browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 15 May 2022 13:42:38 +0000
changeset 10499 eac60ad11dc0e59866f22e1e759aa8c239d0e9af
parent 10333 a3922a4f61330a82397a56659d5f9dcc33b76f27
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

clear-site-data-window =
  .title = Czyszczenie danych
  .style = width: 35em

clear-site-data-description = Wyczyszczenie wszystkich ciasteczek i danych witryn przechowywanych przez przeglądarkę { -brand-short-name } może spowodować wylogowanie z witryn i usunąć treści offline. Czyszczenie danych pamięci podręcznej nie wpłynie na zachowane dane logowania.

clear-site-data-close-key =
  .key = w

# The parameters in parentheses in this string describe disk usage
# in the format ($amount $unit), e.g. "Cookies and Site Data (24 KB)"
# Variables:
#  $amount (Number) - Amount of site data currently stored on disk
#  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
clear-site-data-cookies-with-data =
  .label = Ciasteczka i dane witryn ({ $amount } { $unit })
  .accesskey = C

# This string is a placeholder for while the data used to fill
# clear-site-data-cookies-with-data is loading. This placeholder is usually
# only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
# or the same as clear-site-data-cookies-with-data (except the amount and unit),
# to avoid flickering.
clear-site-data-cookies-empty =
  .label = Ciasteczka i dane witryn
  .accesskey = C

clear-site-data-cookies-info = Może skutkować wylogowaniem ze stron po wyczyszczeniu

# The parameters in parentheses in this string describe disk usage
# in the format ($amount $unit), e.g. "Cached Web Content (24 KB)"
# Variables:
#  $amount (Number) - Amount of cache currently stored on disk
#  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
clear-site-data-cache-with-data =
  .label = Treści zachowane w pamięci podręcznej ({ $amount } { $unit })
  .accesskey = T

# This string is a placeholder for while the data used to fill
# clear-site-data-cache-with-data is loading. This placeholder is usually
# only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
# or the same as clear-site-data-cache-with-data (except the amount and unit),
# to avoid flickering.
clear-site-data-cache-empty =
  .label = Treści zachowane w pamięci podręcznej
  .accesskey = T

clear-site-data-cache-info = Skutkuje koniecznością ponownego pobrania obrazów i innych danych przez strony

clear-site-data-dialog =
  .buttonlabelaccept = Wyczyść
  .buttonaccesskeyaccept = W