calendar/calendar/calendar-uri-redirect-dialog.ftl
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 11:24:40 +0000
changeset 9856 7656220824d6c01d587a3918f24bfc12383218b4
parent 9749 af3198cca5ccb752907b91a9cba36fb3b6f07383
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

calendar-uri-redirect-window =
    .title = Przekierowanie adresu URI kalendarza
calendar-uri-redirect-description =
    Serwer przekierowuje adres URI kalendarza „{ $calendarName }”.
    Czy zaakceptować przekierowanie i zacząć używać nowego adresu URI dla tego kalendarza?
calendar-uri-redirect-original-uri-label = Obecny adres URI:
calendar-uri-redirect-target-uri-label = Przekierowywanie do nowego adresu URI: