browser/browser/editBookmarkOverlay.ftl
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 05 Feb 2023 19:23:08 +0000
changeset 10728 25098d2b8de425f4dc100b2a9e2f4fb294653cf5
parent 10333 a3922a4f61330a82397a56659d5f9dcc33b76f27
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

bookmark-overlay-name-2 =
  .value = Nazwa
  .accesskey = N

bookmark-overlay-url =
  .value = Adres
  .accesskey = A

# Location refers to the position of the bookmark within the browser's
# bookmarks, not to its URL or address.
bookmark-overlay-location-2 =
  .value = Położenie
  .accesskey = P

bookmark-overlay-choose =
  .label = Wybierz…

bookmark-overlay-folders-expander =
  .tooltiptext = Wyświetl wszystkie foldery zakładek
  .tooltiptextdown = { bookmark-overlay-folders-expander.tooltiptext }
  .tooltiptextup = Ukryj

bookmark-overlay-new-folder-button =
  .label = Nowy folder
  .accesskey = d

bookmark-overlay-tags-2 =
  .value = Etykiety
  .accesskey = E

bookmark-overlay-tags-empty-description =
  .placeholder = Rozdziel etykiety przecinkami

bookmark-overlay-tags-expander =
  .tooltiptext = Wyświetl wszystkie etykiety
  .tooltiptextdown = { bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
  .tooltiptextup = Ukryj

bookmark-overlay-keyword-2 =
  .value = Słowo kluczowe
  .accesskey = S

bookmark-overlay-tags-caption-label = Używaj etykiet do organizowania zakładek i wyszukiwania ich na pasku adresu

bookmark-overlay-keyword-caption-label-2 = Używaj słowa kluczowego do otwierania zakładek prosto z paska adresu