze użytkownika.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Nieoczekiwana odpowiedź serwera">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Witryna odpowiedziała w sposób nieoczekiwany i przeglądarka nie może kontynuować.</p>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Otwierana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ nie udało się potwierdzić autentyczności otrzymanych danych.</p><ul><li>Proszę poinformować właścicieli witryny o tym problemie.</li></ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul><li>Powodem tego może być nieprawidłowa konfiguracja serwera albo próba podania się za ten serwer przez podmiot nieuprawniony.</li><li>Jeśli użytkownik łączył się wcześniej z tym serwerem, błąd może być tymczasowy — w tej sytuacji należy spróbować ponownie później.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Możesz także dodać wyjątek…">
<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Nie powinno się dodawać wyjątku w przypadku korzystania z niezaufanego połączenia z Internetem, ani jeśli zwykle takie ostrzeżenie nie pojawia się podczas korzystania z tego serwera.</p><p>Aby mimo to dodać wyjątek dla tej witryny, należy skorzystać z zaawansowanych ustawień szyfrowania.</p>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Zablokowane przez politykę bezpieczeństwa treści">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Przeglądarka uniemożliwiła tej stronie wczytanie treści w ten sposób, ponieważ jej polityka bezpieczeństwa treści na to nie pozwala.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Zablokowane przez politykę „X-Frame-Options”">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Przeglądarka uniemożliwiła tej stronie wczytanie treści w tym kontekście, ponieważ jej polityka „X-Frame-Options” na to nie pozwala.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Błąd: treść uszkodzona">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Otwierana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ wykryto błąd w transmisji danych.</p><ul><li>Proszę poinformować właścicieli witryny o tym problemie.</li></ul>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Połączenie nie gwarantuje bezpieczeństwa">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> używa przestarzałej i podatnej na ataki technologii bezpieczeństwa. Atakujący mógłby łatwo odszyfrować informacje, które miały być bezpieczne. Administrator strony musi naprawić serwer, zanim będzie można ją odwiedzić.</p><p>Kod błędu: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Zablokowana strona">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Błąd protokołu sieciowego">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Otwierana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ wykryto błąd w protokole sieciowym.</p><ul><li>Proszę poinformować właścicieli witryny o tym problemie.</li></ul>">