Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Mon, 12 Aug 2019 19:54:38 +0000
changeset 2460 746697beb3e5fb8e05abc46321b0c5a9a7cd7d2b
parent 2459 b16fdae1ead00dff44818389b8e9f3f7e35b975d
child 2461 bbf3a6624e9fc38272069027bc5c0f5d4a4f5bcd
push id1338
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 12 Aug 2019 19:54:42 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -727,17 +727,17 @@ content-blocking-standard-desc = Balansert for vern og yting. Tillèt nokre sporfølgjarar slik at nettsider fungerer som dei skal.
 content-blocking-strict-description = Sterkare vern kan føre til feil på nettsider.
 content-blocking-custom-desc = Vell kva du vil blokkere.
 content-blocking-private-trackers = Kjende sporfølgjarar berre i Private vindauge
 content-blocking-third-party-cookies = Tredjeparts sporingsinfokapslar
 content-blocking-all-cookies = Alle infokapslar
 content-blocking-unvisited-cookies = Infokapslar frå ikkje-besøkte nettsider
 content-blocking-all-windows-trackers = Kjende sporfølgjarar i alle vindauge
 content-blocking-all-third-party-cookies = Alle tredjeparts infokapslar
-content-blocking-cryptominers = Cryptominers
+content-blocking-cryptominers = Kryptominarar
 content-blocking-fingerprinters = Fingerprinters
 content-blocking-warning-title = Sjå opp!
 content-blocking-warning-description = Blokkering av innhald kan føre til at nokre nettstadar sluttar å fungere. Det er enkelt å deaktivere blokkering for nettstadar du stolar på.
 content-blocking-learn-how = Finn ut korleis
 content-blocking-reload-description = Du må oppdatere fanene dine for å kunne bruke desse endringane.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Oppdater alle faner
   .accesskey = O
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -876,17 +876,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY protections.siteNotWorkingView.issueList.comments "Kommentarar">
 <!ENTITY protections.siteNotWorkingView.issueList.videos "Videoar">
 <!ENTITY protections.siteNotWorkingView.sendReport.label "Send inn ein rapport">
 
 <!ENTITY protections.blocking.label "Blokkerer">
 <!ENTITY protections.notBlocking.label "Blokkerer ikkje">
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.label "Kvifor?">
 <!ENTITY protections.fingerprinters.label "Fingerprinters">
-<!ENTITY protections.cryptominers.label "Cryptominers">
+<!ENTITY protections.cryptominers.label "Kryptominarar">
 
 
 
 <!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Nettlesarfaner">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu3.label): This appears in the history menu -->
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -669,17 +669,17 @@ contentBlocking.socialblock.secondaryBut
 # %s is the site's hostname.
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
 # Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
 # %s is the site's hostname.
 
 # Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
 protections.blocking.fingerprinters.title=Fingerprinters blokkerte
-protections.blocking.cryptominers.title=Cryptominers blokkerte
+protections.blocking.cryptominers.title=Kryptominarar blokkerte
 
 # Footer section in the Protections Panel
 # LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
 # protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
 #  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
 #  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
 # LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
 #  Semicolon-separated list of plural forms.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
@@ -71,17 +71,17 @@ about-telemetry-histogram-stats =
 # Variables:
 #  $telemetryServerOwner (String): the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference. Typically "Mozilla"
 about-telemetry-page-subtitle = Denne sida viser info om yting, maskinvare, bruksmønster og utvidingar som er innsamla av Telemetri. Denne infoen vert sendt til { $telemetryServerOwner } for å hjelpe til med å forbetre { -brand-full-name }.
 about-telemetry-settings-explanation = Telemetri samlar inn { about-telemetry-data-type } og opplastinga er <a data-l10n-name="upload-link">{ about-telemetry-upload-type }</a>.
 # Variables:
 #  $name (String): ping name, e.g. “saved-session”
 #  $timeStamp (String): ping localized timestamp, e.g. “2017/07/08 10:40:46”
 about-telemetry-ping-details = Kvar informasjonsdel vert sendt i ein pakke til “<a data-l10n-name="ping-link">ping</a>”. Du ser på ping { $name }, { $timestamp }.
-about-telemetry-ping-details-current = Kvar informasjonsdel vert sendt i ein pakke til “<a data-l10n-name="ping-link">ping</a>“. Du ser på ping gjeldande.
+about-telemetry-ping-details-current = Kvar informasjonsdel vert sendt i ein pakke til “<a data-l10n-name="ping-link">ping</a>“. Du ser på gjeldande ping.
 # string used as a placeholder for the search field
 # More info about it can be found here:
 # https://firefox-source-docs.mozilla.org/toolkit/components/telemetry/telemetry/data/main-ping.html
 # Variables:
 #  $selectedTitle (String): the section name from the structure of the ping.
 about-telemetry-filter-placeholder =
   .placeholder = Søk i { $selectedTitle }
 about-telemetry-filter-all-placeholder =