Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorBjörn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Mon, 23 Mar 2020 10:14:57 +0000
changeset 2790 5ab4e9c30a836f7c0fe6d2ed4b0fcfe45c587186
parent 2789 b634666e275311a900ccbc015e887fc16891beeb
child 2791 6fc810f3d678b7c65ffa642babbecd4338849b49
push id1597
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 23 Mar 2020 10:15:00 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
netwerk/necko.properties
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -57,11 +57,12 @@ CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic=Lagringstilgang vart automatisk tildelt for "%3$S" opnaav sporfølgjaren "%2$S" på "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByHeuristic=Lagringstilgang vart automatisk tildelt for sporfølgjaren "%2$S" på "%1$S".
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite=none" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecure=Infokapsel «%1$S» vart avvist fordi han har attributten «sameSite=none», men manglar «secure»-attributten.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "sameSite=none" and "secure".
 CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta=Infokapsel «%1$S» vil snart bli avvist fordi han har «sameSite»-attributten sett til «none» eller ein ugyldig verdi, utan «secure»-attributten. Les %2$S for å lære meir om «sameSite»-attributten
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax".
+CookieLaxForced=Infokapsel «%1$S» har «sameSite»-policy sett til «lax» fordi han manglar atributten «sameSite», og «sameSite=lax» er standardverdien for denne attributten.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax", "sameSite=none".
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
 CookieSameSiteValueInvalid=Ugyldig «sameSite»-verdi for infokapsel «%1$S». Dei støtta verdiane er: «lax», «strict» og «none».