Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Thunderbird
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Sun, 16 Feb 2020 22:35:12 +0000
changeset 2759 f94664f73ca84c3601313a1c483ae0c90f79cd0a
parent 2758 37f87226d8200e04db674b946a96147dc39acadf
child 2760 f1851c403d5f335f414f412687a1c68017d01a21
push id1581
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 16 Feb 2020 22:35:15 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Thunderbird Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -131,16 +131,20 @@ imapEnterServerPasswordPrompt=Skriv inn passordet for %1$S på %2$S:
 # LOCALIZATION NOTE (imapServerNotImap4): Do not translate the word "IMAP4" below.
 imapServerNotImap4=E-posttenaren %S er ikkje ein IMAP4-tenar.
 
 # This is intentionally left blank.
 imapDone=
 
 imapEnterPasswordPromptTitle=E-posttenaren krev passord
 
+# LOCALIZATION NOTE (imapEnterPasswordPromptTitleWithUsername): Do not translate the
+# word %1$S. Place the word %1$S where the user name should appear.
+imapEnterPasswordPromptTitleWithUsername=Skriv inn passordet ditt for %1$S
+
 imapUnknownHostError=Klarte ikkje å kopla tenaren %S.
 imapOAuth2Error=Autentiseringsfeil ved tilkopling til tenar %S.
 
 imapConnectionRefusedError=Klarte ikkje å kopla til e-posttenaren %S; tilkoplinga vart avvist.
 
 imapNetTimeoutError=Tilkopling til tenar %S fekk tidsavbrot.
 
 # Status - no messages to download
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -7,16 +7,20 @@
 #
 
 # LOCALIZATION NOTE(pop3ErrorDialogTitle): Do not translate the word "%S"
 # below. Place the word %S where the account name should appear.
 pop3ErrorDialogTitle=Feil med kontoen %S
 
 pop3EnterPasswordPromptTitle=Skriv inn passordet ditt
 
+# LOCALIZATION NOTE (pop3EnterPasswordPromptTitleWithUsername): Do not translate the
+# word %1$S. Place the word %1$S where the user name should appear.
+pop3EnterPasswordPromptTitleWithUsername=Skriv inn passordet ditt for %1$S
+
 # LOCALIZATION NOTE(pop3EnterPasswordPrompt): Do not translate the words "%1$S"
 # and "%2$S" below. Place the word %1$S where the user name should appear, and
 # %2$S where the host name should appear.
 pop3EnterPasswordPrompt=Skriv inn passordet ditt for %1$S på %2$S:
 
 # LOCALIZATION NOTE(pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt): Do not
 # translate the words "%1$S" and "%2$S" below. Place the word %1$S where the
 # user name should appear, and %2$S where the host name should appear.
@@ -61,39 +65,39 @@ pop3UsernameFailure=Klarte ikkje å senda brukarnamn til tenaren.
 pop3PasswordFailed=Klarte ikkje å senda passordet til brukaren %1$S.
 
 # Status - write error occurred
 pop3MessageWriteError=Klarte ikkje å skriva e-post til postkassa. Kontroller at filsystemet gjev deg skriveløyve, og at du har nok diskplass til å kopiera postkassa.
 
 # Status - retr failure from the server
 pop3RetrFailure=RETR-kommandoen feila. Feil ved nedlasting av meldingar.
 
-# Status - password undefined 
+# Status - password undefined
 pop3PasswordUndefined=Feil ved henting av e-postpassord.
 
-# Status - username undefined 
+# Status - username undefined
 pop3UsernameUndefined=Du har ikkje gjeve opp brukarnamn for denne tenaren. Gje opp eit brukarnamn i konto-innstillingane og prøv på nytt.
 
 # Status - list failure
 pop3ListFailure=LIST-kommandoen feila. Feil ved uthenting av ID og storleik på ei melding.
 
-# Status - delete error 
+# Status - delete error
 pop3DeleFailure=DELE-kommandoen feila. Feil ved merking av ei melding som sletta.
 
 # Status - stat failed
 pop3StatFail=STAT-kommandoen feila. Feil ved nedlasting av meldingsnummer og storleikar.
 
 #LOCALIZATION NOTE (pop3ServerSaid): Do not remove the leading space during translation.
 pop3ServerSaid= E-posttenaren %S svarte:
 
 copyingMessagesStatus=Kopierer %S av %S meldingar til %S
 
 movingMessagesStatus=Flyttar %S av %S meldingar til %S
 
-# Status - write error occurred
+# Status - pop3 server or folder busy
 # LOCALIZATION NOTE (pop3ServerBusy): Do not translate the word "%S" below.
 # Place %S where the account name should appear.
 pop3ServerBusy=Kontoen %S er under handsaming. Vent til handsaminga er fullført før du hentar meldingar.
 
 movemailCantOpenSpoolFile=Klarte ikkje å opne spool-fila %S for e-post.
 
 movemailCantCreateLock=Klarte ikkje å oppretta låsefila %S. For at movemail skal verka, må det vera mogleg å oppretta låsefiler i Spool-katalogen til e-posten. På mange system kan dette gjerast enkelt ved å setja modus 01777 på spool-katalogen.