browser/browser/preferences/blocklists.ftl
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Thu, 19 Jan 2023 13:32:58 +0000
changeset 10720 68e986b0ec7f561f33a255d4cb99e0f9f547badd
parent 10628 5b51c24f78174a8fccc82920035815a38e2dd2d4
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

blocklist-window =
  .title = Lista blokowanych elementów
  .style = width: 57em

blocklist-window2 =
  .title = Lista blokowanych elementów
  .style = min-width: 57em

blocklist-description = Wybierz listę używaną przez przeglądarkę { -brand-short-name } do blokowania elementów śledzących użytkownika w Internecie. Listy są dostarczane przez <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
blocklist-close-key =
  .key = w

blocklist-treehead-list =
  .label = Lista

blocklist-dialog =
  .buttonlabelaccept = Zachowaj zmiany
  .buttonaccesskeyaccept = Z


# This template constructs the name of the block list in the block lists dialog.
# It combines the list name and description.
# e.g. "Standard (Recommended). This list does a pretty good job."
#
# Variables:
#  $listName {string, "Standard (Recommended)."} - List name.
#  $description {string, "This list does a pretty good job."} - Description of the list.
blocklist-item-list-template = { $listName } { $description }

blocklist-item-moz-std-listName = Lista blokowanych elementów 1. poziomu (zalecana).
blocklist-item-moz-std-description = Zezwala na niektóre elementy śledzące, więc powoduje mniej problemów na stronach.
blocklist-item-moz-full-listName = Lista blokowanych elementów 2. poziomu.
blocklist-item-moz-full-description = Blokuje wszystkie wykryte elementy śledzące. Część stron lub ich treść mogą się niepoprawnie wczytywać.