Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 4.
authorBjørn I. <bjorn.svindseth@online.no>
Wed, 25 Mar 2020 08:36:32 +0100
changeset 2796 cf023bf303dd61e83eb9a57c0e4d5afa23b671c7
parent 2795 bf54e13314a5019802cc3deaea025743305c3487
child 2797 b6a9ae331f18982d27cd9592b11fe7becf65fc0d
push id1600
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 25 Mar 2020 07:37:04 +0000
bugs1608197
Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 4.
toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
--- a/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
@@ -8,24 +8,32 @@ create-profile-window =
 
 ## First wizard page
 
 create-profile-first-page-header =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Introduksjon
    *[other] Velkomen til { create-profile-window.title }
   }
+profile-creation-explanation-2 = Dersom du deler dette eksemplaret av { -brand-short-name } med andre brukarar kan du bruke profilane for å halde informasjonen til kvar brukar for seg sjølv. For å gjere dette må kvar brukar lage sin eigen profil.
+profile-creation-explanation-3 = Dersom du er den einaste personen som brukar dette eksemplaret av { -brand-short-name } må du ha minst ein profil. Dersom du vil kan du lage fleire profilar for deg sjølv for å skilja mellom ulike sett av innstillingar og val. Du kan til dømes ha separate profilar for arbeid og personleg bruk.
+profile-creation-explanation-4 =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Trykk «Fortset» for å byrje å lage profilen din.
+    *[other] Trykk «Neste» for å lage ein ny profil.
+  }
 
 ## Second wizard page
 
 create-profile-last-page-header =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Konklusjon
    *[other] Fullfører { create-profile-window.title }
   }
+profile-creation-intro = Dersom du lagar fleire profilar kan du skilje dei frå kvarandre med profilnamn. Du kan bruke namnet spesifisert her, eller du kan bruke eit anna.
 profile-prompt = Skriv inn nytt profilnamn:
   .accesskey = S
 profile-default-name =
   .value = Standardbrukar
 profile-directory-explanation = Innstillingane dine og andre brukardata vart lagra i:
 create-profile-choose-folder =
   .label = Vel mappe…
   .accesskey = V