Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorBjörn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Wed, 14 Aug 2019 05:14:26 +0000
changeset 2463 1e993b787f73c035dcb6777db5f98bd9a0b80cca
parent 2462 8d9b5b3e354e6c24b13b65f0fdbb2dfae783a301
child 2464 17d2ccde26e34f2e53e84c201d50b952db2eb55a
push id1341
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 14 Aug 2019 05:14:29 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -803,42 +803,44 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY identity.connection "Tilkopling">
 <!ENTITY identity.connectionSecure "Trygt samband">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (identity.securityView.label2)
   This is the header of the security subview in the Site Identity panel. -->
 
 <!ENTITY identity.connectionSecure2 "Tilkoplinga er sikker">
-<!ENTITY identity.connectionNotSecure "Sambandet er ikkje trygt">
+<!ENTITY identity.connectionNotSecure "Tilkoplinga er ikkje sikker">
+<!ENTITY identity.connectionNotSecureSecurityView "Du er ikkje sikkert kopla til denne nettstaden.">
 <!ENTITY identity.connectionFile "Denne sida er lagra på datamaskina di.">
-<!ENTITY identity.connectionVerified2 "Du er trygt kopla til denne sida, eigd av:">
-<!ENTITY identity.connectionInternal "Dette er ei trygg &brandShortName;-side.">
+<!ENTITY identity.connectionVerified2 "Sikker tilkopling til nettstaden, eigd av:">
+<!ENTITY identity.connectionVerified3 "Du er sikkert kopla til denne nettstaden.">
+<!ENTITY identity.connectionInternal "Dette er ei sikker &brandShortName;-side.">
 <!ENTITY identity.extensionPage "Denne sida er lasta frå ei utviding.">
 <!ENTITY identity.insecureLoginForms2 "Innloggingsinfo skrive inn på denne sida kan lesast av tredjepart.">
 <!ENTITY identity.customRoot "Tilkoplinga vart stadfesta av ein sertifikatutskrivar som Mozilla ikkje kjenner.">
 
 <!ENTITY identity.evOwnerLabel "Nettstaden eigd av:">
 
 <!-- Strings for connection state warnings. -->
-<!ENTITY identity.activeBlocked "&brandShortName; har blokkert delar av denne sida som ikkje er trygg.">
+<!ENTITY identity.activeBlocked "&brandShortName; har blokkert delar av denne sida som ikkje er sikre.">
 <!ENTITY identity.passiveLoaded "Delar av denne sida er ikkje trygg (til dømes bilde).">
 <!ENTITY identity.activeLoaded "Du har slått av vern på denne sida.">
 <!ENTITY identity.weakEncryption "Denne sida brukar ei svak kryptering.">
 
 <!-- Strings for connection state warnings in the subview. -->
-<!ENTITY identity.description.insecure "Sambandet til denne sida er ikkje privat. Informasjon du sender kan sjåast av andre (slik som passord, meldingar, kredittkort osb.).">
+<!ENTITY identity.description.insecure "Tilkoplinga til denne nettstaden er ikkje privat. Informasjon du sender kan lesast av andre (som t.d. passord, meldingar, kredittkort osv.).">
 <!ENTITY identity.description.insecureLoginForms "Innloggingsinformasjonen du skreiv inn på denne sida er ikkje trygg og kan difor verte kompromittert.">
 <!ENTITY identity.description.weakCipher "Sambandet til denne nettsida brukar ei svak kryptering og er ikkje privat.">
 <!ENTITY identity.description.weakCipher2 "Andre personar kan sjå informasjon eller endre måten nettsida oppfører seg på.">
 <!ENTITY identity.description.activeBlocked "&brandShortName; har blokkert delar av denne sida som ikkje er trygg.">
 <!ENTITY identity.description.passiveLoaded "Sambandet til denne nettstaden er ikkje privat og informasjon du deler med denne sida kan sjåast av andre.">
 <!ENTITY identity.description.passiveLoaded2 "Denne nettsida har innhald som ikkje er trygt (t.d. bilde).">
 <!ENTITY identity.description.passiveLoaded3 "Sjølv om &brandShortName; har blokkert noko innhald, finst det framleis innhald på sida som ikkje er trygt (slik som bilde).">
-<!ENTITY identity.description.activeLoaded "Denne nettsida har innhald som ikkje er trygt (slik som skript) og sambandet ditt er difor ikkje privat.">
+<!ENTITY identity.description.activeLoaded "Denne nettstaden har innhald som ikkje er overført sikkert (slik som skript) og tilkoplinga di er difor ikkje privat.">
 <!ENTITY identity.description.activeLoaded2 "Informasjonen du deler med denne nettstaden kan sjåast av andre (t.d. passords, meldingar, kredittkort osb.).">
 <!ENTITY identity.description.customRoot "Mozilla kjenner ikkje att utskrivaren av dette sertifikatet. Det kan ha blitt lagt til av operativsystemet ditt, eller av ein administrator.">
 
 <!ENTITY identity.enableMixedContentBlocking.label "Slå på vern">
 <!ENTITY identity.enableMixedContentBlocking.accesskey "S">
 <!ENTITY identity.disableMixedContentBlocking.label "Slå av vern">
 <!ENTITY identity.disableMixedContentBlocking.accesskey "a">
 <!ENTITY identity.learnMore "Les meir">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -488,17 +488,17 @@ identity.identified.state_and_country=%S
 identity.ev.contentOwner=Nettstaden eigd av: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
 # Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
 # use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
 identity.notSecure.label=Ikkje sikker
 
 identity.icon.tooltip=Vis sideinfo
-identity.notSecure.tooltip=Tilkoplinga er ikkje trygg
+identity.notSecure.tooltip=Tilkoplinga er ikkje sikker
 
 identity.extension.label=Utviding (%S)
 identity.extension.tooltip=Lasta av utvidinga: %S
 identity.showDetails.tooltip=Vis informasjon om tilkopling
 
 contentBlocking.title=Inhaldsblokkering
 contentBlocking.tooltipWin=Opne innstillingar for innhaldsblokkering
 contentBlocking.tooltipOther=Opne innstillingar for innhaldsblokkering
@@ -878,17 +878,17 @@ getUserMedia.dontAllow.label = Ikkje til
 getUserMedia.dontAllow.accesskey = I
 getUserMedia.remember=Hugs dette valet
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3,
 #          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
 #          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
 # %S is brandShortName
 getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3=%S kan ikkje tillate permanent tilgang til skjermen din.
 getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=%S kan ikkje tillate permanent tilgang til lyden på fana di utan å spørje kva for fane som skal delast.
-getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=Tilkoplinga di til denne nettsida er ikkje trygg. For å beskytte deg, vil %S berre tillate tilgang for denne økta.
+getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=Tilkoplinga di til denne nettstaden er ikkje sikker. For å beskytte deg, vil %S berre tillate tilgang for denne økta.
 
 getUserMedia.sharingMenu.label = Faner som deler einingar
 getUserMedia.sharingMenu.accesskey = e
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
 #          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
 #          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
 #          getUserMedia.sharingMenuApplication,
 #          getUserMedia.sharingMenuScreen,