browser/installer/custom.properties
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 05 Feb 2023 19:23:08 +0000
changeset 10728 25098d2b8de425f4dc100b2a9e2f4fb294653cf5
parent 10537 3807d2855e68f3d8d2b02182bec6e5c8504c1348
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE:

# This file must be saved as UTF8

# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
# accesskey with an ampersand (e.g. &).

# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
# being used as an accesskey.

# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
# from en-US contains a \n.

REG_APP_DESC=$BrandShortName pozwala przeglądać strony WWW wygodniej i bezpieczniej. Znajomy interfejs, wzmocnione zabezpieczenia (m.in. przed kradzieżą tożsamości) oraz zintegrowana wyszukiwarka pozwalają efektywnie korzystać z zasobów Internetu.
PRIVATE_BROWSING_SHORTCUT_TITLE=$BrandShortName — tryb prywatny
CONTEXT_OPTIONS=&Opcje programu $BrandShortName
CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName — &tryb awaryjny
OPTIONS_PAGE_TITLE=Rodzaj instalacji
OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Wybór opcji instalacji
SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Tworzenie skrótów
SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Utwórz ikony programu
COMPONENTS_PAGE_TITLE=Konfiguracja komponentów opcjonalnych
COMPONENTS_PAGE_SUBTITLE=Zalecane komponenty opcjonalne
OPTIONAL_COMPONENTS_DESC=Usługa utrzymania umożliwia aktualizowanie programu $BrandShortName w tle.
MAINTENANCE_SERVICE_CHECKBOX_DESC=Zainstaluj &usługę utrzymania
SUMMARY_PAGE_TITLE=Podsumowanie
SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Można już rozpocząć instalację programu $BrandShortName
SUMMARY_INSTALLED_TO=Program $BrandShortName zostanie zainstalowany w poniższym katalogu:
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Aby dokończyć instalację programu, może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Aby dokończyć dezinstalację programu, może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
SUMMARY_TAKE_DEFAULTS=&Ustaw program $BrandShortName jako domyślną przeglądarkę
SUMMARY_INSTALL_CLICK=Aby kontynuować, naciśnij przycisk Zainstaluj.
SUMMARY_UPGRADE_CLICK=Aby kontynuować, naciśnij przycisk Uaktualnij.
SURVEY_TEXT=&Wyraź swoją opinię na temat programu $BrandShortName
LAUNCH_TEXT=&Uruchom program $BrandShortName
CREATE_ICONS_DESC=Utwórz ikony dla programu $BrandShortName:
ICONS_DESKTOP=na &pulpicie
ICONS_STARTMENU=w folderze Programy menu &Start
ICONS_QUICKLAUNCH=na pasku szybkiego &uruchamiania
ICONS_TASKBAR=na pasku &zadań
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Program $BrandShortName musi zostać zamknięty przed kontynuowaniem instalacji.\n\nZamknij program $BrandShortName, aby kontynuować.
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Program $BrandShortName musi zostać zamknięty przed kontynuowaniem dezinstalacji.\n\nZamknij program $BrandShortName, aby kontynuować.
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_REFRESH=Program $BrandShortName musi zostać zamknięty przed kontynuowaniem odświeżania.\n\nZamknij program $BrandShortName, aby kontynuować.
WARN_WRITE_ACCESS=Nie masz uprawnień do zapisu w katalogu instalacyjnym.\n\nNaciśnij OK i wybierz inny katalog.
WARN_DISK_SPACE=W wybranej lokalizacji nie ma wystarczająco wiele miejsca, by dokonać instalacji.\n\nNaciśnij OK i wybierz inną lokalizację.
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG=Przepraszamy, program $BrandShortName nie może zostać zainstalowany. Ta wersja programu $BrandShortName wymaga ${MinSupportedVer} lub nowszego. Kliknij OK, by uzyskać dodatkowe informacje.
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG=Przepraszamy, program $BrandShortName nie może zostać zainstalowany. Ta wersja programu $BrandShortName wymaga procesora z obsługą ${MinSupportedCPU}. Kliknij OK, by uzyskać dodatkowe informacje.
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG=Przepraszamy, program $BrandShortName nie może zostać zainstalowany. Ta wersja programu $BrandShortName wymaga ${MinSupportedVer} lub nowszego oraz procesora z obsługą ${MinSupportedCPU}. Kliknij OK, by uzyskać dodatkowe informacje.
WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Aby dokończyć poprzednią dezinstalację programu $BrandShortName, konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Czy uruchomić go teraz ponownie?
WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Aby dokończyć poprzednią aktualizację programu $BrandShortName, konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Czy uruchomić go teraz ponownie?
ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Błąd podczas tworzenia katalogu:
ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Wybierz Anuluj, aby przerwać instalację lub\nPonów, aby spróbować ponownie.

UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Dezinstalacja programu $BrandFullName
UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Usuń program $BrandFullName z komputera.
UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=Program $BrandShortName zostanie usunięty z:
UN_CONFIRM_CLICK=Aby kontynuować, naciśnij Odinstaluj.

UN_REFRESH_PAGE_TITLE=Odświeżyć program $BrandShortName zamiast tego?
UN_REFRESH_PAGE_EXPLANATION=Jeśli masz problemy z programem $BrandShortName, odświeżenie może pomóc.\n\nSpowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień i usunięcie dodatków. Zacznij od nowa, aby uzyskać optymalną wydajność.
UN_REFRESH_LEARN_MORE=&Więcej informacji
UN_REFRESH_BUTTON=&Odśwież program $BrandShortName

BANNER_CHECK_EXISTING=Sprawdzanie istniejącej instalacji…

STATUS_INSTALL_APP=Instalacja programu $BrandShortName…
STATUS_INSTALL_LANG=Instalacja plików językowych (${AB_CD})…
STATUS_UNINSTALL_MAIN=Dezinstalacja programu $BrandShortName…
STATUS_CLEANUP=Porządkowanie…

UN_SURVEY_CHECKBOX_LABEL=Chcę przekazać organizacji Mozilla, dlaczego usuwam program $BrandShortName

# _DESC strings support approximately 65 characters per line.
# One line
OPTIONS_SUMMARY=Wybierz preferowany rodzaj instalacji i naciśnij Dalej.
# One line
OPTION_STANDARD_DESC=Program $BrandShortName zostanie zainstalowany z najbardziej typowymi opcjami.
OPTION_STANDARD_RADIO=&Standardowa
# Two lines
OPTION_CUSTOM_DESC=Można wybrać, które komponenty mają zostać zainstalowane. Opcja zalecana tylko dla zaawansowanych użytkowników.
OPTION_CUSTOM_RADIO=&Użytkownika

# LOCALIZATION NOTE:
# The following text replaces the Install button text on the summary page.
# Verify that the access key for InstallBtn (in override.properties) and
# UPGRADE_BUTTON is not already used by SUMMARY_TAKE_DEFAULTS.
UPGRADE_BUTTON=&Uaktualnij