Bug 1654054 - Port videocontrols to Fluent, part 4.
authornn-NO team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:nn-NO>
Tue, 26 Apr 2022 10:23:52 +0200
changeset 3848 381556300c7888aaed1c5e7eb263c1cd4c492063
parent 3847 68076cd3a7f61137e0a11200c90d9946ac8d9a78
child 3849 74576df338d362d3b8df8486da958ace3b590009
push id2468
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 26 Apr 2022 08:23:59 +0000
bugs1654054
Bug 1654054 - Port videocontrols to Fluent, part 4.
toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
--- a/toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
@@ -21,12 +21,16 @@ videocontrols-mute-button =
 videocontrols-unmute-button =
     .aria-label = Slå på lyd
 videocontrols-enterfullscreen-button =
     .aria-label = Fullskjerm
 videocontrols-exitfullscreen-button =
     .aria-label = Avslutt fullskjerm
 videocontrols-casting-button-label =
     .aria-label = Cast til skjerm
+videocontrols-closed-caption-off =
+    .offlabel = Av
 videocontrols-error-aborted = Videolasting stoppa.
+videocontrols-error-network = Videoavspeling avbroten på grunn av nettverksfeil.
+videocontrols-error-decode = Kan ikkje spela av video fordi fila er skada.
 videocontrols-error-src-not-supported = Videoformat eller MIME-type er ikkje støtta.
 videocontrols-error-no-source = Ingen video med eit støtta format eller MIME-type funne.
 videocontrols-error-generic = Videoavspeling avbroten på grunn av ukjend feil.