calendar/calendar/preferences.ftl
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 11:24:40 +0000
changeset 9856 7656220824d6c01d587a3918f24bfc12383218b4
parent 9822 3f7acf884df25f6cb87856d2a53363fcde456987
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

calendar-title = Kalendarz
calendar-title-reminder = Przypomnienia
calendar-title-category = Kategorie
dateformat-label =
  .value = Format daty:
  .accesskey = F
#  $date (String) - the formatted example date
dateformat-long =
  .label = długi: { $date }
#  $date (String) - the formatted example date
dateformat-short =
  .label = krótki: { $date }
timezone-label =
  .value = Strefa czasowa:
weekstart-label =
  .value = Pierwszy dzień tygodnia:
  .accesskey = e
day-1-name =
  .label = niedziela
day-2-name =
  .label = poniedziałek
day-3-name =
  .label = wtorek
day-4-name =
  .label = środa
day-5-name =
  .label = czwartek
day-6-name =
  .label = piątek
day-7-name =
  .label = sobota
show-weeknumber-label =
  .label = Wyświetlaj numer tygodnia w widokach oraz kalendarzu podręcznym
  .accesskey = W
workdays-label =
  .value = Dni robocze:
day-1-checkbox =
  .label = Nie
  .accesskey = N
day-2-checkbox =
  .label = Pon
  .accesskey = P
day-3-checkbox =
  .label = Wto
  .accesskey = W
day-4-checkbox =
  .label = Śro
  .accesskey = r
day-5-checkbox =
  .label = Czw
  .accesskey = C
day-6-checkbox =
  .label = Pią
  .accesskey = i
day-7-checkbox =
  .label = Sob
  .accesskey = S
dayweek-legend = Widoki dnia i tygodnia
visible-hours-label =
  .value = Wyświetl jednocześnie:
  .accesskey = o
visible-hours-end-label =
  .value = godzin
day-start-label =
  .value = Dzień zaczyna się o:
  .accesskey = z
day-end-label =
  .value = Dzień kończy się o:
  .accesskey = k
midnight-label =
  .label = Północ
noon-label =
  .label = Południe
location-checkbox =
  .label = Wyświetlaj położenie
  .accesskey = W
multiweek-legend = Widok wielu tygodni
number-of-weeks-label =
  .value = Liczba wyświetlanych tygodni (w tym poprzednich tygodni):
  .accesskey = m
week-0-label =
  .label = brak
week-1-label =
  .label = 1 tydzień
week-2-label =
  .label = 2 tygodnie
week-3-label =
  .label = 3 tygodnie
week-4-label =
  .label = 4 tygodnie
week-5-label =
  .label = 5 tygodni
week-6-label =
  .label = 6 tygodni
previous-weeks-label =
  .value = Liczba poprzedzających tygodni:
  .accesskey = L
todaypane-legend = Dzisiaj
# Note: "Upcoming" is the name of a section and the translation must match the
# translation of that section name (calendar.upcoming.button.label). Also,
# it should be upper case (as a proper name) if the target language permits.
soon-label =
  .value = Nadchodzące:
  .accesskey = N
event-task-legend = Wydarzenia i zadania
default-length-label =
  .value = Domyślny czas trwania wydarzeń i zadań:
  .accesskey = D
task-start-label =
  .value = Początek:
task-start-1-label =
  .label = brak
task-start-2-label =
  .label = początek dnia
task-start-3-label =
  .label = koniec dnia
task-start-4-label =
  .label = jutro
task-start-5-label =
  .label = następny tydzień
task-start-6-label =
  .label = względem obecnej godziny
task-start-7-label =
  .label = względem rozpoczęcia
task-start-8-label =
  .label = względem następnej godziny
task-due-label =
  .value = Koniec:
edit-intab-label =
  .label = Edytuj wydarzenia i zadania w karcie zamiast w oknie
  .accesskey = E
accessibility-legend = Dostępność
accessibility-colors-label =
  .label = Optymizuj kolory, by poprawić dostępność
  .accesskey = k
reminder-legend = Sygnalizacja przypomnień
reminder-play-checkbox =
  .label = Odtwórz dźwięk:
  .accesskey = O
reminder-play-alarm-button =
  .label = Odtwórz
  .accesskey = w
reminder-default-sound-label =
  .label = Użyj domyślnego dźwięku
  .accesskey = d
reminder-custom-sound-label =
  .label = Użyj podanego pliku z dźwiękiem
  .accesskey = U
reminder-browse-sound-label =
  .label = Przeglądaj…
  .accesskey = g
reminder-dialog-label =
  .label = Wyświetl okno przypomnienia
  .accesskey = k
missed-reminder-label =
  .label = Wyświetl pominięte przypomnienia dla zapisywalnych kalendarzy
  .accesskey = l
reminder-default-legend = Domyślne ustawienia przypomnień
default-snooze-label =
  .value = Domyślny odstęp między przypomnieniami:
  .accesskey = m
event-alarm-label =
  .value = Przypomnienia dla wydarzeń:
  .accesskey = y
alarm-on-label =
  .label = włączone
alarm-off-label =
  .label = wyłączone
task-alarm-label =
  .value = Przypomnienia dla zadań:
  .accesskey = a
event-alarm-time-label =
  .value = Czas przypomnienia przed wydarzeniem:
  .accesskey = c
task-alarm-time-label =
  .value = Czas przypomnienia przed zadaniem:
  .accesskey = z
category-new-label = Nowa kategoria
category-edit-label = Edytuj kategorię
category-overwrite-title = Ostrzeżenie: taka nazwa już istnieje
category-overwrite = Istnieje już kategoria o tej nazwie. Czy ma ona zostać nadpisana?
category-blank-warning = Należy wprowadzić nazwę kategorii.