Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorBjörn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Fri, 14 Feb 2020 22:34:29 +0000
changeset 2757 549dd3d12b02dabfa1c4ce2fe977b8e10edf0ea6
parent 2756 4897233492df1e8cf8b0cd56e7781accd9c9295b
child 2758 37f87226d8200e04db674b946a96147dc39acadf
push id1579
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 14 Feb 2020 22:34:31 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
devtools/client/netmonitor.properties
toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/pictureinpicture/pictureinpicture.ftl
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -183,16 +183,17 @@ newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = Lastar…
 newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Ops! Vi lasta nesten denne delen, men ikkje heilt.
 
 ## Pocket Content Section.
 
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Populære emne:
 newtab-pocket-more-recommendations = Fleire tilrådingar
 newtab-pocket-whats-pocket = Kva er { -pocket-brand-name }?
+newtab-pocket-learn-more = Les meir
 newtab-pocket-cta-button = Last ned { -pocket-brand-name }
 newtab-pocket-cta-text = Lagre artiklane du synest er interessante i { -pocket-brand-name }, og stimuler tankane dine med fasinerande lesemateriell.
 
 ## Error Fallback Content.
 ## This message and suggested action link are shown in each section of UI that fails to render.
 
 newtab-error-fallback-info = Ops, noko gjekk gale då innhaldet skulle lastast inn.
 newtab-error-fallback-refresh-link = Oppdater sida for å prøve på nytt.
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -83,10 +83,11 @@ policy-SanitizeOnShutdown2 = Fjern nettl
 policy-SearchBar = Spesifiser standardplassering for søkjefeltet. Brukaren kan framleis tilpassse feltet.
 policy-SearchEngines = Konfigurer søkjemotorinnstillingar. Denne policyen er kun tilgjengeleg for Extended Support Release (ESR).
 policy-SearchSuggestEnabled = Slå på eller av søkjeforslag.
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Installer PKCS #11-modular.
 policy-SSLVersionMax = Still inn den maksimale SSL-versjonen.
 policy-SSLVersionMin = Still inn den minimale SSL-versjonen.
 policy-SupportMenu = Legg til eit tilpassa menyelement med hjelp i hjelpemenyen.
+policy-UserMessaging = Ikkje vis visse meldingar til brukaren.
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Blokker besøk på nettstadar. Les dokumentasjonen for detaljer om formatet.
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -53,16 +53,20 @@ netmonitor.security.hostHeader=Host %S:
 # defined:
 #  Organization: <Not Available>
 netmonitor.security.notAvailable=<Not Available>
 
 # LOCALIZATION NOTE (collapseDetailsPane): This is the tooltip for the button
 # that collapses the network details pane in the UI.
 collapseDetailsPane=Hide request details
 
+# LOCALIZATION NOTE (collapseActionPane): This is the tooltip for the button
+# that collapses the network action pane in the UI.
+collapseActionPane=Hide network action
+
 # LOCALIZATION NOTE (headersEmptyText): This is the text displayed in the
 # headers tab of the network details pane when there are no headers available.
 headersEmptyText=No headers for this request
 
 # LOCALIZATION NOTE (headersFilterText): This is the text displayed in the
 # headers tab of the network details pane for the filtering input.
 headersFilterText=Filter headers
 
--- a/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
@@ -3,16 +3,20 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 Alert=Varsel
 Confirm=Stadfest
 ConfirmCheck=Stadfest
 Prompt=Førespurnad
 PromptUsernameAndPassword2=Godkjenning er naudsynt
 PromptPassword2=Skriv inn passord
+# LOCALIZATION NOTE - %S is brandFullName
+PromptUsernameAndPassword3=Autentisering er påkravd - %S
+# LOCALIZATION NOTE - %S is brandFullName
+PromptPassword3=Passord er påkravd - %S
 Select=Vel
 OK=OK
 Cancel=Avbryt
 Yes=&Ja
 No=&Nei
 Save=&Lagre
 Revert=&Tilbakestill
 DontSave=&Ikkje lagre
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -84,16 +84,18 @@ graphics-diagnostics-title = Diagnostikk
 graphics-failure-log-title = Feillogg
 graphics-gpu1-title = GPU #1
 graphics-gpu2-title = GPU #2
 graphics-decision-log-title = Avgjerdslogg
 graphics-crash-guards-title = Krasjvern slo av funksjonar
 graphics-workarounds-title = Løysingar
 # Windowing system in use on Linux (e.g. X11, Wayland).
 graphics-window-protocol = Protokoll for vindaugshandterar
+# Desktop environment in use on Linux (e.g. GNOME, KDE, XFCE, etc).
+graphics-desktop-environment = Skrivebordsmiljø
 place-database-title = Plasser database
 place-database-integrity = Integritet
 place-database-verify-integrity = Stadfest integritet
 js-title = JavaScript
 js-incremental-gc = Inkrementell GC
 a11y-title = Tilgjenge
 a11y-activated = Aktivert
 a11y-force-disabled = Hindra tilgjenge
@@ -131,17 +133,17 @@ media-device-preferred = Føretrekt
 media-device-format = Format
 media-device-channels = Kanalar
 media-device-rate = Fart
 media-device-latency = Forseinking
 media-capabilities-title = Mediefunksjonar
 # List all the entries of the database.
 media-capabilities-enumerate = Telje opp databasen
 
-
+##
 
 intl-title = Internasjonalisering og lokalisering
 intl-app-title = Programinnstillingar
 intl-locales-requested = Førespurde språkversjonar
 intl-locales-available = Tilgjengelege språkversjonar
 intl-locales-supported = App-språkversjonar
 intl-locales-default = Standardspråk
 intl-os-title = Operativsystem
@@ -156,17 +158,17 @@ intl-regional-prefs = Regionale innstill
 ## and for subscribing to browser-internal events.
 ##
 ## See also https://firefox-source-docs.mozilla.org/remote/
 
 remote-debugging-title = Ekstern feilsøking (Chromium-protokoll)
 remote-debugging-accepting-connections = Godta tilkoplingar
 remote-debugging-url = Nettadresse
 
-
+##
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Krasjrapportar den siste { $days } dag
    *[other] Krasjrapportar dei siste { $days } dagane
   }
--- a/toolkit/toolkit/pictureinpicture/pictureinpicture.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/pictureinpicture/pictureinpicture.ftl
@@ -6,8 +6,12 @@ pictureinpicture-player-title = Bilde-i-
 pictureinpicture-pause =
   .aria-label = Pause
 pictureinpicture-play =
   .aria-label = Spel av
 pictureinpicture-mute =
   .aria-label = Slå av lyd
 pictureinpicture-unmute =
   .aria-label = Slå på lyd
+pictureinpicture-unpip =
+  .aria-label = Send tilbake til fana
+pictureinpicture-close =
+  .aria-label = Lat att