Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorBjörn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Tue, 24 Mar 2020 12:07:32 +0000
changeset 2792 bbbf862a52d52af55a1d01b98458ba62be275325
parent 2791 6fc810f3d678b7c65ffa642babbecd4338849b49
child 2793 73a65fac2343e967025774ef0e49a057f2c4647b
push id1599
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 24 Mar 2020 12:07:35 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
netwerk/necko.properties
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -50,8 +50,9 @@ ZoomPropertyWarning=Denne sida brukar den ikkje-standardiserte eigenskapen «zoom». Vurder å bruke calc() i dei aktuelle eigenskapsverdiane, eller bruk «transform» saman med «transform-origin: 0 0».
 PrincipalWritingModePropagationWarning=Ved attgjeving av <html>-elementet, vert dei brukte verdiane for CSS-eigenskapane «writing-mode», «direction» og «text-orientation» på <html>-elementet tekne frå dei berekna verdiane til <body>-elementet, ikkje frå <html>-dei eigne verdiane til elementet. Vurder å setje desse eigenskapane på :root CSS-pseudoklassen. For meir informasjon sjå «The Principal Writing Mode» på https://www.w3.org/TR/css-writing-modes-3/#principal-flow
 
 ## LOCALIZATION NOTE(ScrollAnchoringDisabledInContainer):
 ## %1$S is an integer value with the total number of adjustments
 ## %2$S is a floating point value with the average distance adjusted
 ## %3$S is a floating point value with the total adjusted distance
 ScrollAnchoringDisabledInContainer=Rulleforankring vart deaktivert i ein rullebehalder på grunn av for mange justeringar på rad (%1$S) med for liten totalavstand (%2$S px i gjennomsnitt, %3$S px totalt).
 
+ForcedLayoutStart=Layouten vart tvungen før sida var fullasta. Dersom stilsett ikkje er lasta inn enno, kan dette føre til eit blink av ustyla innhald.
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -59,10 +59,11 @@ CookieAllowedForTrackerByHeuristic=Lagringstilgang vart automatisk tildelt for sporfølgjaren "%2$S" på "%1$S".
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite=none" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecure=Infokapsel «%1$S» vart avvist fordi han har attributten «sameSite=none», men manglar «secure»-attributten.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "sameSite=none" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta=Infokapsel «%1$S» vil snart bli avvist fordi han har «sameSite»-attributten sett til «none» eller ein ugyldig verdi, utan «secure»-attributten. Les %2$S for å lære meir om «sameSite»-attributten
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax".
 CookieLaxForced=Infokapsel «%1$S» har «sameSite»-policy sett til «lax» fordi han manglar atributten «sameSite», og «sameSite=lax» er standardverdien for denne attributten.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax", "sameSite=none".
+CookieLaxForcedForBeta=Infokapsel «%1$S» har ikkje rett «sameSite» attributtverdi. Snart vil infokapslar utan attributten «sameSite» eller med ein ugyldig verdi bli behandla som «lax». Dette betyr at infokapselen ikkje lenger vil bli sendt i tredjeparts samanhengar. Dersom applikasjonen din er avhengig av at denne infokapselen er tilgjengeleg i slike samanhengar, kan du leggje til attributtet «sameSite=none». Les %2$S for å lære meir om «sameSite»-atributten
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
 CookieSameSiteValueInvalid=Ugyldig «sameSite»-verdi for infokapsel «%1$S». Dei støtta verdiane er: «lax», «strict» og «none».