browser/browser/aboutCertError.ftl
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 14 Aug 2022 12:43:00 +0000
changeset 10561 38be0e7bd3afa082a50eab73c968f3bfc1fa77ee
parent 10501 a5508f38d113fd8f7969132971c5742eee1dfd5f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-intro = Witryna „{ $hostname }” używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa.

cert-error-mitm-intro = Strony internetowe dowodzą swojej tożsamości przy użyciu certyfikatów, wystawianych przez organizacje certyfikujące.

cert-error-mitm-mozilla = { -brand-short-name } to oprogramowanie tworzone przez organizację Mozilla, która zarządza całkowicie otwartym magazynem organów certyfikacji (CA). Magazyn ten pomaga dopilnować przestrzegania przez organy certyfikacji najlepszych praktyk dla bezpieczeństwa użytkowników.

cert-error-mitm-connection = Zamiast certyfikatów systemowych { -brand-short-name } używa magazynu CA organizacji Mozilla, aby weryfikować bezpieczeństwo połączeń. Połączenie nie jest uznawane za bezpieczne, jeśli oprogramowanie antywirusowe lub sieciowe przechwytuje połączenie z certyfikatem bezpieczeństwa wystawionym przez organizację certyfikującą nieobecną w magazynie CA organizacji Mozilla.

cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Ktoś może próbować podszywać się pod tę witrynę. Odradzamy kontynuowanie.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-trust-unknown-issuer = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ jego wystawca jest nieznany, jest samopodpisany lub serwer nie przesyła właściwych certyfikatów pośrednich.

cert-error-trust-cert-invalid = Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ został wystawiony przy użyciu nieprawidłowego certyfikatu CA.

cert-error-trust-untrusted-issuer = Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ certyfikat wystawcy nie jest zaufany.

cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ został podpisany algorytmem, który został zablokowany, ponieważ nie jest bezpieczny.

cert-error-trust-expired-issuer = Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ certyfikat wystawcy utracił ważność.

cert-error-trust-self-signed = Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest samopodpisany.

cert-error-trust-symantec = Certyfikaty wystawiane przez GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i Verisign nie są już uznawane za bezpieczne, ponieważ wystawiające je organizacje nie przestrzegały zasad bezpieczeństwa.

cert-error-untrusted-default = Certyfikat nie pochodzi z zaufanego źródła.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-domain-mismatch = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla domeny <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Ten certyfikat jest prawidłowy tylko dla domeny { $alt-name }.

# Variables:
# $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-multiple = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. { -brand-short-name } nie ufa certyfikatowi witryny „{ $hostname }”, ponieważ nie jest on dla niej prawidłowy. Certyfikat został wystawiony tylko dla następujących domen: { $subject-alt-names }

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
cert-error-expired-now = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty, które są ważne w określonym czasie. Certyfikat witryny „{ $hostname }” utracił ważność { $not-after-local-time }.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
cert-error-not-yet-valid-now = Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty, które są ważne w określonym czasie. Certyfikat witryny „{ $hostname }” nie będzie ważny do { $not-before-local-time }.

# Variables:
# $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
cert-error-code-prefix-link = Kod błędu: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-symantec-distrust-description = Strony internetowe dowodzą swojej tożsamości przy użyciu certyfikatów, wystawianych przez organizacje certyfikujące. Większość przeglądarek nie ufa już certyfikatom wystawianym przez GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i Verisign. Tożsamość tej strony nie może zostać potwierdzona, ponieważ domena „{ $hostname }” używa certyfikatu od jednego z tych wystawców.

cert-error-symantec-distrust-admin = Można powiadomić administratora strony o tym problemie.

cert-error-old-tls-version = Ta witryna może nie obsługiwać protokołu TLS 1.2, który jest minimalną wersją obsługiwaną przez przeglądarkę { -brand-short-name }.

# Variables:
# $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }

# Variables:
# $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }

cert-error-details-cert-chain-label = Łańcuch certyfikatu:

open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Otwórz witrynę w nowym oknie

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
csp-xfo-blocked-long-desc = Aby chronić bezpieczeństwo użytkownika, { $hostname } nie pozwoli przeglądarce { -brand-short-name } wyświetlić strony, jeśli inna witryna ją osadziła. Aby ją zobaczyć, musisz otworzyć ją w nowym oknie.

## Messages used for certificate error titles

connectionFailure-title = Nie udało się nawiązać połączenia
deniedPortAccess-title = Zastrzeżony adres
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
dnsNotFound-title = Niestety, nie udało się odnaleźć tej strony
fileNotFound-title = Nie odnaleziono pliku
fileAccessDenied-title = Odmowa dostępu do pliku
generic-title = Wystąpił błąd
captivePortal-title = Logowanie do sieci
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
malformedURI-title = Niestety, ten adres nie wygląda dobrze
netInterrupt-title = Przerwane połączenie
notCached-title = Dokument wygasł
netOffline-title = Tryb offline
contentEncodingError-title = Błąd kodowania zawartości
unsafeContentType-title = Niebezpieczny typ pliku
netReset-title = Przerwane połączenie
netTimeout-title = Przekroczono limit czasu połączenia
unknownProtocolFound-title = Nieznany protokół
proxyConnectFailure-title = Serwer proxy odrzuca połączenia
proxyResolveFailure-title = Nie odnaleziono serwera proxy
redirectLoop-title = Pętla przekierowań
unknownSocketType-title = Nieoczekiwana odpowiedź serwera
nssFailure2-title = Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia
csp-xfo-error-title = { -brand-short-name } nie może otworzyć tej strony
corruptedContentError-title = Błąd: treść uszkodzona
sslv3Used-title = Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia
inadequateSecurityError-title = Połączenie nie gwarantuje bezpieczeństwa
blockedByPolicy-title = Zablokowana strona
clockSkewError-title = Zegar komputera wskazuje błędną datę
networkProtocolError-title = Błąd protokołu sieciowego
nssBadCert-title = Ostrzeżenie: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa
nssBadCert-sts-title = Nie połączono: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa
certerror-mitm-title = Oprogramowanie uniemożliwia przeglądarce { -brand-short-name } bezpieczne połączenie ze stroną