Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Thunderbird
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Wed, 09 Oct 2019 00:32:24 +0000
changeset 2599 a671ab4a205bb98a540889984d964b04a48f15b3
parent 2598 e3fda1e4ebb7a22e83aab3ed0bfc6c39071da704
child 2600 1a4ee89261604fc5790482a1f207ac6c38a233a1
push id1459
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 09 Oct 2019 00:32:28 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Thunderbird Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addons.properties
mail/chrome/messenger/extensionsOverlay.properties
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -302,16 +302,17 @@
 <!ENTITY tableToolbarCmd.tooltip "Set inn ny tabell eller rediger eigenskapane til den valde tabellen">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.label "Lenke">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.tooltip "Set inn ny lenke eller rediger eigenskapane til den valde lenka">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.label "Anker">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.tooltip "Set inn nytt namngjeve anker eller rediger eigenskapane til det valde ankeret">
 <!ENTITY TextColorButton.tooltip "Vel tekstfarge">
 <!ENTITY BackgroundColorButton.tooltip "Vel bakgrunnsfarge">
 <!ENTITY throbber.tooltip "Gå til heimesida til &vendorShortName;">
+<!ENTITY throbber.tooltip2 "Gå til heimesida til &brandShortName;">
 <!ENTITY HighlightColorButton.tooltip "Vel uthevingsfarge for tekst">
 
 <!-- Editor toolbar -->
 <!ENTITY absoluteFontSizeToolbarCmd.tooltip "Vel skriftstorleik">
 <!ENTITY decreaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Mindre skrift">
 <!ENTITY increaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Større skrift">
 <!ENTITY boldToolbarCmd.tooltip "Feit">
 <!ENTITY italicToolbarCmd.tooltip "Kursiv">
--- a/mail/chrome/messenger/addons.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addons.properties
@@ -60,17 +60,17 @@ addonInstall.acceptButton2.accesskey=e
 # LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of add-ons
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
 # %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
 
-# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible, addonInstallErrorLegacy, addonLocalInstallErrorLegacy):
+# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
 # %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
 addonInstallErrorBlocklisted=Klarte ikkje å installere %S fordi det er fare for at det vert laga tryggings- og stabilitetsproblem.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
@@ -130,16 +130,17 @@ webextPerms.updateAccept.accessKey=O
 webextPerms.optionalPermsHeader=%S ber om ytterlegare løyve.
 webextPerms.optionalPermsListIntro=Den vil:
 webextPerms.optionalPermsAllow.label=Tillat
 webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=T
 webextPerms.optionalPermsDeny.label=Avvis
 webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=v
 
 webextPerms.description.accountsFolders=Opprett, gje nytt namn til, eller slett kontomappene dine
+webextPerms.description.accountsRead=Sjå e-postkontoane dine og mappene deira
 webextPerms.description.bookmarks=Lese og endre bokmerke
 webextPerms.description.browserSettings=Lese og endre nettlesarinnstillingar
 webextPerms.description.browsingData=Fjern nyleg nettlesingshistorikk, infokapslar og relaterte data
 webextPerms.description.clipboardRead=Hente data frå utklippstavla
 webextPerms.description.clipboardWrite=Mate inn data til utklippstavla
 webextPerms.description.devtools=Utvid utviklarverktøya for å få tilgang til dine data i opne faner
 webextPerms.description.dns=Få tilgang til IP-adresse og vertsnamninformasjon
 webextPerms.description.downloads=Laste ned filer, lese og endre nettlesaren sin nedlastingslogg
--- a/mail/chrome/messenger/extensionsOverlay.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/extensionsOverlay.properties
@@ -1,15 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 cmdBackTooltip=Gå tilbake ei side
 cmdForwardTooltip=Gå fram ei side
 
-warnLegacyRestart=Dette er eit forelda tillegg, og det er påkravd å starta på nytt for å fortsetja.
+# LOCALIZATION NOTE (legacyInfo):
+# #1 is the application name, #2 is the application version
+legacyLearnMore=Les meir…
 
-#LOCALIZATION NOTE (notification.disable) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
+# LOCALIZATION NOTE (warnLegacyUpgrade, warnLegacyDowngrade, warnLegacyEnable, warnLegacyDisable, warnLegacyInstall, warnLegacyUninstall)
+# %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 warnLegacyDisable=%1$S vil bli slått av når du startar %2$S på nytt.
-#LOCALIZATION NOTE (notification.uninstall) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 warnLegacyUninstall=%1$S vil avinstallerast etter at du startar %2$S på nytt.
 warnLegacyRestartButton=Start på nytt
 warnLegacyUndoButton=Angre
+
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -1,10 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+privacy-anti-virus-title = Antivirus
+privacy-certificates-title = Sertifikat
+chat-pane-header = Nettprat
+chat-status-title = Status
+chat-notifications-title = Varsel
+chat-pane-styling-header = Stil
 choose-messenger-language-description = Vel språka som skal brukast til å visa menyer, meldingar og varsel frå { -brand-short-name }.
 manage-messenger-languages-button =
     .label = Spesifiser alternativ…
     .accesskey = S
 confirm-messenger-language-change-description = Start om { -brand-short-name } for å bruka disse endringane
 confirm-messenger-language-change-button = Bruk og start om
+update-pref-write-failure-title = Skrivfeil
+update-in-progress-ok-button = &Avvis
+# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
+# method of closing the UI will not discard the update.
+update-in-progress-cancel-button = &Fortset