Bug 1453480 - Migrate Fluent resources to use DOM Overlays, part 1.
authorBjørn I. <bjorn.svindseth@online.no>
Mon, 16 Apr 2018 11:17:35 +0200
changeset 1783 ba03ad80a510c591c3da3f1917bff173425b26bb
parent 1782 aa11a9099268e0e70b30761c534db018441b9f21
child 1784 0193bb3935221ce8710edb90d63fd8e1af1f806f
push id835
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateMon, 16 Apr 2018 09:17:41 +0000
bugs1453480
Bug 1453480 - Migrate Fluent resources to use DOM Overlays, part 1.
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -71,16 +71,23 @@ feature-disable-requires-restart = { -brand-short-name } må starte på nytt for å slå på denne funksjonen.
 should-restart-title = Start { -brand-short-name } på nytt
 should-restart-ok = Start { -brand-short-name } på nytt no
 cancel-no-restart-button = Avbryt
 restart-later = Start på nytt seinare
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 search-results-header = Søkeresultat
+# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
+search-results-empty-message =
+  { PLATFORM() ->
+    [windows] Beklagar! Det er ingen resultat i innstillingar for «<span data-l10n-name="query"></span>».
+    *[other] Beklagar! Det er ingen resultat i innstillingar for «<span data-l10n-name="query"></span>».
+  }
+search-results-help-link = Treng du hjelp? Gå til <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } brukarstøtte</a>
 
 ## General Section
 
 startup-header = Startside
 # { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
 # since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
 separate-profile-mode =
   .label = Tillat { -brand-short-name } og Firefox å køyre samstundes
@@ -208,16 +215,17 @@ applications-action-column =
 drm-content-header = Digital Rights Management (DRM) innhald
 play-drm-content =
   .label = Spel DRM-kontrollert innhald
   .accesskey = S
 play-drm-content-learn-more = Les meir
 update-application-title = { -brand-short-name }-oppdateringar
 update-application-description = Hald { -brand-short-name } oppdatert for beste yting, stabilitet og sikkerheit.
 update-application-info = Versjon { $version } <a>Kva er nytt</a>
+update-application-version = Versjon { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Kva er nytt</a>
 update-history =
   .label = Vis oppdateringshistorikk…
   .accesskey = p
 update-application-allow-description = Tillat { -brand-short-name } å
 update-application-auto =
   .label = Installer oppdateringar automatisk (tilrådd)
   .accesskey = a
 update-application-check-choose =
@@ -243,16 +251,17 @@ performance-use-recommended-settings-des
 performance-settings-learn-more = Les meir
 performance-allow-hw-accel =
   .label = Bruk maskinvareakselerasjon når tilgjengeleg
   .accesskey = m
 performance-limit-content-process-option = Grense for innhaldsprosessar
   .accesskey = G
 performance-limit-content-process-enabled-desc = Ytterlegere innhaldsprosessar kan forbetre ytinga når du brukar fleire faner, men vil også bruke meir minne.
 performance-limit-content-process-disabled-desc = Endring av talet på innhaldsprosessar kan berre gjerast med multiprosess { -brand-short-name }. <a>Lær deg korleis du kontrollerer om multiprosess er slått på</a>
+performance-limit-content-process-blocked-desc = Endring av talet på innhaldsprosessar kan berre gjerast med multiprosess { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Lær deg korleis du kontrollerer om multiprosess er slått på</a>
 # Variables:
 #  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
 performance-default-content-process-count =
   .label = { $num } (standard)
 
 ## General Section - Browsing
 
 browsing-title = Nettlesing
@@ -549,16 +558,17 @@ addressbar-locbar-bookmarks-option =
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Opne faner
   .accesskey = O
 addressbar-suggestions-settings = Endre innstillingar for søkeforslag
 
 ## Privacy Section - Tracking
 
 tracking-header = Sporingsvern
+tracking-desc = Sporingsvernet blokkerer sporfølgjarar på nettet som samlar inn nettleserdataa dine på fleire nettstadar. <a data-l10n-name="learn-more">Les meir om sporingsvern og ditt personvern</a>
 tracking-mode-label = Bruk sporingsvern for å blokkere kjende sporfølgjarar
 tracking-mode-always =
   .label = Alltid
   .accesskey = l
 tracking-mode-private =
   .label = Berre i private vindauge
   .accesskey = B
 tracking-mode-never =