calendar/calendar/calendar-widgets.ftl
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 11:24:40 +0000
changeset 9856 7656220824d6c01d587a3918f24bfc12383218b4
parent 9725 e0cd52076967bdb61eb6fbcc30da7ae3eb9c1a7b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

calendar-deactivated-notification-events = Wszystkie kalendarze są obecnie wyłączone. Włącz istniejący kalendarz lub dodaj nowy, aby tworzyć i modyfikować wydarzenia.
calendar-deactivated-notification-tasks = Wszystkie kalendarze są obecnie wyłączone. Włącz istniejący kalendarz lub dodaj nowy, aby tworzyć i modyfikować zadania.