calendar/calendar/calendar-ics-file-dialog.ftl
author Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 07 Jun 2020 11:24:40 +0000
changeset 9856 7656220824d6c01d587a3918f24bfc12383218b4
parent 9852 8252ff11dec1f285f770ae8bc234846576104097
child 10083 a767148026a1f74af961735ee30e5be9253b9f30
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

calendar-ics-file-window =
    .title = Importuj wydarzenia kalendarza
calendar-ics-file-dialog =
    .buttonlabelaccept = Importuj
calendar-ics-file-window-2 =
    .title = Importuj wydarzenia kalendarza i zadania
calendar-ics-file-dialog-import-event-button-label = Importuj wydarzenie
calendar-ics-file-dialog-import-task-button-label = Importuj zadanie
calendar-ics-file-dialog-2 =
    .buttonlabelaccept = Importuj wszystko
calendar-ics-file-accept-button-ok-label = OK
# $fileName (string) - The name of the file.
calendar-ics-file-dialog-message = Czy chcesz zaimportować plik „{ $fileName }”?
calendar-ics-file-dialog-message-2 = Importuj z pliku:
calendar-ics-file-dialog-calendar-menu-label = Importuj do kalendarza:
calendar-ics-file-import-success = Pomyślnie zaimportowano.
calendar-ics-file-import-error = Wystąpił błąd i import się nie powiódł.
calendar-ics-file-dialog-no-calendars = Nie ma żadnych kalendarzy, które mogą importować wydarzenia lub zadania.