dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 05 Feb 2023 19:23:08 +0000
changeset 10728 25098d2b8de425f4dc100b2a9e2f4fb294653cf5
parent 10628 5b51c24f78174a8fccc82920035815a38e2dd2d4
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Roles
menubar    =    pasek menu
scrollbar   =    pasek przewijania
grip      =    uchwyt
alert     =    ostrzeżenie
menupopup   =    zawartość menu
document    =    dokument
pane      =    panel
dialog     =    okno dialogowe
separator   =    separator
toolbar    =    pasek narzędzi
statusbar   =    pasek stanu
table     =    tabela
columnheader  =    nagłówek kolumny
rowheader   =    nagłówek wiersza
column     =    kolumna
row      =    wiersz
cell      =    komórka
link      =    odnośnik
list      =    lista
listitem    =    element listy
outline    =    konspekt
outlineitem  =    element konspektu
pagetab    =    karta
propertypage  =    strona własności
graphic    =    grafika
switch     =    przełącznik
pushbutton   =    przycisk
checkbutton  =    przycisk zaznaczenia
radiobutton  =    przycisk radio
combobox    =    pole combo
progressbar  =    pasek postępu
slider     =    suwak
spinbutton   =    przycisk obrotowy
diagram    =    diagram
animation   =    animacja
equation    =    równanie
buttonmenu   =    menu przycisku
whitespace   =    biały znak
pagetablist  =    lista kart
canvas     =    płótno
checkmenuitem =    element menu z zaznaczeniem
passwordtext  =    tekst hasła
radiomenuitem =    element menu typu radio
textcontainer =    kontener tekstu
togglebutton  =    przycisk przełączania
treetable   =    tabela drzewa
header     =    nagłówek
footer     =    stopka
paragraph   =    akapit
entry     =    wpis
caption    =    podpis
heading    =    tytuł
section    =    sekcja
form      =    formularz
comboboxlist  =    lista pól combo
comboboxoption =    opcja pola combo
imagemap    =    mapa obrazu
listboxoption =    opcja
listbox    =    pole listy
flatequation  =    płaskie równanie
gridcell    =    komórka siatki
note      =    notatka
figure     =    rysunek
definitionlist =    lista definicyjna
term      =    termin
definition   =    definicja

mathmltable       = tabela matematyczna
mathmlcell        = komórka
mathmlenclosed      = zamykający
mathmlfraction      = ułamek
mathmlfractionwithoutbar = ułamek bez kreski ułamkowej
mathmlroot        = root
mathmlscripted      = scripted
mathmlsquareroot     = pierwiastek kwadratowy

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    pole tekstowe

base      =    podstawa
close-fence  =    closing fence
denominator  =    denominator
numerator   =    numerator
open-fence   =    opening fence
overscript   =    overscript
presubscript  =    presubscript
presuperscript =    presuperscript
root-index   =    root index
subscript   =    subscript
superscript  =    superscript
underscript  =    underscript

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    nagłówek poziomu %S

# Landmark announcements
banner     =    baner
complementary =    uzupełnienie
contentinfo  =    dane o treści
main      =    główna
navigation   =    nawigacja
search     =    wyszukiwanie

region     =    region

stateRequired  =  wymagany